FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:

Specifikace podkladů
určených k publikování na webových stránkách FolklorWeb.cz
(příloha 2 ke smlouvě o pronájmu datového prostoru na serveru FolklorWeb.cz)
Prezentace zdarma? Ano, zde...!

 1. textová složka
  výhradně ve formátech pro PC (ne Mac):
  • TXT (neformátovaný text - doporučeno)
  • RTF
  • DOC (MS Word 97)

 2. obrazová složka
  podporované grafické formáty:
  • JPG (doporučeno)
  • GIF
  • BMP

  maximální rozměry grafiky: 600 × 400 (resp. 400 × 600) pixelů
  rozlišení: 72 dpi

 3. zvuková složka
  výhradně ve formátu MP3 (nikoliv MP3pro)
  maximální velikost zvukového souboru (není-li ve smlouvě dohodnuto jinak): 600 kB (délka trvání cca 35 s)

 4. odkazy
  V případě, že smlouva o pronájmu opravňuje nájemce k používání hypertextových odkazů v publikovaných příspěvcích, musí byt adresa pro odskok jasně definována bezprostředně za slovem (slovy), z nichž má být odskok proveden, a to ve formátu "http://a d r e s a" (v případě odkazu na www stránku) nebo "mailto:e - m a i l" (má-li se jednat o odkaz na e-mailovou adresu).

 5. všeobecná ujednání
  • Nájemce je povinen dodržovat formát strukturovaných dat (např. infolistu o cimbálové muzice, oznámení o pořádané akci), jak je definován v pronajímatelem dodané šabloně (je k dispozici v elektronické i tištěné formě).
  • Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout publikování materiálů v případě, že jejich povaha je v rozporu s bodem 4 odst. c) Smlouvy o pronájmu datového prostoru.
  • Dále si pronajímatel vyhrazuje právo měnit rozměry dodané grafiky bez předchozího upozornění, u textových příspěvků budou případné žádoucí úpravy či krácení provedeny teprve se souhlasem nájemce.


Zaujala vás naše nabídka? Neváhejte a napište nám!


poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS