FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:

O projektu
Prezentace zdarma? Ano, zde...!

  Nekomerční nezávislý projekt FolklorWeb.cz si klade za cíl umožnit nejširší vrstvě zájemců o folklór kvalitní a pokud možno úplný servis: informovat o tom, co se ve světě folklóru děje, usnadnit a ulehčit orientaci v dané problematice, přiblížit a charakterizovat jednotlivé folklorní regiony, ale především dostat se co možná nejrychleji k aktuálním zprávám z této oblasti kulturního dění.

  Snahou provozovatele - o. s. Folklorum - je uspokojit všechny cílové skupiny projektu:

  • Široká veřejnost by měla na našem serveru snadno najít vymezení základních pojmů, seznámit se s oblastí folklóru a celé lidové kultury u nás, včetně tipů „kam za kvalitním folklórem“, katalogu muzeí s národopisnými expozicemi aj.

  • Folklorní veřejnosti nabízíme informace o akcích a dění ve folklóru - kalendárium, katalog folklorních souborů, muzik a interpretů, odborně zpracované kapitoly o jednotlivych folklorních regionech včetně obrazového materiálu, katalog vydavatelů a nakladatelů včetně nabídky hudebních nosičů a literatury s tématikou lidové kultury, diskuzní fórum, emailový informační servis…

  • Folklórním spolkům a institucím (muziky, soubory, řemeslná sdružení, vydavatelé, nakladatelé) pak dáváme možnost prezentace v katalogu včetně obrazového a zvukového materiálu, pronájmů domén 3. řádu a emailových adres na serveru FolklorWeb.cz, přehledů návštěvnosti pro nájemce www prostoru, 1× ročně CD-ROM s off-line verzí serveru a nezveřejněnými doplňujícími materiály, on-line přidávání akcí do kalendária a další.

   [Smlouva o pronájmu datového prostoru]   •   [Specifikace poskytovaných služeb]
   [Specifikace podkladů pro prezentaci]poslední aktualizace: 17/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS