FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:

Forum

Téma: Festivaly a jiné akce

24. 07. 2003 • Festivaly a jiné akce Folklorweb

Ohlédnutí a diskuze nad veřejnými prezentacemi lidové kultury

ehled reakcí

30. 07. 2003 (08:49) • ÚLK Strážnice: Sympozium Neničte archivy
19. strážnické sympozium NENIČTE ARCHIVY

ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI
vás srdečně zve
na 19. strážnické sympozium

NENIČTE ARCHIVY!

Současné metody dokumentace lidové kultury a digitalizace získaného materiálu či údajů o něm.

Vývoj techniky a informačních systémů, které umožňují získávat, zpracovávat, uchovávat, zpřístupňovat i lépe chránit veškeré vědecké poznatky, směřuje neustále zrychlujícím se tempem kupředu. Jsme si vědomi, že se tento vývoj týká i našeho vědního oboru. Cesty k ideálnímu cíli jsou však různé a mezi jednotlivými badateli či institucemi mohou v budoucnu způsobit nekompatibilitu zpracovaných dat. Rádi bychom proto, jako instituce s celostátní působností, uspořádali setkání odborníků, kteří představí způsoby své práce. I v letošním roce plánujeme sestavit a vydat sborník příspěvků, který se může stát jakousi příručkou nebo materiálem pro srovnávání a následné hledání nejvýhodnějších postupů tak, aby všechny získané doklady o lidové kultuře byly tím nejoptimálnějším způsobem uchovány, aby byla zabezpečena jejich ochrana a zároveň k nim byl zjednodušen přístup zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání na jednání, které se uskuteční ve dnech 17. a 18. září 2003 v prostorách strážnického zámku. Jednotlivé bloky sympozia by se měly týkat především těchto témat:

a) Obecné otázky, koncepce, metodika, zákonné normy.
b) Současné podoby dokumentace jevů tradiční lidové kultury – audiovizuální dokumentace.
c) Digitalizace a transkripce klasických záznamů.
d) Ukládání a ochrana digitalizovaných dat.

V rámci jednání budou probíhat prezentace audiovizuální techniky, softwaru a pracovních postupů.

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Blahůšek, Ústav lidové kultury ve Strážnici, 696 62 Strážnice – zámek, tel.: +420 518 332 132, fax +420 518 332 101, e-mail: jan.blahusek@ulk-straznice.cz .

06. 08. 2003 (12:32) • Zdeněk Tofel: Posezení u cimbálu s CM Kotci
Nenechte si ujít tradiční Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou "KOTCI". A to v tyto čtvrtky: 7.8.,14.8. a 21.8.2003. Dům zahradkářů Frýdlant nad Ostravicí, začátek 18.00 hod.
7.8. bude hostem CM Valašský vojvoda.
Tradice trvající 31 let, kde si každý může zazpívat, zavzpomínat a příjemně se pobavit. V réžii Štěpana Kotka slovem provází Jana Satinská.

03. 11. 2003 (12:31) • František Synek: III. koncert vítězů soutěže Slávik Slovenska
V sobotu 20. září 2003 se uskutečnil v překrásném prostředí velké Koncertní síně Slovenské filharmonie Reduta v Bratislavě pod záštitou primátora Bratislavy Andreje Ďurkovského slavnostní koncert vítězů celostátních soutěží dětských zpěváků lidových písní "Slávik Slovenska" a "Zpěváčci", která je pořádána v České republice. Na organizaci slavnostní přehlídky se podílel Přípravný výbor soutěže Slávik Slovenska, Slovenská filharmonie, Slovenský rozhlas, Folklorní sdružení České republiky a Folklorní unie na Slovensku. Koncert podpořil také program Pro Slovakia Ministerstva kultury SR. Součástí přehlídky, při které dětské interprety doprovázely "Orchestr Folklorního souboru Šarišan" z Prešova a "Orchestr Vojenského uměleckého souboru Ondráš" Brno, bylo koncertní vystoupení Petra Dvorského a Martina Babjaka s programem slovenských lidových písní v koncertní úpravě. Oba pěvce doprovázel "Orchestr Slovenské filharmonie".

Slavnostního koncertu se zúčastnilo 14 dětí - nejúspěšnějších interpretů ze soutěžního ročníku 2003. Hostem koncertu byly dvě děti z Maďarska. Českou republiku reprezentovala Jana Otáhalová ze Starého Podvorova, Zlatý zpěváček 2003, stříbrní zpěváčkové Jakub Kotal z Hroznové Lhoty a Monika Plháková z Postřelmova, držitelé Bronzového zpěváčka Marta Kerlínová z Kravař a Libor Macháček ze Želetic a dále finalistka celostátní soutěže Zpěváček 2003 Lenka Hradilová z Dolní Jasénky. Barbora Hořáková ze Slavičína se z důvodu nemoci přehlídky nemohla zúčastnit. Naše děti byly hosty svých sedmi slovenských kamarádů, s nimiž se již setkali nejen v květnu ve Velkých Losinách při finále naší soutěže, ale také o měsíc později při finále Slávika Slovenska v Prešově. Přehlídce byla přítomna také početná delegace České republiky, v jejímž čele byl předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica. Mezi vzácné české hosty patřili Anna Čurdová, místopředsedkyně výboru PS P ČR, František Dušek, generální ředitel Kongresového centra Praha, Karel Zyka, ředitel komunikace ČRo, Slávek Hrzal, ředitel rádia Domino, Ladislav Michálek, 1. místopředseda FoS ČR a další významné osobnosti.
Garant obou dětských soutěží ve zpěvu lidových písní Mistr Petr Dvorský ve svém úvodním slově mimo jiné uvedl: "S upřímnou vážností mohu říci, že mne okouzlily krásné dětské hlasy, které vskutku nenaleznete nikde jinde než u nás. Když hovořím u nás, pak myslím náš společný prostor, ve kterém jsme roky žili a žijeme. Věřím, že se i vám, milí přátelé, budou výkony mladých zpěváčků líbit, a že tak jako já, i my všichni si z dnešního koncertu, i z těchto překrásných prostor, odneseme nejpříjemnější zážitky a vzpomínky." Přání Mistra Dvorského děti naplnily svými vystoupení beze zbytku.

05. 11. 2003 (12:34) • Slávek Hrzal: Hodnotící jednání Folklorního sdružení ČR
To se určitě nestává často, aby se zasedací síní Senátu Parlamentu České republiky nesly tóny lidové písně v podání krojované školačky. Jana Otáhalová ze Starého Podvorova, vítězka soutěže Zpěváček 2003, zahájila v úterý 4. listopadu 2003 svým nádherným hlasem hodnocení letošních folklorních festivalů.

Velkou poklonu Janě vzápětí složil slovenský velvyslanec Ladislav Balek, když řekl: "Vím, že nemohu po tomto zpěvu dítěte zaujmout". Nebyla to však jediná pochvala, která ten den zazněla. "Je to úžasné, stát na půdě Senátu Parlamentu ČR" konstatoval Mistr Peter Dvorský. A pokračoval: "Jsem dojatý, jaká početná a vážená společnost se sešla k hodnocení folklorních festivalů." Vyjádřil tak skutečnost, že do senátorských lavic zasedli kromě členů Folklorního sdružení ČR a ředitelů folklorních festivalů také poslanci, senátoři, hejtmani, starostové obcí a měst, zástupci ministerstev, ředitelé nejrůznějších společností, firem a medií, zahraniční delegáti.

Generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík ve dvou bodech vtipně zdůvodnil, proč se veřejnoprávní médium, kterému šéfuje, stalo partnerem festivalů: "Za prvé je to proto, že Český rozhlas slouží lidem a folklór z lidu vyvěrá. Takže bylo jen otázkou času, kdy se tyto subjekty sejdou. A druhou příčinou je nekázeň. Vysílání Českého rozhlasu ani folklór totiž neuznávají hranice." Pozadu v bonmotech nezůstal ani Martin Holík, ředitel dalšího mediálního partnera - Rádia Proglas. Svou řeč zakončil veršovánkou: "Kdo má rád muziku, muzice platí, vezmou ho do nebe, andělé svatí."

Ladislav Michálek, 1. místopředseda FoS ČR konstatoval, že více než 80% festivalů se zúčastnily zahraniční soubory, které přijely z 37 zemí světa. Českou republiku reprezentovalo v zahraničí na 210 souborů. A myslím si, že velkou hodnotu mají tato jeho slova: "Úspěch nevidím pouze v kvalitě našich souborů, ale také v tom, že jde o smysluplné využití volného času dětí a mládeže."

To je jen pár postřehů z několikahodinového hodnotícího jednání Folklorního sdružení ČR. V citacích bych mohl ještě dlouho pokračovat. Ale raději vše shrnu do jedné věty: Sezóna byla úspěšná, dík patří všem organizátorům a souborům a především předsedovi Zdeňku Pšenicovi (neúnavný a obětavý organizátor, vichřice, vítr z hor a tak podobně mu někteří říkali). Podrobné materiály jistě najdeme na webových stránkách FoS.

Ale abych nezapomněl. Takovou třešničkou na dortu bylo pozvání všech účastníků na výstavu kreseb Růženy Krčmářové a fotografií Františka Synka, která je instalována v prostorách Senátu (pro neznalé doplňuji, že oba zachycují folklór).

A neodpustím si ještě jednu poznámku. Tak dobře organizačně i obsahově připravené jednání člověk často nezažije.

02. 12. 2003 (08:29) • Zdeněk Pšenica: VII. Národní krojový ples FoS
Žďár nad Sázavou, 7. 2. 2004

Folklorní sdružení České republiky uspořádalo v minulých šesti letech ve Žďáru nad Sázavou šest nádherných reprezentačních NÁRODNÍCH KROJO-VÝCH PLESŮ FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR, na jejichž přípravě se spolupodílelo výrazně také město Žďár nad Sázavou, jeho představitelé a sponzoři. Především počínaje třetím ročníkem se plesy mimořádně vydařily a byly ozdobou a vyvrcholením plesové sezóny ve městě i na Vysočině.

VII. NÁRODNÍ KROJOVÝ PLES 2004 se uskuteční v sobotu 7. února 2004 za účasti několika stovek krojovaných účastníků z celé naší republiky s bohatým programem, v němž nebudou chybět předtančení Českou a Moravskou besedou, samostatná vystoupení souborů z vybraných národopisných regionů ČR (Horácko, Chodsko, Slovácko aj.), volba Miss plesu, bohatá tombola.
Samozřejmostí bude dostatek prostoru pro vlastní tanec při slovácké dechové hudbě Ištvánci ze Šardic u Kyjova, Domažlicé dudácké muzice, Cimbálová muzice VUS Ondráš Brno a při lidových muzikách zúčastněných souborů.

Záštitu nad připravovaným VI. národním krojovým plesem přijali místopředsedkyně PS PČR Miroslava Němcová, generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík a hejtman kraje Vysočina František Dohnal.

Pořadatelé plesu každoročně usilují nejen o jeho další programové zkvalitnění, ale snaží se také o to, aby se ples stal místem zapojení nejen folklorních festivalů a folklorních souborů, ale také významnou společenskou akcí celého kraje.

Další informace může poskytnout ředitel přípravy dr. František Synek (tel. 518 620 450, 604 384 410, e-mail:synek@raz-dva.cz nebo synek@adam.cz), předsedkyně Horáckého folklorního sdružení Mgr. Eva Pejchalová (tel. 604 368 204), představitelé Folklorního sdružení ČR a města Žďár nad Sázavou.

01. 03. 2004 (11:46) • Národní ústav lidové kultury: Škola folklorních tradic
Národní ústav lidové kultury Strážnice, IPOS Praha a Folklorní sdružení ČR Praha otevírají třetí běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, učitelům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec.

Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2004 do dubna 2006 v Kulturním domě, Charbulova ulice v Brně.

Studium bude rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech -
1. ročník: (září 2004 - prosinec 2004, leden 2005 - duben 2005),
2. ročník: (září 2005 - prosinec 2005, leden 2006 - duben 2006).

Obsahem kurzu jsou následující předměty:

Pohybová průprava a její metodika
Základy anatomie a fyziologie
Úvod do studia lidové kultury
Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)
Úvod do hudební teorie
Zpěv ve folklorním souboru
Dětský folklor
Základy choreografie
Základy pedagogiky a psychologie
Dramaturgie ve folklorním souboru
Lidový kroj
Mluvené slovo
Divadelní a dramatické prvky ve folkloru
Režijní minimum

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici:

Mgr. Šárka Kuželová
Jiřina Mlíkovská
Mgr. Jana Polášková
Kamila.Skopová
PhDr. Alena Schauerová
PhDr. Daniela Stavělová, CSc.
doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc

Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou. Kurz má akreditaci Ministerstva školství ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci, učitelé tím získávají další obor své učitelské způsobilosti.

Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje tedy maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou je aktivní účast na každém víkendovém soustředění, kterých bude v obou ročnících celkem osmnáct. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.

Studium je náročné, poněvadž se v podstatě jedná o formu vysokoškolského studia, ne pouze o výuku lidových tanců. Uchazeči musí být starší 18 let, předpokladem je praxe v tanečním oboru minimálně 3 roky.

Školné za semestr činí 1.800,- Kč, tzn. celkem 7.200,- Kč. Dále se předpokládá, že náklady na stravování a dopravu uhradí účastníkům vysílající kolektiv, jeho zřizovatel, sponzor apod., případně účastník sám. Ubytování a případné stravování je dohodnuto za velmi výhodných finančních podmínek.

Podrobnější informace lze získat na adresách:

* Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice, tel. 518306631, fax 518306615, e-mail: info@ulk-straznice.cz,

* IPOS, Blanická 4, 120 00 Praha 5,
tel. 2221507900, fax221507929, e-mail: ipos@ipos-mk.cz

* Folklorní sdružení ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha,
tel. 234621218, fax 224214647, e-mail: foscr@adam.cz

Závazné přihlášky zašlete zpět do 16. dubna 2004 na adresu:
Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice - zámek.

Upozorňujeme, že počet míst je omezen.

PhDr. Jan Krist,
ředitel NÚLK Strážnice

PaedDr. František Zborník,
ředitel IPOS Praha

Zdeněk Pšenica
předseda FoS ČR Praha

02. 03. 2004 (08:06) • Dr. Kupilík Václav, ředitel plesu: 68. Pošumavský věneček
V sobotu 28.2.2004 se v Národním domě v Praze na Smíchově uskutečnil 68. Pošumavský věneček. Tuto velkolepou folklorní slavnost pořádá tradičně Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví - Psohlavci v Praze.

Během slavnostního zahajovacího ceremoniálu, za zvuků pochodu Josefa Flégla Sláva Chodsku, vytvořili svým příchodem krojovaní z Chodska, Klatovska spolu s hostujícími Moravany neopakovatelnou kulisu. Předseda Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví dr. Václav Kupilík ve svém uvítacím vystoupení mimo jiné připomněl: "Zanedlouho vstoupíme do Evropské unie. Do tohoto společenství národů vstupujeme s tím nejcennějším příspěvkem - s bohatými tradicemi našeho lidu, s národopisnými tradicemi Chodska a Pošumaví, na které můžeme být právem hrdí a které tvoří klenotnici toho nejcennějšího, co český národ v srdci Evropy za léta své existence vytvořil. Evropská unie nás proto směle může přijmout s otevřenou náručí."

V průběhu večera vystoupil klatovský národopisný soubor Šumava, pražští Valaši - soubor Krušpánek, pošumavská dechová hudba Hájenka, Ústřední hudba Armády ČR a taneční orchestr Jindřicha Váchy. Všichni svým dílem přispěli k příjemné atmosféře večera, kterým provázel Milan Černohouz. Mezi hosty slavnostního večera nechyběl ani předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica.

Příští Pošumavský věneček se má konat 26. února 2005, opět v obou hlavních sálech Národního domu.

15. 03. 2004 (14:37) • Zbyněk Žůrek: Mladé vzpomínky - křest CD
Ve čtvrtek 26. února jsem dostal od Jirky Plocka CD Mladé vzpomínky, které právě přivezl z výroby. Po prvních dvou písničkách jsem pochopil, že na další poslouchání musím mít klid. Poslech malých zpěváčků z Bánova a Nivnice byl pro mě skutečným zážitkem, umocněným četbou v přiloženém bookletu. CD jsem poslouchal znovu a znovu. Nakonec jsem došel k poznání, že je musím vidět - všechny ty, kteří na nahrávce vystupují.
V sobotu 13. března jsem dojel do Bánova na křest CD, který se konal v sále místní školy. Když malí zpěváčci začali zpívat, měl jsem pocit, že poslouchám CD. Stejné nasazení tónin, stejný projev, barvy hlasů i nadšení. Nechápu, kde se to v nich bere. Mohu říct upřímně, že toto vystoupení považuji za jeden z nejsilnějších folklorních zážitků vůbec.
Průvodní slovo k celému pořadu měl pan učitel Vlastík Ondra, který je strůjcem toho všeho, co se na pódiu odehrávalo. Posluchačům přál příjemný poslech, pěkný zážitek, jistou míru shovívavosti k těm malým interpretům a nevím co ještě. Na jednu věc však zapomněl. Rozhodně měl říct:"Nestyďte se za slzy." Říkám to tady za něho všem těm, kteří si nenechají ujít v sobotu 20. března další vystoupení dětí z Bánova a Nivnice v Míkovicích.

06. 04. 2004 (13:47) • NÚLK Strážnice: Národní ústav lidové kultury zahajuje
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici zahajuje návštěvní sezónu v neděli 2.5. 2004 v 15:30 hodin.
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - vinohradnický areál - "Stavění máje". V programu se představí soubory Demižon a Žerotín ze Strážnice.

05. 05. 2004 (08:36) • Vladan Jílek: Foskar 2003
Vážení a milí,
tak jako v loňském roce, tak i letos proběhne na 59. ročníku MFF Strážnice 2004 předávání cen za nejvýraznější folklorní projevy a počiny FOSKAR 2003 (v sobotu 26.6.2004 od 22.30 hod. na stadionu Bludník). Pokud máte své typy, které by měly být nominovány v níže uvedených kategoriích, napište mi je prosím na náš e-mail: redakce@folklorweb.cz

Nominační kategorie:

zpěvák/zpěvačka roku 2003
folklorní muzika roku 2003
vokální soubor roku 2003
individuální muzikantský výkon roku 2003
úprava/skladba roku 2003
taneční výkon roku 2003
folklorní soubor roku 2003
nosič roku 2003
program roku 2003
rozhlasový pořad/cyklus roku 2003
televizní pořad/cyklus roku 2003
folklorní šok roku 2003
folklorní osobnost roku 2003
síň slávy - za celoživotní či dlouhodobou práci v našem milovaném oboru

Díky za vaše tipy. Podrobnější informace o FOSKAROVI v brzké době zveřejním v sekci Články. Mějte se hezky...

13. 05. 2004 (13:55) • Český rozhlas Brno: Den otevřených dveří ČRo Brno
15. května vás zveme na Den otevřených dveří. Čekají vás vystoupení Jiřího Štědroně, Mistříňanky, Vinařských romantiků, dětského souboru Včeličky, besedy s Ladislavem Lakomým a dalšími herci, beseda s Toulkami českou minulostí a další bohatý program. Český rozhlas Brno slaví 80 let od zahájení rozhlasového vysílání z Brna. Těšíme se na vás na Beethovenově ulici 15. května od 9 do 17 hodin.

18. 05. 2004 (08:25) • Milan Zelinka: Školení pro vedoucí souborů
Vážení přátelé,

tak jak jsme slibovali, připravilo Sdružení přátel folkloru v Brně pro své členy, a nejen pro ně školení pro vedoucí souborů případně vedoucí taneční páry.

Školení proběhne ve čtyřech víkendových termínech (80 hodin výuky) a bude zahájeno v sobotu 29.5.2004.

Místo konání : Brno - kulturní dům Charbulova 3

Školená témata:
pohybová průprava pro dětské soubory
pohybová průprava pro dospělé
jednotlivé regiony Moravy a výuka některých jejich charakteristických tanců (jako bonus Slovensko)
jednotlivé regiony Moravy ve vazbě na lidovou hudbu (styl, způsob hry atp.)
jednotlivé regiony Moravy a lidový oděv
lidový tanec na jevišti ( způsoby práce a základy choreografie)
hospodaření a ekonomika v souborech

Z celého školení bude na závěr připraven materiál, který si frekventanti budou moci zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Cena kurzu pro člena SPF v Brně - 600 Kč (podmínkou jsou zaplacené členské příspěvky )
Cena kurzu pro člena FoS ČR, kteří nejsou členy SPF v Brně - 700 Kč
Cena kurzu pro ostatní - 800 Kč

Cestovné si hradí každý účastník sám.
Pro mimobrněnské je možno ubytování v sále KD (karimatka a spacák vlastní) cena za osobu a noc 30 Kč.

Přihlášky je nutno doručit na adresu:
Sdružení přátel folkloru v Brně, Charbulova 3, 618 00 Brno
nebo e-mailem: spfvb@quick.cz

Počet účastníků kurzu je limitován kapacitou sálu a bude přihlíženo k datu doručení přihlášky.

případné dotazy na tel.: 603 420017

24. 05. 2004 (13:39) • Město Strážnice: Dětská Strážnice 2004
22. ročník folklorního festivalu

28. - 29. května 2004 pořádají
Národní ústav lidové kultury a
Město Strážnice ve spolupráci s FoS ČR Dětskou Strážnici 2004. Koná se ve strážnickém festivalovém areálu Národního ústavu lidové kultury. V šesti pořadech se představí dětské soubory z celé České republiky. Sobotní zábavné dopoledne ve skanzenu je vyhrazeno řemeslným dílnám, hrám a soutěžím.

Vstup na všechny akce festivalu "Dětská Strážnice 2004" je zdarma. Všichni jste srdečně vítáni.

25. 05. 2004 (12:09) • Obec Vlčnov: Jízda králů
Také letos bude patřit Vlčnov o posledním květnovém víkendu jízdě králů, lidovým zvykům a veselení. Více než tři desítky programů, koncertů a výstav nabídnou návštěvníkům vějíř příležitostí k nahlédnutí do studnice folklóru Slovácka, ale i hostů festivalu ze slovenské obce Těrchové. Některé programy umožňují aktivní zapojení návštěvníků, takže ve Vlčnově můžete nejenom tradicím přihlížet, ale podle míry Vašeho temperamentu se také zúčastnit jejich prorůstání do současného světa.

Více informací včetně podrobného programu najdete na stránkách: www.jizdakralu.cz.

Přijeďte, jste vítáni.

07. 06. 2004 (10:48) • Český rozhlas Brno: Na kole po vinařských stezkách
NA KOLE po vinařských stezkách
s Českým rozhlasem Brno

Jezdíte rádi na kole? Už v minulém roce se někteří z našich posluchačů zúčastnili cyklistického výletu NA KOLE aneb s Českým rozhlasem Brno po Moravských vinařských stezkách. Loňský výlet končil kulturním programem v Lednici a ve Valticích. 12. června pořádáme druhý cyklistický výlet a vydáme se do obce Želetice na Znojemsku...

Připojit se můžete na kterékoli ze čtyř tras nebo kdekoli na trase. Každá trasa bude mít svého průvodce, pojede se z Moravského Krumlova, z Miroslavi, z Hrušovan nad Jevišovkou a ze Znojma. Cílem bude obec Želetice, kde připravujeme kulturní program, živé vysílání a pro účastníky výletu mnoho soutěží o krásné ceny. Poslouchejte vysílání a dozvíte se další informace o výletu s Českým rozhlasem Brno.

V sobotu 12. června budete mít příležitost vyjet na kole s Českým rozhlasem Brno a zažít nevšední kulturní a sportovní akci!

Odjezd z hlavního vlakového nádraží Brno v 8.19 hodin. Pro cyklisty je připraveno několik speciálních vagónů. Jednotné jízdné 120 Kč dospělý a 60 Kč děti (v ceně je přeprava kol a zpáteční jízdenka s libovolným místem výstupu).

Během trasy: ochutnávky vín a prohlídky sklepů, soutěže pro děti, prohlídka vojenského opevnění, jízda na koni, golf, koupání.

Dotazy na tel.: 608 736 135, cykloklubkucera@seznam.cz

20. 06. 2004 (17:28) • Silva Smutná: Lidové kroje z Velkomeziříčska a Velkobítešska
Městské muzeum ve Velké Bíteši a Muzeum Velké Meziříčí Vás zvou na společnou výstavu LIDOVÉ KROJE Z VELKOMEZIŘÍČSKA A VELKOBÍTEŠSKA, která probíhá od května do září 2004 ve výstavním sále bítešského muzea na Masarykově náměstí čp. 5. Výstava je otevřena ve všední dny mimo pondělí od 8 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Vstupné dospělí 10 Kč a děti 5 Kč. Návštěvu muzea mimo uvedenou dobu je možné sjednat - tel/fax: 566 532 383, e-mail: muzeum@velkabites.cz.

06. 07. 2004 (10:59) • Marie Stávková: Ošklivý zážitek z MFF Dolní Čermná
Chtěla bych se podělit s ostatními o ošklivý zážitek z 16. mezinárodního dolnočermenského folklorního festivalu 26.6.2004, který mi pokazil celkový dojem z jinak velmi pěkné akce. A to: Při vystoupení černošského souboru byl jeden moravský mladík v kroji, který také vystupoval, unešen rytmem černošské hudby tak, že si zřejmě neuvědomil, že tančí před podiem. Byl slušně vyzván, aby šel stranou. Mladík šel na bok a když procházel kolem sedícího starosty Dolní Čermné, starosta vstal, mladíka chytil a naprosto hrubě a chuligánsky s ním před očima všech diváků praštil na zem. A to bez ohledu na to, že mladík byl v moravském kroji. Myslím si, že to bylo skoro znesvěcení kroje a když se starosta takto chová, ať nepořádá folklorní festivaly a složí funkci. Je pravda, že mladík před podiem při vystoupení jiných neměl co dělat, ale dalo se to řešit v klidu, vždyť je to mládí a hudba skutečně dokázala strhnout k pohybu, obzvláště, když mladík na výzvu odcházel. Pane starosto fuj! Styďte se!!! Majka

08. 07. 2004 (12:15) • Restaurace U Hvězdy: Folklorní večery U Hvězdy
Pozvěte své klienty na folklorní večery U Hvězdy

Zajímavé spojení mluveného slova, tance, zpěvu a hudby vás zaujme na folklorních večerech v restaurantu U Hvězdy v blízkosti Pražského hradu. V příjemném prostředí jsou pro vaše klienty připraveny speciality české kuchyně a bohatý tříhodinový folklorní program s neomezenou konzumací piva, vína a nealko nápojů. Pestré menu si můžete vybrat s šesti variant.

02. 09. 2004 (11:45) • Václav Horčička: XVI. Mezinárodní dudácký festival
XVI. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL

V neděli v podvečerních hodinách skončil ve Strakonicích XVI. ročník mezinárodního dudáckého festivalu. Téměř 10.000 divákům se představilo na 900 účinkujících z celé Evropy, USA a České republiky. Uskutečnilo se celkem 16 koncertů na pěti pódiích.

Všude panovala dobrá nálada a přátelská atmosféra. Překvapením pro všechny bylo vystoupení starosty města ing.Pavla Vondryse, který společně s předsedou programové rady festivalu Josefem Režným zahrál na dudy při zahajovacím kasací. S velkým ohlasem se setkalo vystoupení profesora Štěpána Raka.

V rámci festivalu probíhalo také mezinárodní sympozium za účasti odborníků z České republiky, Německa, Rakouska, Bulharska, a Srbska. Nechyběly ani stánky s ukázkami tradičních řemesel.
V nedělním dopoledním koncertu se představily dětské soubory z Čech a Moravy. Festival by zakončen v neděli odpoledne průvodem a závěrečným galakoncertem.
Další ročník festivalu se bude konat v posledním srpnovém týdnu roku 2006.

02. 09. 2004 (11:55) • Jiří Pokorný: Zpíváme pro radost
Při častých kontaktech pořadatelů folklorních akcí v České a Slovenské republice se zrodil nápad uspořádat společný mezinárodní koncert nejlepších dětských zpěváků lidových písní z obou republik, vítězů obdobných soutěží "Zpěváčci" a "Slávik Slovenska". Při zrodu této myšlenky stál také patron obou soutěží Peter Dvorský. Těmto koncertům předcházely výměny 2 - 3 nejlepších dětí na republikových finále obou soutěží. První z těchto koncertů se uskutečnil v roce 2001 v budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě a svojí úrovní se stal výzvou a inspirací pro Folklorní sdružení ČR. Našemu sdružení se podařilo uskutečnit v září roku 2002 ve spolupráci s Kongresovým centrem Praha, Českým rozhlasem, Magistrátem Hlavního města Prahy a dalšími partnery, mj. také s podporou Ministerstva kultury ČR, dva koncerty v Kongresovém centru Praha: koncert vítězů, na kterém vystoupili nejlepší zpěváčci a slávici a koncert hvězd, na kterém společně s nimi vystoupili také Peter Dvorský a Eva Urbanová za doprovodu Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK, Orchestru lidových nástrojů VUS Ondráš Brno a Orchestru ľudových umeleckých nástrojov Slovenského rozhlasu. 20. září 2003 se uskutečnil třetí společný koncert v Koncertní síni Slovenské filharmonie Reduta v Bratislavě.

Dva galakoncerty lidové písně pod názvem "Zpíváme pro radost" jsou připraveny také na letošní podzim. Uskuteční se ve dnech 9. a 10. října 2004 v Kongresovém centru Praha.

První z nich, koncert "Zpěváček - Slávik", se koná v Jižním sále kongresového centra v pátek 9. října v 17.00 hodin. Vystoupí na něm 7 dětí - finalistů Celostátní přehlídky dětských zpěváků lidových písní ČR, 7 dětí - finalistů celostátní soutěže Slávik Slovenska a "malí vyslanci" lidového zpěvu z Polska, Maďarska, Rakouska, Německa, Bulharska a Ruska. Doprovodí je Orchestr lidových nástrojů VUS Ondráš Brno pod vedením Michala Gani a Orchester ľudových umeleckých nástrojov Slovenského rozhlasu Bratislava pod vedením Miroslava Dudíka. Spolu s dětmi zazpívá také Peter Dvorský.

Druhý z koncertů "Zpíváme pro radost" se koná v Kongresovém sále Kongresového centra Praha v sobotu 10. října 2004 v 19.30 hodin. Účinkujícími budou Peter Dvorský, Marie Rottrová, Sisa Sklovská, Paľo Habera, Diabolské husle - Jano Berky Mrenica a vítězové dětských soutěží Zpěváček a Slávik 2004. Doprovodí je opět Orchestr lidových nástrojů VUS Ondráš Brno pod vedením Michala Gani a Orchester ľudových umeleckých nástrojov Slovenského rozhlasu Bratislava pod vedením Miroslava Dudíka. Večerem provází Jitka Novotná.

Zatímco před dvěma lety zpívali Peter Dvorský a Eva Urbanová klasický repertoár, letos zazpívají všichni interpreti lidové písně. Jejich vystoupení bude krásným dárkem nejen pro návštěvníky koncertu, ale také vysokým oceněním dětského zpěvu a lidové písně.

20. 09. 2004 (12:08) • Jana Jakubíčková: Re: Festivaly a jiné akce
Zahájení 3. běhu Školy folklorních tradic

V pátek 17. září 2004 byl v kulturním domě na Charbulově ulici v Brně zahájen, za účasti představitelů všech pořádajících institucí (Národního ústavu lidové kultury, Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, Folklorního sdružení ČR a Sdružení přátel folkloru v Brně), již 3. běh "Školy folklorních tradic" - rekvalifikačního kurzu pro interpretaci a výuku tanečních a hudebních lidových tradic.

Kurz bude navštěvovat 80 posluchačů z celé České republiky, přednášet jednotlivé předměty budou přední odborníci i souborové praktici. Kurz bude zakončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou. Na základě úspěšného složení obou zkoušek získají absolventi akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

22. 09. 2004 (08:15) • Folklorní studio Buchlovice: Re: Festivaly a jiné akce
Zpívání o víně

Folklorní studio Buchlovice Vás srdečně zve v neděli 26.9.2004 ve 14:00 hodin na náměstí v Buchlovicích na tradiční podzimní setkání přátel lidového zpěvu a vína - "Zpívání o víně". K tomuto termínu nás vede možnost porovnání vína starších ročníků a také mladých vín - burčáků. Téma setkání je jednoznačné - vinohradnictví a vinařství.

V loňském roce bylo vysvěceno víno z hroznů, které přivezli s sebou účastníci "Zpívání 2003",které bude předloženo ke společné degustaci a zhodnocení.

Zpívání:
V programu vystoupí mužské sbory Buchlovice, Kyjov, Vacenovice, Dubňany, Čejkovice, Míkovice a Vnorovy.

Tancování:
Součástí programu bude krátké vystoupení tanečníků Folklorního studia Buchlovice s doprovodem cimbálové muziky Tomáše Zubra.

Soutěž:
K vidění i s možností účasti bude také soutěž v tahání koštýřem.

Během programu budou představena vína místní provenience, mimo jiné samozřejmě také nejlepší burčáky.

Milí přátelé, těšíme se z Vaší přízně a věříme, že si způsobíme radost a potěšení.

01. 10. 2004 (09:54) • FoS ČR: Re: Festivaly a jiné akce
Rottrová, Sklovská a Habera zazpívají lidové písně

Kongresové centrum Praha

Jedinečný koncert připravuje Folklorní sdružení České republiky s Kongresovým centrem Praha. Na jevišti Kongresového sálu vystoupí naši populární zpěváci s neobvyklým repertoárem.

Marie Rottrová, Sisa Sklovská a Palo Habera přijali pozvání mistra Petra Dvorského na slavnostní koncert k 10. ročníku soutěže Zpěváček (soutěž dětských interpretů lidových písní).

Podobná akce na Slovensku se jmenuje Slávik. Vítězové obou dětských pěveckých soutěží budou na jevišti se svými dospělými kolegy. A dohodli se, že populární zpěváci opustí pro tento večer svůj obvyklý repertoár a společně si zazpívají lidové písně.

Galakoncert "Zpíváme pro radost", se koná v Kongresovém sále Kongresového centra Praha v neděli 10. října 2004 v 19.30 hodin.

O den dříve, tedy v sobotu 9. října od 17 hodin, bude galakoncertu předcházet ještě jedno jedinečné představení. V Jižním sále Kongresového centra Praha vystoupí 7 finalistů celostátní přehlídky dětských zpěváků lidových písní ČR Zpěváček a 7 finalistů celostátní soutěže Slávik Slovenska. Doplní je "malí vyslanci" lidového zpěvu z Polska, Maďarska, Rakouska, Německa, Bulharska a Ruska.

Vstupenky na oba koncerty jsou v prodeji v pokladně Hudebního divadla v Kongresovém centru Praha, v sekretariátu Folklorního sdružení ČR a v síti Ticket Pro.

01. 10. 2004 (10:11) • NÚLK: Re: Festivaly a jiné akce
V příštím roce se uskuteční již šedesátý ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, který proběhne ve dnech 23.-26.6.2005.

03. 10. 2004 (20:05) • Vlastimil Ondra
vedoucí souborů v Nivnici a Bán:
Re: Festivaly a jiné akce
Včera - v sobotu 2.10.2004 - jsme s kamarády ze souboru Nivnička (2auta) vyrazili na hodovou besedu u cimbálu do Veselí nad Moravou - na Radošov. Přišla nám do souboru pozvánka. Utrpěl jsem kulturní šok! Primáš Havlíček hrál zády ke zpěvákům, takže byl pochopitelně neustále rytmicky absolutně mimo a dá se říci, že spíše šestkrát rychlejší než "pomalí a zadýchaní" tanečníci(verbuňk,karice). Mluvit o hraní pod nohy se nedalo. Dále celá muzika, stojící na 1,5m vysokém jevišti, byla nazvučená, takže ať se zpěvák či zpěvačky roztrhli nebylo jim to absolutně nic platné. Stačilo aby basa přejela po strunách a nebylo slyšet žádného. Když se primáš občas pootočil k tančícím seděl mu v očích pohled netečnosti. Nebo převahy? Nebyla to taneční zábava, ale něco mezi koncertováním a folklorním sebeuspokojováním. Vydrželi jsem tam něco přes hodinu a i přes zaplacené nemalé vstupné jsme přejeli do Brodu.

Při odchodu jsem se zastavil s okrojovanými děvčaty z místního souboru, které mi sdělily, že takto to vypadá v poslední době stále a oni se snaží dělat jako že se nic neděje z obavy, aby jim muzika chtěla příště zase zahrát...

V Uh.Brodě se konala také púťová beseda u cimbálu, kterou tradičně pořádá Olšava. Když jsme tam dorazili, akorát hrála muzika Zálesí a bylo to ,hmmm, naprosto jiné. Brodský kulturní dům plný mladých lidí. Tanečníci si hodně vymýšleli a muzika se jim snažila vyhovět a podchytit vše. Moji Nivničkovjané okřáli moc, moc. Tančili jsme s mnoha dalšími páry z mnoha dědin Brodska do půl třetí ráno.

Tolik k sobotnímu hodovému večeru na Slovácku. Nejsem zastáncem výpadů ani vstupování do konfliktů, ale myslím si, že jsou věci, ke kterým je dobré nemlčet.

04. 10. 2004 (11:53) • NÚLK: Re: Festivaly a jiné akce
Lidová řemeslná a umělecká výroba v ČR

Až do 31. října 2004 máte možnost navštívit výstavu Lidová řemeslná a umělecká výroba v České republice, která je instalována v galerii strážnického zámku. Otevřeno denně od 9.00 hod. do 17.00 hod. kromě pondělí.

08. 10. 2004 (21:29) • Gabriela Krchňáčková: Re: Festivaly a jiné akce
Byla jsem tam taky a naprosto souhlasím! Hrali velmi hezky, na koncert. Beseda u cinbálu je asi trošku o něčem jiném...

14. 10. 2004 (09:11) • Ludmila Tarcalová: Re: Festivaly a jiné akce
Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin

Mezinárodní komise pro studium v Karpatech - subkomise pro lidové obyčeje a Sekce pro lidové obyčeje Národopisné společnosti si Vás dovoluje pozvat na pracovní zasedání, které se bude konat 10. a 11. listopadu 2004 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Na pracovním zasedání budeme řešit problematiku Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin.

Více informací najdete na adrese:
http://www.slovackemuzeum.cz/akce.py?ide=E00000000000000139

15. 10. 2004 (08:45) • FoS ČR: Re: Festivaly a jiné akce
VIII. řádná valná hromada FoS ČR

V souladu se Stanovami Folklorního sdružení České republiky svolává výbor VIII. řádnou Valnou hromadu Folklorního sdružení České republiky, která se uskuteční ve dnech 20.-21. listopadu 2004 v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. Cílem valné hromady je zhodnotit činnost organizace v uplynulých dvou letech, přijmout programové zaměření činnosti na další období, zvolit stanovami určené orgány sdružení - výbor a revizní komisi a posoudit návrh na novelizaci stanov sdružení.

Jednání valné hromady bude zahájeno v sobotu 20. listopadu 2004 v 10.00 hodin, ukončení jednání se předpokládá do 18.00 hodin. V neděli bude pro účastníky připraven vzdělávací program zaměřený na problematiku přechodu na podvojné účetnictví. Ubytování je zajištěno v Hotelu Zámek a v ubytovacích zařízeních v Olomouci.

08. 11. 2004 (08:50) • Folklorní sdružení ČR: Re: Festivaly a jiné akce
Ve dnech 20. - 21.11.2004 se uskuteční ve Velké Bystřici VIII. Valná hromada FoS ČR

Program jednání:

20.11.2004, sobota

09.00
Prezence delegátů
Zahájení jednání.
Volba pracovních komisí valné hromady.
Schválení programu, jednacího a volebního řádu.
Zpráva výboru o činnosti a dalších úkolech sdružení.
Zpráva o hospodaření.
Zpráva revizní komise.
Zpráva mandátové komise.
Vystoupení hostů jednání.

12.30
Oběd

13.30
Novelizace stanov.
Diskuse, volby orgánů sdružení na léta 2005 - 2008.
Usnesení.
Ubytování.
Večeře.

19.30
Společný večer s vystoupeními souboru Haná z Velké Bystřice.


21.11.2004, neděle

08.00
Snídaně

09.00 - 12.30
Seminář k problematice ekonomiky a dotací.

08. 11. 2004 (15:35) • Růžena Děcká: Re: Festivaly a jiné akce
VI. mezinárodní festival cimbálu
V. ročník mezinárodní soutěže ve hře na cimbál
III. ročník autorské soutěže
I. ročník soutěže pro cimbálová dua

25.-29. května 2005 - Valašské Meziříčí

Vážení přátelé, hudebníci, studenti a milovníci hudebního umění. Dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem realizačního týmu festivalu co nejsrdečněji pozvala na už tradičně velice prestižní a kvalitní festival, který se bude konat už po šesté. Během čtyřech dnů od 25.do 29. května 2005 uslyšíte cimbálové skladby od klasiky až po současnost.

Obsahem budou autorsko-interpretační soutěže ve hře na cimbál, zajímavý cimbálový autorský projekt a mnohé další hudební akce. Věřím, že přátelská atmosféra nabitá množstvím uměleckých zážitků přinese každému zúčastněnému inspiraci a obohatí Vás pro vlastní tvůrčí uměleckou, interpretační a učitelskou praxi.

Těším se na všechny účastníky soutěží i hosty a srdečně Vás zvu na tento svátek cimbálové hudby. Předešlé ročníky jen potvrdily velice vysokou uměleckou i technickou úroveň a věřím, že i tento festival bude naplněn tvůrčí a přátelskou náladou. Na shledanou v květnu.

12. 11. 2004 (12:26) • Eva Hladíková: Re: Festivaly a jiné akce
Každý ve svém životě oslavuje desáté narozeniny jen jednou. Kulaté vždy více než ty předešlé. I Dětský folklorní soubor Kytice oslavoval dne 13.10.2004 v Salesiánském divadle. Sál divadla byl plný, přišli příznivci, známí, bývalí členové souboru, aby společně se současnými členy zavzpomínali.

16. 11. 2004 (13:23) • Město Slavkov: Re: Festivaly a jiné akce
Slavnosti Bitvy u Slavkova

Od 24. do 28. listopadu proběhnou tradiční slavnosti Bitvy u Slavkova. Vzpomínkové akce začínají od středy 24. listopadu a chystají se ve Vyškově, Rusínově, Slavkově, na Žuráni, v Těšanech, Šlapanicích, Tvarožné a na Mohyle Míru. Až do neděle si tak v regionu připomenou výročí slavné Bitvy tří císařů.

Hlavní program Rekonstrukce historické Bitvy u Slavkova začíná v sobotu 27. listopadu hodinu po poledni na bojišti pod Santonem. Pro návštěvníky z Brna je od hlavního nádraží zajištěna kyvadlová doprava. V neděli slavnosti zakončí nástup všech vojsk na Mohyle Míru a historický jarmark ve Šlapanicích.

Více na:
www.austerlitz.com
www.austerlitz2005.com/cz/
www.slavkov.cz

21. 12. 2004 (13:36) • Jiří Pokorný: Re: Festivaly a jiné akce
VIII. NÁRODNÍ KROJOVÝ PLES FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR

DŮM KULTURY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 5. ÚNORA 2005

Mezi nejkrásnější akce plesové sezóny v celostátním měřítku již po řadu let bezesporu patří Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR, který se již poosmé uskuteční 5. února 2005 v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou. Více než čtyři stovky tanečníků v lidových krojích z různých koutů Čech, Moravy a Slezska, několik lidových muzik, pestrý program a řada významných hostů včetně zahraničních návštěvníků, to jsou hlavní magnety, které každoročně přitahují hosty z celé republiky a způsobují, že Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou bývá přes poměrně slušnou kapacitu beznadějně vyprodán.

V posledních letech bývá každý ročník plesu věnován vždy některému z národopisných regionů České republiky. Po Chodsku, jemuž byl ples věnován v minulém ročníku, bude letos patřit Valašsku, místo pro prezentaci se najde také pro Jižní Čechy, které převezmou pomyslnou štafetu v roce 2006. Z regionu Valašska pořadatelé očekávají mezi účinkujícími a hosty plesu soubory valašských písní a tanců a cimbálové muziky "Radhošť", "Sedmikvítek", "Vsacan", "Jasénka", "Lipta", "Vizovjánek", "Juráš", "Rusava", "Kubinka", "Rusavjan", "Beskyd" a "Ovčák".

Nástrojové zpestření přinese dechová hudba "Polančanka". Jihočeský region bude reprezentovat zejména "Prácheňský soubor písní a tanců" ze Strakonic a na plese nebude chybět ani jeden z tradičních účastníků - Cimbálová muzika Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna.

Výrazné zastoupení valašských folklorních souborů přineslo také změnu v předtančení. Místo České a Moravské besedy se bude tentokrát tančit "Valašský starodávný". Zajímavou obměnou tradiční volby Miss plesu bude tentokrát volba nejsympatičtějšího páru. Součástí programu budou dále ukázky tanců, taneční hry, chybět nebude ani tombola.

05. 01. 2005 (16:28) • Matouš Rajmont: Re: Festivaly a jiné akce
Koncert pro ASII

Benefiční koncert na pomoc Asii, kterou zasáhla přírodní katastrofa, se koná v neděli 9. ledna 2005 od 19 hodin ve Velkém sále pražské Lucerny. Vstupenky za 200 korun v síti Ticketpro nebo přímo v pokladně Lucerna za 220 korun.

Kompletní výtěžek ze vstupného bude věnován v hotovosti přímo na místě velvyslanectví Indonésie. Záštitu nad akcí převzal primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém.

Na koncertě vystoupí bez nároku na honorář:

ANETA LANGEROVÁ
DIVOKEJ BILL
TŘI SESTRY
READY KIRKEN
ANNA K & BAND
LENKA DUSILOVÁ

Benefiční koncert budou moderovat Jan Budař a Filip Rajmont. Akci pořádají Agentura HERA, Ex voto a Art Shock.

Návštěvou koncertu i vy můžete přispět těm, kteří potřebují pomoc.

10. 01. 2005 (11:33) • Eva Kačánová: Re: Festivaly a jiné akce
Samozřejmou součástí výbavy každého miminka je dnes dětský kočárek. Ale pozor, ještě před dvěma stoletími to byl předmět prakticky neznámý. Více se můžete o dětských kočárcích a vozících dozvědět na výstavě Z kočáru do kočáru v karlovarském muzeu Zlatý klíč, která potrvá až do 27.února. Zaznamenává sto let vývoje dětských kočárků, kterých v expozici najdete na osmdesát.

21. 01. 2005 (11:50) • SLS Vysočina: Re: Festivaly a jiné akce
Masopust na Veselém Kopci

V sobotu 22.ledna se v prostředí expozice lidového stavitelství v přírodě na Veselém Kopci u Hlinska uskuteční první program letošního roku - Masopust. Tradiční masopustní obchůzku na Veselém Kopci letos předvede vesnická skupina z Vortové u Hlinska. V 10 hodin bude slavnostně uděleno povolení k obchůzce a průvod tradičních masek vykročí mezi jednoltivé roubené objekty, tento obřad bude zopakován ještě jednou ve 13 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny tradiční masky: laufra, ženušku, turky, slaměné, rasa s kobylkou, kominíky i židy. V 15 hodin se masky shromáždí k závěrečnému obřadu, vyslechnou "masopustní testament", ve kterém budou vzpomenuty "hříchy" jichž se dopustila maska kobylky. Maska kobylky pak bude obřadně "poražena" a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek. Návštěvníci si samozřejmě budou moci prohlédnout jednotlivé expozice SLS Vysočina na Veselém Kopci, které budou otevřeny do 15,30 hodin. Budou mít možnost nákupu drobných upomínkových předmětů, drátované keramiky a tiskovin. Občerstvení pro návštěvníky je připraveno ve stylové hospůdce "Na vejměnku" přímo v areálu muzea.

Po tomto programu bude Veselý Kopec uzavřen do 23.dubnay, kdy bude zahájena letošní návštěvnická sezóna.

25. 01. 2005 (11:42) • Dr. Václav Kupilík: Re: Festivaly a jiné akce
Vrcholí přípravy 69. Pošumavského věnečku

V těchto dnech v Praze vrcholí přípravy 69. Pošumavského věnečku. Tato velká folklorní událost hlavního města, pořádaná Sdružením rodáků a přátel Chodska a Pošumaví v Praze, se uskuteční 26. února v reprezentačních sálech Národního domu na Smíchově.

Vstupenky v cenách od 100 do 350 korun budou od poloviny ledna k dostání v předprodeji Národního domu na Smíchově (tel.: 257 099 999).

28. 01. 2005 (09:52) • Kmoch: Re: Festivaly a jiné akce
Besedy u cimbálu

I letos se můžete těšit na besedy u cimbálu s J. Hovorkou a sólisty Brolnu - 25. února, 1. dubna, 6. května 2005. Předplatné je možné zakoupit v KC Líšeň (Kotlanova 7) nebo v galanterii (nám. Karla IV., Brno - Líšeň). Také si jej můžete zarezervovat na e-mailové adrese kmoch@kclisen.cz nebo na tel. čísle 544 210 182.

07. 02. 2005 (10:01) • A. Škára: Re: Festivaly a jiné akce
Nabídky "Na poslední chvíli"

Na základě pobytu a jednání v Belgii v průběhu minulého týdne, zveřejňuji následující urgentní nabídky.

--------------------------

Hledáme folklorní soubory z ČR na folklorní festivaly

TURECKO - novinka
6.7. - 13.7.2005
Světový festival 25 zemí jižně od Istanbulu - věk členů nad 17 let, počet osob 35 .

BELGIE
Of. pozvání leží před námi
Festival 17.8. - 22.8
pro 29 osob. Kapesné

BELGIE - novinka
Nabídka - světový folklorní festival 8.7. - 15.7.
Pro 35 členů souboru / ne dětský

BELGIE
URGENTNÍ -
kontaktujte nás ihned. Urgentní
pro dospělé soubory! Vysoká programová kvalita!
Termín 8.5. - 17.5.
pro 30 členů !
Vysoká míra finanční kompenzace

NĚMECKO
oblast Hamburk - Ofici.pozvání
18.8. - 22.8
pro 30 členů.

NĚMECKO
Pomořansko 6.7. - 11.7.
pro členy souborů ve věku 14 - 30 let.
max. 30 osob.

TURECKO
expresní Poslední chvíle!
Festival Turecká riviéra - letecky!
18.5. - 22.5.

Bližší informace podá A.Škára.

Koncertní a cestovní
AGENTURA ŠKÁRA
Tyršova 5a
612 00 BRNO
tel.: 5 4124 9060
m: 723 43 72 50
m: 605 350 198
e-mail: antonin.skara@volny.cz

01. 03. 2005 (23:04) • Ing.Miroslav Blahušek: Re: Festivaly a jiné akce
Vážený příteli !
Náš soubor OMLADINA z Vacenovic u Kyjova by měl zájem o účast na Vámi inzerovaném festivalu v Belgii ve dnech 8. - 15. 7. 2005. Bližší informace o našem souboru naleznete na našich internetových stránkách na adrese WWW.FOLKLOROMLADINA.HODONINSKO.COM.
Děkuji Vám za spolupráci. Bližší informace mi , prosím, zašlete na moji e-mailovou adresu.

S pozdravem
Ing.Miroslav Blahušek,
vedoucí souboru.

09. 03. 2005 (11:31) • Muzeum Vysočiny v Jihlavě: Re: Festivaly a jiné akce
Muzeum Vysočiny v Jihlavě a Česká národopisná společnost si Vás dovolují pozvat na vědeckou konferenci upořádanou při příležitosti 110. výročí Národopisné výstavy českoslovanské v Praze na téma "Přínos regionálních pracovníků a literatury pro národopisné bádání",
která se uskuteční ve dnech 20. - 21.září 2005 v Jihlavě.

PŘIHLÁŠKA:

Jméno, příjmení, titul:
Bydliště:
Zaměstnavatel:
Telefon, fax:
E-mail:
Přihlašuji referát na téma:
Přihlašuji diskusní příspěvek na téma:

Objednávám ubytování:
19.9./20.9.
20.9./21.9.
21.9./22.9.

Konferenční poplatek ve výši 150,- Kč bude vybírán proti potvrzení při prezenci. Bude sloužit k uhrazení nákladů spojených s vydáním Národopisného věstníku 2005, který přinese otištěné referáty.
Maximální délka referátu je stanovena na 20 minut, diskusního příspěvku 10 minut, rozsah verze pro tisk není omezen (nutno odevzdat v elektronické verzi).

Přihlášku zašlete do 1. března 2005 na adresu:

Česká národopisná společnost, Národní třída 3, 117 20, Praha 1 nebo na e-mail: valka@phil.muni.cz nebo drapala@vmp.cz

22. 03. 2005 (19:53) • Jano: Re: Festivaly a jiné akce
Ak máte vôľu prepnite sa na www.ozivenetance.sk
Sobota 16.4.2005 Bratislava

23. 03. 2005 (18:50) • Michal Kožina: Re: Festivaly a jiné akce
Nabídka festivalu:
County Wandering Festival - Maďarsko, oblast Csongrad, Szeged.
Termín: 15. - 23. srpen
máte-li zájem napište buď na moji adresu nebo se informujte přímo na jejich stránkách: Http://countywandering.gerisoft.hu

28. 03. 2005 (02:12) • Vili Dekan: Re: Festivaly a jiné akce
Vážení přátelé,
protože v době přípravy "Kalendáře FoS ČR 2005 - Folklorní akce v České republice" nebylo dostatek informací o folklorních událostech na Slovensku pro rok 2005, dovolím si pro zájemce některé významné festivaly doplnit nebo upřesnit data či názvy přímo ze slovenských zdrojů (uvedu jen ty nejvýznamější či jinak proslavené a zajímavé, a to ty, které nebyly uvedeny v kalendáři vůbec, nebo nepřesně, ale ponechám zde i Východnou pro ty z Vás, kterým se kalendář nedostal do ruky):
28.-29.5.05
Šaffova ostroha - celoštátna súťaž, Dlhé Klčovo
4.-5.6.05
40. Festival folklóru Rusínov - Ukrajincov, Kamienka
Dni nemeckej kultúry spišských Nemcov, Chmeľnica
17.-19.6.05
Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor
Západoslovenské folklórne slávnosti, Myjava
51. Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov, Svidník
Festival menšín - Kultúra národnostných menšín, Košice
18.-19.6.05
Šarišské slávnosti piesní a tancov, Raslavice
38. Abovské folklórne slávnosti, Rozhanovce
24.-26.6.05
Horehronské dni spevu a tanca, Heľpa
MFF a celoštátna súťažná prehliadka chorografií folklórnych súborov, Košice
Rontouka - gemersko-malohontské folklórne slávnosti, Klenovec
25.-26.6.05
34. Spišské folklórne slávnosti, Spišský Salaš
1.-3.7.05
51. Folklórny festival Východná
8.-10.7.05
Slávnosti pod Poľanou, Detva
9.-10.7.05
Európske tradície v Tatrách, Nová Lesná
Európske ľudové remeslo, Kežmarok
27.-31.7.05
Novohradský folklórny festival, Salgótarján (HU), Lučenec
5.-7.8.05
43. Jánošíkove dni, Terchová
Podroháčske folklórne slávnosti, Zuberec
12.-14.8.05
Koliesko - stertnutie mladých folkloristov, Kokava nad Rimavicou
13.-14.8.05
12. ročník hornotoryských folklórnych slávností, Krivany
20.-21.8.05
46. Zemplínske slávnosti, Michalovce
26.-27.8.05
32. Gemerský folklórny festival, Rejdová
26.-28.8.05
Hontianska paráda, Hrušov
MFF o cenu Mikuláša Senka, Dubnica nad Váhom
36. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Vranov nad Topľou
9.-11.9.05
Folklórny Trenčín - festival MO SR, Trenčín
10.-11.9.05
Kojšovská heligónka - stretnutie inštrumentalistov, Kojšov
8.-9.10.05
Slávik - Zpěváček, Bratislava
11.-20.11.05
11. ročník Košických folklórnych dní, Košice

18. 04. 2005 (16:38) • Folklorum: Re: Festivaly a jiné akce
Krajská přehlídka dětských souborů

V sobotu 16. 4. 2005 se v prostějovském divadle konala krajská přehlídka dětských souborů z Hané. Do této přehlídky postoupily z předchozích kol soubory:
Rozmarýnek (Kroměříž)
Krušpánek (Velká Bystřice)
Hanácké Prosének (Prosenice)
Maleníček (Lipník nad Bečvou)
Mánes (Prostějov)
Klásek (Kralice na Hané)
Kanafaska (Velká Bystřice)
Valentýnek (Prostějov)
Malý Kosíř (Kostelec na Hané)

V odborné porotě, která vystoopení jednotlivých souborů hodnotila, zasedli:
Věra Haluzová (Luhačovice) jako předsedkyně poroty, Kateřina Macešková (Ostrava), Eva Zehnalová (Přerov), Marie Vysloužilová (Prostějov) a Pavel Šafařík (Brno).

Na základě rozhodnutí této poroty postoupil na Celostátní přehlídku dětských národopisných souborů v Jihlavě soubor Kanafaska a na Zemskou přehlídku dětských národopisných soborů v Liptáli soubory Krušpánek a Maleníček.

26. 04. 2005 (09:02) • NÚLK Strážnice: Re: Festivaly a jiné akce
Zveme vás na zahájení návštěvní sezóny Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici v neděli 1.5.2005:

v 10.00 hod.: Zámek - vernisáž výstavy František Gajda - řezbářská tvorba (výstava k 70. narozeninám). V hudebním programu vystoupí CM Danaj.

ve 14.00 hod.: Zámek - vernisáž výstavy CARPE DIEM - UŽÍVEJ DNE, Olga a Miroslav Hudečkovi (výstava k 70. narozeninám autorů). V hudebním programu vystoupí CM Strážničan.

v 15.30 hod.: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - vinohradnický areál - STAVĚNÍ MÁJE. V programu se představí Danaj ze Strážnice a Detva z Detvy.

26. 04. 2005 (22:34) • Vili Dekan: Re: Festivaly a jiné akce
ZPĚVÁČEK - přejmenovat?

Odbočím, přátelé, na chvíli od diskuse na tomto webu, v níž si lidé možná někdy nerozumějí, ale snaží si aspoň názory vyjasnit. Přejdu na jiné téma. Bylo zveřejněno na FoS.cz - v aktualitách o soutěži Zpěváček. Tam jsem také řádně přidal svůj názor / návrh. Jenže mám obavy, že na web FoSu skoro nikdo nechodí, a tak jej přidávám i sem (možná poněkud upravený). Věřím, že všichni nebo většina z vás víte, o jakou soutěž se jedná. Tedy:

Dostal se mi ke Zpěváčkovi zajímavý ohlas ze Slovenska. Vlastně spíš návrh. Zda by se prý od tohoto ročníku nemohla soutěž přejmenovat. Nějak ve smyslu Zpěváček - Cena Jaroslava Juráška.

Asi to svoje opodstatnění má - Carda byl předsedou poroty, a než nás letos opustil, udělal pro lidovou muziku i zpěv strašně moc. A o sám jako porotce byl vždy velmi laskavý, byť navýsost erudovaný člověk. Prostě s ohromným srdíčkem. A vždy se po celý život věnoval i dětem a mládeži ve folkloru. Nechci ten nápad prosazovat, ale moc se mi líbí. Co na to vy ostatní?

Jak říkám, není to nápad můj. Ale mrzí mě, tedy mě samotného, že jsem na něj nepřišel sám. A že - i když ve zveřejněné zprávě o finále 2005 ve Velkých Losinách je zmínka o porotě (nejmenované) - není ani slovo o tom, kdo je po Cardovi jejím předsedou (ani vzpomínka na něj).

Tak se nezlobte - ale proč i já jsem musel jen předat jeden slovenský názor? Proč se nezamyslíme sami?

FoS vnímá Losiny jako jednu ze svých nejdůležitějších akcí, vidí za ní podporu českého i slovenského ministra kultury, samozřejmě i Mistra Petra Dvorského. Ale… Nezapomněl na pana Juráška nějak až moc rychle?

Vaše názory mě velice zajímají, možná jsem zaujatý, protože jsem Cardu osobně trochu znal. Ale určitě se vyjádřete.

Díky.

27. 04. 2005 (11:32) • Vladan Jílek: Re: Festivaly a jiné akce
Vili,

tož já ti svůj názor samozřejmě řeknu. Pana Juráška jsem si také moc vážil a jeho dílo většinou obdivoval. Ale to, co teď napíšu, nebudu vztahovat na něj, ale napíšu, co si myslím o přiřazování jmen k různým akcím všeobecně.

Já osobně nejsem příznivcem takovéhoto konání. Dopřejme lidem pocty, které si zaslouží. Nepřiřazujme však jejich jména k akcím, které se budou konat i v budoucnu a oni je již nemohou ovlivnit. Každá akce se může časem zvrhnout, zpolitizovat, zkorumpovat atd. Nebo se mi ta akce prostě jen přestane líbit. Zaslouží si pak dotyčný člověk, který to chtěl jinak, být stále s touto akcí spojován? Anebo obráceně: Mám rád dotyčného člověka, ale akci ne (případně naopak). Neodrazí se to pak na mém postoji k danému člověku či akci?

Co jsme to za národ, že pořád potřebujeme stavět kulty? Uchovejme si hezké vzpomínky na lidi, které jsme potkali a kteří nás něčím oslovili. A dejme je třeba do čítánek či učebnic dějepisu (nebo hudebních výchov). Napišme o nich knihu atd. Připomínejme je na akcích, s kterými jsou svázáni. Ale proboha nevkládejme jména lidí do názvu akcí, byť se na nich obrovskou měrou podíleli, či je dokonce "porodili a vychovali". Často tento jev vidím u sportovních akcí. A upřímně, ani tam se mi to nelíbí.

Vili, asi jsem tě nepotěšil. Vrátím-li se teď k panu Juráškovi, tak si myslím, že tím čím bychom jej nejvíce potěšili by byla vzrůstající úroveň zpěváčků i Zpěváčků. Z toho by se určitě radoval mnohem víc, než ze změny názvu. Proto vyzývám všechny organizátory této akce, aby se zamysleli, jak ji posunout zase o kousek dál - k lepšímu.

28. 04. 2005 (16:11) • František Synek: Re: Festivaly a jiné akce
Ahoj, kluci. Tož to je dobré. Aniž bych předtím četl tyto řádky o zpěváčcích a Zpěváčcích, na obojí jsem nazávisle na Vás myslel. Na Jaroslava Juráška, věřte, nikdo nezapomněl a určitě jeho přínos na uchování a rozvíjení dětskéhou zpěvu lidových písní budeme ve Velkých Losinách, které se opravdu velmi blíží, věnovat. Navíc si myslím, na rozdíl od Tebe, Vladane, že osobnosti významu a přínosu pro obor J. Juráška, si podobnou úctu i ocenění, zaslouží. Nejen v učebnicích, ale také na pódiích a v koncertních sálech. Pěkný den.

30. 04. 2005 (04:43) • Svidnik festival: Re: Festivaly a jine akce

02. 05. 2005 (10:04) • Vili Dekan: Re: Festivaly a jiné akce
ad) Zpěváček

Já se, Vladane, vůbec nezlobím. Ostatně když se zamyslím nad tím, čím argumentuješ, mohu Ti částečně dát i za pravdu. Kdyby se akce jakkoli "zvrhla", určitě by to Cardově jménu neprospělo. Ale ono to může být i jinak. Know-how Zpěváčka je upraveno na české poměry ze slovenského Slávika. Tam ale hlavní cena pro vítěze-laureáta napříč kategoriemi existuje - cena Petra Dvorského. Tak by to mohlo být vyjádřeno podobně jen v názvu jedné ceny, a nemuselo by se to odrážet v názvu soutěže jako takové.

Věřím, že Zpěváček bude mít i nadále kvalitní porotu (k soutěžím obecně jsem se ještě v diskusi nevyjádřil, a to se už dlouho chystám), a tak snad v rozhodování o udělení takové ceny nepřeváží jiné zájmy či kritéria, než umělecká (byť jsou - pochopitelně - subjektivní).

Srdečně všechny zdravím. Vili Dekan

02. 05. 2005 (12:05) • Zbyněk Žůrek: Re: Festivaly a jiné akce
Přátelé,
cenu Petra Dvorského předává a určitě o ní i rozhoduje Peter Dvorský - má svá kritéria, hodnocení a důvody, proč ji někomu udělit. Ale pan Jurášek už tady není! Kdo si vezme na triko že rozhodl za něho? A když už to někdo bude, ví jaká kritéria byla pro pana Juráška ta nejdůležitější.
Přemýšlejme.

02. 05. 2005 (12:25) • Vladan Jílek: Re: Festivaly a jiné akce
Františkovi:

Františku, pocty, které si mnozí lidé zaslouží, nechci nikomu upírat, naopak... psal jsem o tom ve svém příspěvku. Možná jsem to nenapsal dost jasně. Ale cpát jména do názvu se mi osobně dost nelíbí... a znovu podotýkám, nemluvím teď o panu Juráškovi, ale všeobecně.

02. 05. 2005 (12:45) • Eda: Re: Festivaly a jiné akce
Zbyňku,
přesně s tebou souhlasím. Je rozdíl mezi člověkem žijícím a tím, který již není mezi námi.

02. 05. 2005 (22:42) • Vili Dekan: Re: Festivaly a jiné akce
Zbyňku, i tak může být. Na druhou stranu to pro každého porotce (seriózního a svědomitého) může být velký závazek rozhodovat objektivně. A nakonec jde i o symbol. Když bych dostal jako děcko - folklorně jen trochu erudované - cenu Zpěváček, byla by o deseti letech nějaké soutěže. Komu to co řekne? Když bych ale získal cenu JJ, věděl bych (byl-li bych erudovaný a propagace by tomu napomáhala), že dostávám něco, za čím je milion schopné umělecké práce. Každý, kdo jen trochu ví, by chápal, že to něco znamená. Tak jako je to s Dvorským, ale ten si to přece jen ještě může ovlivnit sám, komu "svou" cenu dá. Ale problém v tom není, já jsem interpretoval názor ze Slovenska, a fakt se mi zalíbil. Zpěváček jako soutěž tím nepadá ani se nezmění. Víc mě mrzí, že pár dní před Losinami neznáme jméno nového předsedy poroty, který nahradí JJ, ale dokonce že se ve zprávě zveřejněné na FoS.cz ani jméno JJ piestně neobjevilo.

02. 05. 2005 (22:54) • Vili Dekan: Re: Festivaly a jiné akce
Nabídka Itálie

Přátelé,

čas od času se na mne obracejí lidé s tím, že by chtěli zahraniční zájezd na zahraniční festival bez povinnosti reciprocity. Nebývá to snadné. FoS zřejmě v posledních dnech dostal nabídku na akci, která není vázána výměnou, ale má finanční rozměr navíc cca 2.400,- Kč. Zahraniční komise FoS ji zatím nezveřejnila, nabízím ji k úvaze tedy já sám, neboť jsem ji dostal od organizátotů také (je to přejklad):

Milí přátelé,
mám čest Vás informovat, že Středisko studií lidových tradic po úspěchu minulých ročníků bude pořádat festival “Gran Premio Internazonale del Folklore del Terzo Millennium” (Velká cena folkloru třetího tisíciletí) v Patti-Messina a Linguaglossa-Etna - Catania (Sicílie), a to od 24. do 28. srpna 2005.
Podmínky účasti jsou následující:
1. Náklady na dopravu platí soubor.
2. Strava a ubytování z 24. srpna od přenocování do snídaně 29. srpna stojí 80 € / 1 osoba.
3. Přihláška s počtem členů účastníků (zvlášť žeby a muži) musí být doručena do 10. června 2005 s potvrzením uskutečněné platby 40% celkových nákladů (80 € na osobu) na následující banku:
Numero c/c: 000413266207
Intestato: Centro Studi Tradizioni Popolari “Canterini Peloritani”
Banca: Banco di Sicilia
Coordinate: ABI 01020 CAB 16500 CIN V
Coordinate Bancarie Internazionali
IBAN: IT91 V010 2016 5000 0041 3266 207.
Toto setkání je významnou příležitostí k příjemnému pobytu na Sicílii, bohatou na historii a kulturu.
Vystoupení se budou konat jenom večer, proto zúčastněné soubory budou moci poznávat přímořské pláže i zajímavá místa Sicílie od dopoledne do podvečera.
Věřím, že se zúčastníte tohoto setkání a že to pro Vás bude příležitost k obohacení vzájemného poznávání mladých členů folklorních souborů a očekávám vaši pozitivní reakci.
Na shlednaou na Sicílii
(Rag. Daniela Alessandro)

Mně to poslal prezident FITP a IGF Lillo Alessandro. Sám o jejich akci v tomto místě a termínu něco vím, není to k zahození.

Tak se mějte, kdyby to někoho zajímalo, dejte se do toho.

Jinak je to "dobrý" vzor i pro naše organizátory festivalů - ve světě je stále více akcí, které si základní náklady dají zaplatit od účastníků.

11. 05. 2005 (11:56) • Synek František: Re: Festivaly a jiné akce
Ad) zpěváčci a ceny JJ
Pánové, děkuji za podněty a různé názory. Každý má právo na své stanovisko. Udělování ceny JJ - forma bude cena putovní - se bude jistě ještě delší čas vyvíjet a v diskusích tříbit, i když základ byl již položen i se souhlasem rodiny. Především však půjde o to NEZAPOMĚT na osobnost JJ a jeho odkaz - celoživotní práci pro trvalé pěstování folkloru a lidové písně v prostředí dětí (a nejen jen z folklorních souborů). Proč? Např. pro toto přirovnání? Kdo si dnes vzpomene na osobnost, význam a přínos Slávka Volavého? I když víme co úsilí věnoval festivalu a metodickému i vědeckému pracovišti ve Strážnici? Kdo si dnes vzpomene na osobnost Františka Bonuše ad. dříve tento svět opustivších? Z mladých (dnešní generace 20ti letých) již téměř nikdo... Neměli bychom zapomínat! Udělování cen je jednou z cest (myslím si).

13. 05. 2005 (09:39) • Vili Dekan: Re: Festivaly a jiné akce
Jo, jo, Františku, právě na Slávka Volavého jsem si vzpomněl i já. Proto si také myslím, že ta zvláštní cena JJ byla dobrá volba toho pravidelného připomenutí osobnosti dříve, než bude budoucími mladými zapomenuta. Stejně tak si myslím, že třeba Rožnovská valaška by mohla mět cenu pro tanečníky Honzy Čumpelíka a pro muzikanty a zpěváky Icy Pospíšila. Oba strávili hodně času v AUSu a od osmdesátých let toho pro všechny vojenské soubory udělali nezištně jako lektoři a spolupracovníci a pravidelně se zúčastňovali festivalů v Kroměříži, Trenčíně i Valašky.

20. 05. 2005 (06:20) • Vili Dekan: Re: Festivaly a jiné akce
Kulturní výměna - jižní ITÁLIE 2005

Vážení přátelé,

včera večer jsem dostal telefonicky od prezidenta italské folklorní federace FITP Lilla Alessandra urgentní nabídku na kulturní výměnu mezi českým a italským souborem v roce 2005.

Český soubor v počtu 35 osob by se měl zúčastnit mezinárodního folklorního festivalu v Mormannu (blízko Cosenzy - severozápadní Kalábrie)v termínu od 7. do 11. srpna t.r. - ubytování v hotelu. Pořádajícím souborem je GF MIROMAGNUM.

Italský soubor by měl být výměnou přijat naším souborem na folklorní akci probíhající v třetí dekádě srpna.

Náklady na dopravu si hradí vyjíždějící soubor, přijímající strana hradí náklady na ubytování a stravu.

Zájemci se mohou pro bližší informace obrátit anglicky nebo italsky co nejdříve na adresu info@fitp.org. Do předmětu zprávy napište SCAMBIO - FIF (CS) 7.-11.8.2005 / fine di agosto.

21. 05. 2005 (09:25) • Vili Dekan: Re: Festivaly a jiné akce
Upřesnění italské výměny + další možnost Itálie

včera jsem požádal e-mailem o konkrétnější údaje k cestě do Kalábrie a dostal z FITP upřesnění výměny zveřejněné včera ráno. Jedná se tedy o provincii Cosenza, ale mezinárodní festival se koná v městečku Laino Borgo. Příjezd je již 6.8.2005 dopoledne, stravování a ubytování v hotelu bude poskytnuto od oběda 6.8. do snídaně 11.8.2005. Italský soubor Na Vota Jeri Accussi má zájem naplnit výměnu 5tidenním pobytem na folklorní akci u nás po 19. srpnu 2005.

Zároveň jsem obdržel další nabídku. Druhá nabízená výměna je se souborem A Shaffette z Termoli (provincie Campobasso - adriatické pobřeží) v rámci MFF Termoli, který se koná od 26. do 31. července 2005. Ubytování ve školních zařízeních. Italský soubor chce následně výměnu naplnit 6tidenním pobytem na folklorní akci u nás po 19.8.2005. POZOR: tato výměna není vhodná pro seniorský soubor - italský festival je zaměřen na mládež!

Máte-li zájem, zašlete co nejdříve e-mail na info@fitp.org k rukám Lilla Alessandra. Do předmětu stačí uvést název města, kde se italský festival koná (viz výše). Zdá se, že obě výměny jsou dosti urgentní. CC pošlete laskavě i mně, abych měl povědomí o tom, jak se záležitost vyvíjejí, protože mě Lillo bude zase kvůli tomu bombardovat telefonáty a e-zprávami. Dík.

25. 05. 2005 (06:41) • Vili Dekan: Re: Festivaly a jiné akce
Italský soubor SIKANIA - srpen 2005

Včera se mi ozval sicilský soubor Sikania z Favary, který by se rád zúčastnil t.r. některého ze srpnových festivalů u nás. Je sice dost pozdě, ale co kdyby některému z organizátorů nějaký zahraniční soubor vypadl? Výměnou by Sicilané pozvali některý z našich souborů na festival do Favary v létě 2006. U nás se představil již v roce 2001.

Kontaktovat jej můžete na adrese:
Presidente GF Sig. Lorenzo Puma
Via Pio La Torre, 52
92026 Favara (AG), Italia - Sicilia
Tel./Fax: +39 0922 415719
GSM: +39 339 1428814
E-mail: sikaniafolk@virgilio.it

POZOR: přijet mohou opravdu jen v srpnu!

29. 05. 2005 (23:49) • Vili dekan: Re: Festivaly a jiné akce
Praha srdce národů

Jsem plný zajímavých dojmů, a tak se s vámi chci jen podělit. Právě jsem se vrátil z Vinohradského divadla v Praze, kde proběhl gala koncert tohoto festivalu. O hodně bohatém programu celé akce budu psát určitě v časopise Folklor, ale k vlastnímu gala zatím tolik: může litovat každý, pro koho je Praha dostupná. Byl to jeden z nejlepších závěrečných festivalových koncertů, které jsem měl v posledních letech možnost vidět. Organizátorům blahopřeji. Mělo to dramaturgii, režii, skvělou gradaci, cit pro míru, krásné nápady, byť se pracovalo se soubory rozdílné úrovně, které byly účastníky, jak už to bývá. Poklona!!!

30. 05. 2005 (11:48) • FolklorWeb: Re: Festivaly a jiné akce
Dostala se k nám poptávka na dva ruské soubory, které by chtěly u nás vystupovat na nějakém festivalu v termínu 1. do 10.7. Jsou ochotní si hradit ubytování a stravu. Nemá někdo zájem?


Wysylam informacje o zespolach.
1. Zespol tanca ludowego "OSSA" z miasta Wladikawkaz ( Osetija, Rosja)
zespol zalożeny w r.1997. Kierownik W.Tuaew.choreograf Y.Gudiewa.
Zespol sklada sie z 25 dzieci w wieku 6-16 lat.
Zespol "Ossa" laureat wielu festywali w Rosji,
- laureat GRAND-Prix na Wszechrossyjskim Festiwalu Chreograficznym grudniu 2002r.
- laureat Grand Prix na Wszechrossyjskim konkursie zespolow choreograficznych w miescie Iwanowo (2002r)
- Bral udzial w featywalu w Polsce - Krakowiak 2003
- Bral udzial w featywalu w Paryżu - Francja - "Tydzien Rosji w Dysnejlendzie"
Zespol tanczy tance narodow Osetiji - północny Kaukaz.

Drugi Zespol Tanca Ludowego "Giunesz" z miasta Machaczkala ( Dagestan)/Rosja
Zespol założony w 1990r przy szkole średniej miasta Machaczeala.
Sklada sie z 50 osob. Kierownik Choroszewskaya Aleksandra. Wrepertuaze tańce narodow Dagestanu ( w Dagestanie mieszka ponad 30 róznych narodowości. Zespoł jest laureatem wielu festywali w Rosji.
- otszymal Grand Prix na Wszechrossyjskim Festiwalu Chreograficznym grudniu 2002r. w Moskwie.
- 2003 r - bral udzial w festywalu "Swieto dzieci gor" w Nowym Saczu (Polska)
- Bral udzial w featywalu w Paryzu -"Tydzien Rosji w Dysnejlendzie"
Zespol ma kapelle, ktora gra na ludowych instrumentach Dagestanu.
Razem 2 zespoly maja 50 osob. ( autokar).
Na mojej stronie www.BPW.ru mozna znalezc zdjecia tych zespolow.
Najlepszy termin dla festywalu - lipiec 1.-10.07.05.
Za zakwaterowanie i wyżywienie moga zaplacic sami.
Czekam na odpowiedz.
Tadeusz Paprocki


21. 06. 2005 (10:52) • Sdružení ROVINA: Re: Festivaly a jiné akce
Přijměte naše srdečné pozvání na pravou hanáckou svajbu, která se uskuteční v rámci Strážnických slavností a to konkrétně v sobotu 25. 6. 2005 od 16:00 v areálu vinohradnických búd strážnického skanzenu.

Na vědomost se všeckém dává,
že poctivé mládenec František Vémola z Onic
a ctná panna nevěsta Anna Řezničková z Loběnic
ominile si svuj stav panenské proměnit
a do stavo manželskyho stópit.
Skazojó vám oni, abeste se za ně nesteděle,
ale abeste tak laskavi a octivi k nim bele
a k potvrzeni té sedmé svátosti stavo manželskyho
za věrohodny svědke se dostavile.
A potom take na posezeni a mali občerstveni
za vzácny hoste bele.
Za to me Hanáci vás jejich minem prosime a zveme.

26. 06. 2005 (18:50) • Ivo: Re: Festivaly a jiné akce
A je za námi Strážnice.. Jubilejní. Vydařená.
Myslím si, že každý, kdo se na tomto ročníku Strážnického festivalu podílel, od autorů, až po toho posledního pořadatele odvedl dobrou práci a jistě začíná v tomto okamžiku s úlevou myslet i na jiné věci, jako třeba na svoji rodinu atd. Ale chtěl bych tady psát o něčem jiném. Chtěl bych tady nadhodit dva problémy, které mi trochu mé zážitky pokazily a také bych se chtěl podělit o jeden názor, kolem kterého se nejspíše rozvine diskuze a proto se o něj chci podělit, i když autor tohoto názoru jej neříkal přímo mě. Jen jsem jej vyslechl při jedné debatě.
Ale nejdříve ty problémy.
Kdo z účinkujících (a pořadatelů) byl na sobotním obědě v restauraci Skanzen musel mít opravdu pevné nervy. Čekat víc jak hodinu na oběd byl opravdu velký přepych, který si někteří nemohli dovolit a odcházeli hladní, protože jim začínal jejich pořad. Je s podivem, že si tato restaurace po dobu slavností nepřipraví krizový plán pro zvládnutí většího počtu strávníků, včetně najmutí brigádníků na výpomoc...
Druhým negativním zážitkem bylo ryčné vyhrávání dechovky na betonovém place hned vedle stadionu Zámek v době, kdy na něm probíhal program FOSu - Diagnoza folklor...Že to bylo přinejmenším rušivé snad ani nemusím dodávat. Nevím, čí to byla chyba, ale chvílemi jsem si připadal, jako u "šamanů"...
No a na závěr jsem si nechal do diskuze některé reakce, některých diváků na páteční večerní pořad "Láska manželská, aneb na jeho hrobě poskočím sobě". Kladné a nadšené ohlasy přeskočím. Stejně jako velmi záporné kdy někteří diváci museli odejít s tím, že se jim to nelíbilo. Jistě, každý máme nějaký vkus a dle toho si vybíráme na co se budeme dívat. A zrovna vystoupení tanečního seskupení BUFO, bude asi na část diváků Strážnických slavností působit jako červený hadr na býka.( Např.já osobně jsem si celý tento program náramně užíval a ohromě jsem se bavil.) Ale i tito diváci se spokojí s konstatováním, že se jim to prostě jenom nelíbilo.
Ovšem po cestě do kempu jsem vyslechl jeden velmi radikální názor, který mě zarazil a přinutil toto napsat.
Procházel jsem kolem skupinky lidí, která evidentně diskutovala o tomto tématu a tady zazněla věta: "Národní ústav lidové (s důrazem na lidové) kultury by měl dohlédnout na to, aby byly na Strážnickém festivalu zakázány !!!! podobné pořady, které se nedrží linie tradiční lidové kultury ve své původní podobě" Citace asi nebude úplně přesná, ale obsah je v této větě určitě zachovaný.
Pravděpodobně mi někdo z vás odpoví, že toto téma už bylo dostatečně prodiskutované a zavání to jenom další diskuzí na téma co to je folklor, ale mě jde i o něco jiného.
Zakazovat na podobných akcích "nečisté formy"? Ušetřit oko folklorního diváka a nenabízet mu i jiný pohled na život (folklor)?

27. 06. 2005 (00:26) • Viliam Dekan: Re: Festivaly a jiné akce
Klobouk dolů před Romanou Habartovou, jejím týmema jejich pořadem na 60. Strážnici!!!

Právě jsem dorazil ze Strážnice
a trochu mě "zamrzelo", že už mě někdo, konkrétně Ivo, předběhl, chtěl jsem být s názorem na FolklorWebu "první". Ale to nic, přežiju to.

I letošní ročník ukázal, že Strážnice potřebuje neotřelé způsoby uvádění folkloru na scéně jako sůl. Protože právě program "Strážnice - vystupovat!" byl tím nejlepším, co jsem na letošním ročníku zaznamenal. I nejlepším dárkem k jubilejnímu ročníku. Vše ostatní, bylo jen "pěkné", "zajímavé", "zdařilé", anebo v některých případech i jen "tuctové". Druhý program, který by mohl tomuto konkurovat, byl onen Ivem zmíněný "Láska manželská aneb na jeho hrobě poskočím sobě". Proto je škoda, že Romanin program nebyl zařazen na hlavní uváděcí čas, a tím je pochopitelně ve Strážnici páteční večer, ale ještě lépe sobotní. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dětský program, slušela by mu nejlépe sobotní osmnáctá nebo devatenáctá hodina. Ale osobně si myslím, že dětičky by vydržely i začátek o něco pozdější.

Takže Romano, obrovská gratulace patří Tobě a všem lidem kolem, hlavně pak dětičkám, které to tak náramně krásně odvedly!

Pokud jde o různé názory na to, že se Strážnice odvažuje představit i "netradiční" pohledy na možnosti zpracování folklorního materiálu, ty budou vždy. Občas se najdou pořady, které rozdělí publikum na dva nesmiřitelné tábory. Většinou je to tak půl na půl. tedy žádný důvod k poplachu, ale už vůbec žádný k nějakému "zakazování". To by pak byl folklorní fašimus. Navrhuji těm, kteří měli na páteční pořad (nebo Bufo) negativní názor, aby příště z programu prostě odešli a počkali si na takový, který jim vyhovuje. Já také často z některých pořadů odejdu, většinou z těch "tuctových", které mi nic nového nedávají. Ale nezlobím se, prostě si jdu pokecat s kamarády nebo pozpívat, i to je smysl Strážnice. A chápu, že někteří právě to, co ja považuji za rozmělňování tisíckrát omletého, na Strážnici chtěji vidět, tak ať si to vidí a užijí, jen nechť nezakazují cokoli, co se zase víc líbí druhým.

Nakonec v zámeckém parku jsou scény tři a ještě se hraje všude možně. Každý si může najít co chce. V této souvislosti mě ovšem napadá, že ještě před několika lety běžely pořady souběžně na všech scénách, a všichni jsme nadávali, že nestíháme /nelze stihnout) vše. Ale také se víc reprízovalo, takže se dalo to, co jsem neviděl včera, stihnout zítra. Teď ale je situace častěji taková, že když jsem se nedostal pro nátřesk v sobotu večer na Bludník a musel jsem program Kytice Strážnici sledovat z prostoru pro účinkující a nakonec to vzdal, jinde nic jiného neběželo. Ostatně i to byl jeden z důvodů, proč Bludník praskal ve švech. Program to byl nabitý osobnostni a skvělými soubory, ale nápady nijak nevybočoval z řady jiných úspěšných pořadů. Někteří lidé, kdyby měli jinou možnost, tedy možnost zavítat na jiný pořad, by ji třeba rádi využili. A na Bludníku by se dalo "dýchat", resp. dostali by se tam ti, kteří si koupili vstupenky právě na tento pořad, ale pro nával se na něj nedostali.

Proto ještě jednou říkám, dětský pořad Romany Habartové byl tím nejkrásnějším dárkem jubilující Strážnici. A jistě by mu mnohem více slušelo, kdyby bezprostředně předcházel Kytici Strážnici. Mělo by to nakonec mnohem větší logiku.

27. 06. 2005 (14:30) • Hana Adámková: Re: Festivaly a jiné akce
Tak jsem si v klidu ještě jednou prošla celý program letošní jubilejní Strážnice a musím jen souhlasit, že nedělní pořad Strážnice – vystupovat! byl nejlepším a nejkrásnějším pořadem tohoto ročníku. Zároveň byl také podle mého názoru nesmyslně zařazen na nedělní odpoledne. Copak v neděli odpoledne přijel do Strážnice vlak plný hostů a účinkujících? Možná tak vystupujících, ale pouze z vlaku…
Stejně tak se domnívám, že také pořad Strážnické legendy by si zasloužil jiný čas a prostor, sobotní nebo právě třeba páteční čas, který vyplnil pořad Kytice ze Slovácka. Tento pořad mi oproti jiným připadal v některých místech zdlouhavý, až nudný, ale je to pouze můj názor: Možná právě těm, kterým se nelíbilo vystoupení tanečního divadla Bufo, se tento pořad zamlouval. Mimochodem pořad Láska manželská aneb Na jeho hrobě poskočím sobě byl skvělý.
Ze sobotního průvodu jsme rychle přebíhali do Skanzenu, na pořad Hanácká svatba. Možná by tento pořad vyzněl úplně jinak, kdyby hlavní aktéři uměli svůj text a včas si uvědomili, že mikrofon, který měli přidělaný na tváři, „bere“ i jiná, než zrovna vybraná slova. Krojově však byl tento program úžasný…
Příjemně na mě také působily pořady Diagnóza folklor a Kytice Strážnici. Škoda, že však nevyzněl závěr pořadu Kytice Strážnici, protože většina diváků se jako kdyby na povel zvedla, a utíkala si zabrat to nejlepší místo (v tu chvíli bylo pod stříškou) na amfiteátr Zámek… Nevím jestli bubny souboru Shaman Rite mají opravdu takovou moc, ale ono opravdu na chvíli pršet přestalo, všimli jste si? Stejně tak tajuplná moc souboru z Jordánska, kdy naopak při nedělním pásmu „Přivolávání deště“ poprchat začalo.
Ještě bych chtěla vyslovit svůj názor k tématu, zda se držet linie tradiční lidové kultury. Řekla bych, a opět je to pouze můj názor, že k tomu, aby se soubory přesně držely určitých krokových, tanečních a hudebních pravidel slouží nebo spíše by měly sloužit hlavně různé soutěžní i nesoutěžní přehlídky dětských i dospělých souborů – Prameny, Krajské, Zemské a Národní přehlídky dětských souborů. Přiznejme si, že kdyby šlo opravdu jen o dodržování „taneční a hudební tradice“, který z českých souborů by mohl ve Strážnici vystupovat? Gaudeamus, Vycpálkovci či Dyleň? Nebo brněnský, dnes už v podstatě „umělý“ umělecký soubor Ondráš? Ale to uľ by zase bylo Folklor či Folklorismus.

27. 06. 2005 (14:35) • Vlastimil Ondra: Re: Festivaly a jiné akce
Šedesátá Strážnice málo zpívala. V pořadech upřednostnila tanec, kvalitní muziku, důraz kladla na stylizace, ale vynikajících pěveckých výkonů ubylo. I tak se mi však STRÁŽNICE moc líbila a mnohé střípky z programů mě velmi potěšily, setkání s mnoha lidmi obohatily.

27. 06. 2005 (19:12) • Vili Dekan: Re: Festivaly a jiné akce
Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen

Tak jsem si právě na http://www.nulk.cz/default.asp?cont=105 přečetl, které programy byly oceněny hodnotící komisí. Velice mě potěšilo, že tam byl zahrnut i program "Láska manželská". Nic nemám proti dalším oceněním. Ale mě osobně mrzí, že hodnotící komise nezaregistrovala kvality programu "Strážnice - vystupovat". Oceněný pořad "Kytice Strážnici" byl jistě velkolepý, nakonec byl složen z "folklorních hvězd", což zase není tak složité, není k tomu třeba víc než trochu zodpovědné dramaturgie a klasicky "osvědčené" režie. Naproti tomu pořad Romany Habartové a spol. na žádných hvězdách nestál, ale svojí koncepcí a autorským vkladem izvládnutím malými účinkujícími, kteří mu prostě uvěřili a vydali ze sebe to nejlepší, předčil ostatní strážnické programy - porovnávat se mohl opravdu snad jen s pořadem Věrky Fenclové a Jaroslavy Šiktancové.

Ale dobrá, jsem pro různost názorů, a špatný pořad na Strážnici 2005 skutečně nebyl. Ale tak trochu se mi zdá, že Strážnice oceněním pořadu "Kytice Strážnici" ocenila tak trochu jen sama sebe. Z kulturně diplomatického hlediska to pochopím. Ale je mi líto, že se alespoň nenašla jedna zvláštní cena navíc pro Romanu a celý její pořad.

Nicméně respektuji odlišné názory, ale možná, že kdyby "Strážnice - vystupovat" byla zařazena opravdu logičtěji, vidělo by ho více diváků, třeba by získal alespoň nějakou cenu diváka. A tomu pevně věřím.

28. 06. 2005 (10:05) • Zuzana Gregorovičová: Re: Festivaly a jiné akce
Milá Hano,
jsem ráda, že jste ocenila krojovou stránku pořadu "Hahácká svajba". A řeknu Vám, že to byla špetka z toho, co se na Hané oblékalo. Myslím si, že jste vnímavá návštěvnice, tak jste jistě v programu četla, že záměrem autorů bylo předvedení svatby tak, jak asi mohla vypadat v dřívějších dobách. NEŠLO o pódiové vystoupení, při němž lze hodnotit preciznost nastudování jednotlivých součástí programu. Samozřejmě o nedostatcích víme hlavně my. Ale jak vypadá skutečný život, skutečná svatba? Jsou vždy dokonalé? A nedělala třeba právě
vámi zmiňovaná "nevybraná" slova prolínající se se ržáním koní onu autentickou zvukovou kulisu?
Jsem ráda za Váš pohled, děkuji Vám za něj. Myslím, že udělené ocenění hovoří za vše. Přeji Vám mnoho krásných folklorních zážitků.
Zuzana Gregorovičová

28. 06. 2005 (18:29) • Hana Adámková: Re: Festivaly a jiné akce
Ještě jednou bych chtěla opravdu pochválit pořad Hanácká svatba, i když to možná v mém prvním příspěvku úplně tak nevyznělo... Ale i tak si budu stát za svým, protože např. "nevybraná" věta "k...., to zas bude trapas", mi prolínající se autentickou zvukovou kulisu se ržáním koní zrovna nevytvářela.
Na tento pořad jsem šla právě proto, že jsem si v programu přečetla, že nepůjde o pódiové vystoupení (byla jsem se také podívat na dopolední zkoušce). Chtěla bych proto ocenit práci všech, kteří se na tomto pořadu podíleli, právě proto, že si částečně dokážu představit, co to je připravit program mimo jeviště.
Ale přesto... :o)29. 06. 2005 (00:37) • Jan Vymětal: Re: Festivaly a jiné akce
Chtěl bych se trochu zastat hlavních aktérů Hanácké svajby. Nemyslím, že text neuměli, ale prostě jsou to obyčejní lidé, žádní herci a že na ně, s největší pravděpodobností, dopadla tréma. Alespoň ze začátku. takový pocit jsem měl já. Kdo to někdy nezkusil mluvit před stovkami lidí,( z paměti - text, který je veršovaný, v hanáčtině, kterou běžně nemlu a co já vím ještě jaký,) nemůže to objektivně zhodnotit. Vždyť kolik koluje historek o umělcích, "národních a jiných", jak je zastihlo při divadelním představení "okno". Představitelé Hanácké svajby jsou obyčejní dělníci, prodavači, zdravotní sestry. myslím, že je to taky mrzel nějaký ten výpadek textu, ale klobouk dolů před nimi. Vždyť jejich jedinou odměnou je radost, kterou rozdávají kolem sebe. Nejsou to umělci profesionálové, jsou to obyčejní lidé. Myslím si, že je svazovala velká zodpovědnost. myslím, že žádná hrůza. Věřím tomu, pokud bude mít tato Hanácká svajba ještě někde někdy reprízu, že bude úžasná - přirozená. Přál bych to všem Hanákům, kteří se ve Skanzenu, v té sobotní víhní potili. Krásný den do Velké Bystřice, Kralic na Hané a vůbec všem Hanákům Honza

30. 06. 2005 (15:05) • Jiří Plocek: Re: Festivaly a jiné akce
Hanákům musím jako letošní dramaturg strážnického skanzenu jednoznačně poděkovat. Ty drobné nedostatky (výpadky v textu či možná zbytečně rozvleklé průvodní slovo k úvodní krojové přehlídce, vše umocněné navíc úmorným vedrem) zdaleka nemohou ovlivnit celkově skvělé a impozantní vyznění pořadu. Myslím, že to byla akce, jaká se povede jednou za několik let (mám teď na mysli i reprezentativní sdružení účinkujících a jejich výkon - snad to tak vnímají i oni sami). A v kontextu s výročím festivalu to vše vyznělo až nečekaně dobře.
Ještě jednou díky!

12. 07. 2005 (14:32) • Věra Skopová: Re: Festivaly a jiné akce
Námět na výlet: Mezi lijáky jsem se vydala do Malenovic na hrad, abych si prohlédla poměrně novou expozici "Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě". Dororučuji všem milovníkům starých časů ke shlédnutí. Tak hluboký a zároveň svěží zážitek jsem si už dlouho odněkud neodnášela. Expozice je odvážně barevná, vystavené exponáty jsou doplněny skvostnými moderně zpracovanými archivními fotografiemi mozolnatých rukou a vrásčitých obličejů stařečků, mnoha roubenek a jiných zajímavých objektů, z nichž mnohé dnes existují už jenom na těch fotografiích. Autor této expozice dr. Karel Pavlištík převzal při letošní Strážnici právě za tuto expozici Cenu České národopisné společnosti. Budete-li se pohybovat okolo Zlína, nenechte si to určitě ujít. Pozor pro ty, kdo neznáte cestu, raději se zeptejte místních nebo si vezměte mapu. Směrovek na všemožné OBI, Carrefoury je na hlavní silnici habaděj, ale na malenovický hrad snad ani jedna. A v pondělí je zavírací den!!! Přeji hezké prázdniny!

25. 08. 2005 (07:57) • František Synek: Re: Festivaly a jiné akce
Ještě k jubilejní Strážnici - PROSBA!
Prosím návštěvníky festivalu ve Strážnici a diváky sobotního pořadu FoS ČR DIAGNOZA FOLKLOR, aby se svými slovy vyjádřili k tomuto pořadu. Pořad byl věnován jubileu sdružení (15 let) a účinkovaly v něm (pro připomnění) soubory Beskyd, Lipta, Kytice, Lúčka, Mladina, L. Oravec, L. a J. Perůtkovi, M.Pachtová, CM Strážničan a Cifra, muži a chlapci Strážničané, vítězové a finalisté soutěže Zpěváčci a zástupci několika národopisných regionů celé ČR. Rád bych znal názory řadových diváků, přítomných členů a vedoucích souborů i aktérů na tento pořad. Upozorňuji, nejde o vyvolání diskuze k tomuto pořadu, mám zájem o jednotlivé názory. Děkuji.

30. 08. 2005 (22:50) • Jiří Vrba: Re: Festivaly a jiné akce
Vystoupení se mi celkově líbilo. Obzvlášť soubory skutečně lidové, které folklorem žijí, mají ho jako své poslání, takového velkého koníčka a nikoliv jako zdroj obživy.Samozřejmě, že např. paní jarmilu Šulákovou známe, ale chybělo mi během vystoupení představení každého souboru - stačí jen např. Vysočan Jihlava s pásmem Masopust. Vydané programy má u sebe málo kdo a navíc to drobné písmo a ještě k tomu v šeru je prakticky nečitelné. Krásný folklorní podzim přeje Jiří

16. 03. 2006 (22:39) • Adalbertinum: Cimbálovka v Hradci Králové
V Hradci Králové si nyní můžete zatančit a zazpívat u cimbálu vždy jedno úterý v měsíci, a to 28.3., 25.4., 23.5. a 20.6.2006 v sále Adalbertina. K tanci a poslechu hraje Hradecká cimbálová muzika. Začátek akce je vždy v 19:00.

02. 04. 2006 (10:01) • Vladan: Foskar 2005 - výsledky
Tak včera, v sobotu 1. dubna 2006 se konal slavnostní předávací večer FOSKAR 2005. O co jde asi psát nemusím. Jen se chci zaptat, co říkáte letošním výsledkům (tedy pokud na to máte svůj názor...o))). Výsledky nám poslala Helenka Bízová z Radia Proglas - tak tady jsou:

Aktuální výsledky:

Zpěvák/zpěvačka - Dušan Holý
Vokální sbor - Dívčí pěvecký sbor Prácheňského souboru
Muzika - Danaj (Strážnice)
Soubor - Mladina (Plzeň)
Nosič - Zpívá Jaromír Nečas
Veřejně prezentovaný pořad - Strážnické legendy (MFF Strážnice 2005)
Rozhlasový/televizní pořad - Folklorika (Česká televize)
Přínos k udržení a rozvoji folkloru - Jaroslav Jurášek
Síň slávy - Jaromír Nečas (současně se stal čestným občanem města Kyjov)

07. 06. 2006 (19:42) • Irena Šumpelová: Stánek na Ozvěnách Horňácka
Dobrý den,

zajímalo by mě, zda-li by bylo možné na festivalu OZVĚNY HORŇÁCKA 2006 mít stánek ZO ČSOP Veronica s ekologickou tématikou (letáky, knížky, praktické ukázky třídění odpadů, praní na valše apod.).

Děkuji a jsem s pozdravem
Irena Šumpelová, Veronica

08. 06. 2006 (12:39) • Tonda Vrba: Ke stánku na Horňácké ozvěny
I když nejsu poradatel téjto akce, myslím si, že v tomto prípadě nebude žádný problém. Takové stánky a takový druh zbožá na tomto festivalu jen a jen privítajú. Doporučuju kontakt na odpovědnú osobu:jitka.falesnikova@ceskatelevize.cz

28. 06. 2006 (22:38) • Maryška: hraní s BROLNem
Jirko Jirko! To jsme si ale pěkně zahráli, co? Musím to napsat, dokud je to ještě tak hezky čerstvé. Bylo to dneska moc pěkné hraní! Zezačátku jsem se trochu obávala, co z toho vyleze, ale nakonec to dopadlo skvěle. Chci říct, že prostě jsem ráda, že jsme s vámi mohli hrát!
Tak děkuju moc, za celou muziku.
Maruška

P.S. Zbyňo! Díky za tu knížku!! A díky za trdelník, je stále jedlý:)Pa.M.

29. 06. 2006 (00:39) • Jiří Plocek: Milá Maruško,
díky ze poděkování. Nám (BROLNu) bylo ctí si s vámi zahrát! Akorát - já tedy jsem si nezahrál osobně s nikým, protože su muzikant skoro v důchodu,takže nanejvýš věci okecávám... ale jinak jsem si to velmi užil. A Záhorské muzice přeju to nejlepší!
Jirka

29. 06. 2006 (08:48) • Petr Nakládal: Muikantům vivat!
Děkuji, určitě nejen za mou osobu, ale za všechny posluchače, děckám ze Záhorské muziky a obnovenému BROLNu za krásný středeční zážitek při společném koncertu v Lipníku. Zpočátku jsem byl sice trochu zaskočený aparaturou - lidovou muziku mám raději "necezenou" přes mikrofony a reproduktory, ale brzy jsem si zvykl.
BROLN naznačil, že by se v této sestavě mohl stát kvalitním tělesem stojícím, jak Jirka deklaroval, nad regiony a snad i na jakémsi pomezí mezi muzikou lidovou a arteficiální. Mně osobně se u BROLNu vždy líbilo zařazování skladeb komponovaných na lidové motivy skvělými autory (Dadák, Nečas,...). A vypadá to, že v tom i toto uskupení bude pokračovat.
A Záhorská muzika: ta nám pod skvělou "zahradnicí" Zuzkou uzrála jako nejčerstvější letní ovoce (jahody, třešně...:-) Jsou teď v parádní formě, což se ukázalo včera i před týdnem ve Strážnici. Jako sportovci s přesně načasovanou formou na vrchol sezóny! I když v tomto bodu věřím a doufám, že se ZM bude snažit těch vrcholů zdolat ještě moc a moc. Gratuluju všem a ještě jeden velký dík Zuzce za všechno snažení.
Závěrem jen povzdech platící pro obě vystoupení: škoda, že si na ně nenašlo cestu víc diváků.
(Jirko, neuspořádá BROLN nějaký podobný, třeba pozdně podzimní nebo předvánoční, společný koncert v Brně? Tam by mohlo být plno.)
Krásné léto všem.

29. 06. 2006 (18:51) • Jiří Plocek: Rádi bychom
něco na podzim či před Vánoci udělali. Ukázalo se už v dubnu při slavnostním koncertu v Brně, že zájem diváků by byl. Uvidíme, co se podaří, skládáme teď dramatugický plán. Informace o našich koncertech budou k dispozici jak zde na Folklorwebu tak na stránkách Českého rozhlasu Brno.
Jiří Plocek

30. 06. 2006 (13:48) • jezinka/matka: Opsáno z LN...
Ze slavnosti
27. června 2006, Lidové noviny

POSLEDNÍ SLOVO

Bylo veliké vedro. Všecka sláva - polní tráva. Ale každé léto se to opakuje, a vždycky je to pro někoho nové a pro jiného předposlední; to se právě neví. Tráva každého jara vyraší nově a možná si myslí, že nohy v ní jsou loňské.

Myslím, že oficiální označení „folklorní festival“ tu událost ve Strážnici nevystihuje úplně. Do festivalu, filmového, divadelního, hudebního, nemůžete vstoupit. Kdežto tu je to děj, v němž každý, kdo přijde, může nějak účinkovat. Strážnice si vypěstovala účinkující publikum: můžete tu prožít krásně tři dny, a nevidět ani jedno pódiové vystoupení. Toho vycvičeného publika je tolik, že ono si stvoří své zvláštní vědomí, odříznuté od skutečného světa, z něhož sem přišlo. Zdálo se mi, že těch lidí tu bylo zas víc než předtím: podle aut postrkaných všemožně všude.

Bylo veliké vedro.

A zdá se, že tu skoro každý zná skoro každého: co já tu srdečně pozdravil známých, které jsem nikdy neviděl! Byl jsem tu tentokrát naposledy, už podruhé. Nejde jen o tu sílu, kterou potřebujete, abyste šli, ale i o tu, kterou musíte mít, abyste všecko, v čem jdete, a sebe v tom, vnímali. Někdy mě míra vjemů zlobila a provokovala až ke křiku nebo k útěku. Musel jsem brzdit svou útočnost. Bylo to například ten večer, kdy „pod šancama“ hrála muzika Martina Hrbáče. Bylo to pořád stejné: nesedím tu už tři roky? Tam jsem uviděl dvě ženy, bíle oblečené, a matka byla své dceři tak podobná, že jsem to nevydržel a řekl jsem: „Dobrý večer, jezinky!“ Potěšilo je to, asi, protože druhý den, kdy jsem je nepoznal, se ke mně hlásily.

Cítil jsem, že i tady je doba a příležitost odpojit se: odejít ze své libosti. Totiž zvolit si sám tu chvíli. Protože pořád to trvat samo nemože.

A jak je ten Hrbáč pořád stejný! Mění se jenom jeho mladí muzikanti. Tlum lidí okolo muziky je vždycky stejný, a nevíš o těch, co tu letos už nejsou. Pomyslel jsem si, jak je to nespravedlivé, že život se vždycky týká jenom těch, co náhodou právě žijí: ale co ti ostatní? Kolik se tu uděje setkání! Za rok tu ti a ti dva zas budou, ale někteří ještě nevědí, že už nikdy. Napadlo mi cosi sumárního: jak jsou ženy i muži životu nebezpeční. A jako každého roku, to snad není jináč než zákonité, plaše se k muzice prodíral chlapec, měl housle, a když se už dostal za basistu, někdo z publika mu slušně hrubě řekl, ať to nekazí.

Také já jsem udusil svou ctižádost jít před muziku a začít horňáckou pěsničku, kterou oni neznají: Ty děvečko ze Ždánic. Až v pauze jsem Martinovi Hrbáčkovi řekl: „Majstre, kdy konečně zahrajete děvečku ze Ždánic?“ Já vím, proč ji nehrají: ona má jenom jednu sloku, oni by si nezahráli. Říkám to majstrovi každý rok. Teď konečně našel odpověď: „Zaplať a poruč si! Ale včil tady né!“ Vím, oni ji neumějí. Přišel jsem na to, co udělám. Jednou veřejně vytáhnu tisícikorunu a řeknu: „Chcu děvečku ze Ždánic. Deset slok!“

Včil, tady, ne. Až někdy příště, až sem zas přijdu naposledy.

***

Je to děj, v němž každý, kdo přijde, může nějak účinkovat. Strážnice si vypěstovala účinkující publikum: můžete tu prožít krásně tři dny, a nevidět ani jedno pódiové vystoupení.

LUDVÍK VACULÍK

25. 09. 2006 (17:48) • Jana Zaoralová:
Dne 21.9.2006 pořádala Krnovská cimbálová muzika pod vedením primáše Jiřího Zezuly koncert ke 40. výročí vzniku souboru. Hosty byli Jožka Černý, Luboš Holý, Václav Horák a tanečníci z Kyjova.
Folklór miluji, hlavně ten z Podluží, protože je to můj rodný kraj.
Ale nejsilnějším zážitkem z celého koncertu byl pro mne zpěv pana Luboše Holého. Jeho hlas chytá za srdce současně s nádhernou čistotou jazyka přednesených písniček.
Přeji panu Luboši Holému hodně zdraví a chuti zpívat a nám, jeho posluchačům, krásné chvíle s jeho písničkami.

Zdravím
Ing. Jana Zaoralová
Vrbno pod Pradědem

10. 10. 2006 (08:23) • Viliam Dekan: Pozvánka na fetival v Itálii
Pozvánka na italský mezinárodní dětský folklorní festival

Všem zájemcům o zahraniční výjezd dětského souboru na prestižní italský folklorní festival, konaný ve dnech 16. až 18. března 2007 v Assisi, je určena tato pozvánka prezidenta Italské federace lidových tradic Dr. Lilla Alessandra.

Jedná se o 22. ročník soutěžního setkání Il Fanciullo e il Folklore (Dětství a folklor), jehož se mohou zúčastnit folklorní soubory základních škol a dětské folklorní soubory. Zúčastnit se mohou přihlášené soubory, které do 10. února složí 30% z celkové částky startovného na účet Federazione Italiana Tradizioni Popolari No. 653321/32, Banco di Roma n. 4002 Via Garibaldi 100 – Messina – Coordinate Bancarie 3002/3 e 165001 Cin. B.

Startovné na osobu činí celkem 88 € na dva dny od oběda 16. března do oběda 18. března 2007.

Program akce:

16. března 2007
do 10:00 příjezd souborů do Assisi, ubytování v hotelech
13:00 oběd v příslušném hotelu
16:30 zahajovací ceremoniál – slavnostní zahájení festivalu
18:30 večeře v příslušném hotelu
20:30 zahajovací ceremoniál – všechny soubory v krojích – přehlídka prvních 15 souborů

17. března 2007
08:00 snídaně v příslušném hotelu
9:30 volno na nákupy
13:00 oběd v příslušném hotelu
18:30 večeře v příslušném hotelu
20:30 zahajovací ceremoniál – všechny soubory v krojích – přehlídka druhých 15 souborů

18. března 2007
10:00 slavnostní mše – všechny soubory v krojích – přinést obětní dar za soubor
11:30 průvod radosti – všechny soubory v krojích
12:00 závěrečný ceremoniál – předání cen – každý soubor přinese 2 dárky – první starostovi Assisi, druhý prezidentovi FITP
13:00 odjezd – obědový balíček na cestu

Zájemci o účast na tomto festivalu musí účast nahlásit do 15. února 2007 s uvedením přesného počtu účastníků, včetně řidičů, a spolu s přihláškou zaslat fotografii souboru a základní informace o souboru. E-adresa: info@fitp.org.


10. 10. 2006 (08:35) • Vili Dekan: Ještě DŮLEŽITÁ informace k festivalu
V rámci festivalu Il Fanciullo e il Folklore je vypsána také soutěž pro děti ze souborů na téma Zvyky a rituály vztahující se k narození. Práce mají být představeny na DVD v délce prezentace 10-15 min. Měly by se zabývat prací souboru na toto téma na základě výzkumu v teritoriu a obsahovat 2 fotografie souboru zpracovávající tento námět a 2 videozáběry na 1 DVD. 1. cena je 1000 €, 2. cena 800 € a 3. cena 500 €. Certifikát o účasti v soutěži získá každý účastník. Práce musí být zaslány do 10. února 2007 na adresu Dr. Lillo Alessandro, Via San sebastiano n. 18, 98122 Messina

21. 11. 2006 (13:19) • Anna Vičarová: Ke kořenům
Občanskému sdružení FOLKLORUM se už potřetí povedlo připravit něco mimořádného. Festival, nebo spíše festiválek Ke kořenům přivedl do Olomouce v sobotu 4.listopadu sedm dětských lidových muzik z Moravy a Slovenska /ta osmá Vajčovská muzička z Vadišova bohužel nedorazila z důvodu neprůchodnosti silnice přes Bumbálku/.Opět se potvrdilo, že pokud se spojí několik lidí, kteří ví, co chtějí a jsou schopni to i realizovat /mluvím zejména o Zbyňkovi Žůrkovi, Jirkovi Plockovi a jejich přátelích/,pak výsledkem jejich snah bylo setkání, které umožnilo prezentovat mladým muzikantům to nejlepší, co se zatím naučili, nasbírali, odkoukali od těch starších a co už stihlo v nich jaksi "zakořenit". Z jejich vystoupení bylo cítit zaujetí a opravdovost, což je snad zárukou, že " rostlinky" se ujali, muzikanti nevyhynou a nevydají se později cestou laciného efektu a komerce. Propagaci a dramaturgii festivalu se nedá nic vytknout, proto bych očekávala v sále Domu dětí více olomouckých návštevníků, aby většinu obecenstva netvořili členové rodin dětí a jejich přátelé a aby si muzikanti nehríli jenom sobě navzájem,i když i to je někdy důležité. Závěrečné vystoupení skvělého BROLNn, který návštěvníkum, ale zejména dětským muzikantům zahrál bez zbytečné okázalosti, ale o to přesvědčivěji, vynělo jako poděkování všem, keří se k těm "kořenům" neustále vracejí.

03. 12. 2006 (20:48) • Jiří Dvouletý: PODĚKOVÁNÍ
V neděli 3.12.2006 se v Nedakonicích na Hradišťsku konalo 8. setkání mužských sborů pod názvem "Mikulášské zpívání" Kdo taková setkání sleduje, zjistí, jak sbory pokračují ve své kvalitě nahoru nebo dolu. Poděkování patří chlapom z Dubňan, kteří opravdu dali všem učinkujícím na frak. Jožka Macek si stěžoval na porodnost nových členů ale to vůbec nevadilo protože co předvedl jeho sbor s písní od Verdiho " NABUCCO" to nemělo vadu a také bylo málo očí suchých nebo aspoň srdéčko sevřené. Jožko děkuji za všechny diváky!!!

16. 01. 2007 (22:25) • NULK Strážnice: Sympozium Dětský folklor
Ve dnech 14-15.3.2007 se bude ve Strážnici konat 23.strážnické sympozium na téma "Dětský folklor".

Kontaktní adresa:
Národní ústav lidové kultury
696 62 Strážnice - zámek
tel: +420 518 306 611
fax: +420 518 306 615
e-mail: info@nulk.cz

31. 01. 2007 (10:16) • Vili D.: Zajímavá zpráva od sousedů
Inspirativní zprávu jsem dostal ze Slovenska. Podnětná myšlenka. Třeba tam někdy budete mít cestu.

„Banskobystrický samosprávny kraj - odbor kultúry a kultúrneho dedičstva inicioval od 1. januára v Banskej Bystrici vznik Múzea ľudoveho tanca, ktoré bude jediným svojho druhu na Slovensku a zrejme aj v strednej Európe. Nová unikátna múzejná inštitúcia sa začína budovat ako súčasť banskobystrického Stredoslovenského múzea.“

(Spravodaj Banskobystrického samosprávneho kraja, číslo 1/2007, ročník V. IN: SMER MAGAZÍN / 30. 1. 2007 – hľadaj na: http://www.vucbb.sk/ganet/vuc/bb/portal.nsf/wdoc/01cb88138de0e538c125727100594716/$FILE/Spravodaj%2001%202007.pdf)

Správu popatril, prepísal a kamarátom do Česka poslal Ing. Tibor Kučera, publicista a kustód Kučerovho folklórneho minimúzea vo Zvolene.

20. 03. 2007 (08:10) • Eva Geryková: Příprava oslav čtvrtstoletí Ostravičky
DFS Ostravička letos slaví 25. výročí své existence. V současné době se vedoucí i členové souboru intenzivně připravují na první, jarní, fázi oslav tohoto jubilea, která proběhne ve dnech 20. a 21. dubna 2007.
Na 20. duben připravujeme slavnostní koncert Letem světem s Ostravičkou, který se uskuteční v Kině P. Bezruče. Během koncertu si tancem, filmem a písničkou připomeneme nejúspěšnější choreografie Ostravičky i to, jaký měly úspěch nejen u nás, ale i v cizině.
Na 21. duben se pak chystá Setkání s přáteli, a to v Národním domě v Místku od 18.00 hod. Na toto setkání srdečně zveme nejen současné členy Ostravičky a jejich rodiče, ale především bývalé členy a samozřejmě všechny bývalé vedoucí – pracovníky v uměleckém vedení i pracovníky z řad rodičů, kteří v souboru organizačně zajišťovali průběh akcí, koncertů, táborů a soustředění, zájezdů, starali se o krojové vybavení, prostě měli na starosti „práce všeho druhu“. Pro všechny je připraveno občerstvení, společná zábava, hudba, ale i promítání historických záběrů z činnosti Ostravičky či pořadů, které soubor natočil v ČT Ostrava.
Všichni bývalí vedoucí, jste srdečně zváni, ale prosíme Vás, abychom Vám mohli zajistit místa, potvrďte svou účast co nejdříve panu Stanislavu Novákovi, nejlépe telefonicky na č. 558 632 703 ( JES reklama ) nebo 605 714 681 ( mobil S. Nováka ).
Všichni bývalí členové, rodiče a další přátelé souboru, moc se na Vás těšíme, že si společně zazpíváme, zatančíme, zavzpomínáme… Abyste se cítili dobře, zajistěte si včas vstupenky a místenky na tuto akci, a to buď ve dnech 2. 4. – 5. 4. odpoledne ve vile Ostravičky nebo od 10. 4. v předprodeji Nové scény Vlast v Místku.
Na setkání se těší členové a vedení DFS Ostravička.

26. 03. 2007 (11:02) • Vili Dekan: 6. Oživené tance 07 Bratislava
Zajímavou informaci o pokračování po léta krásné akce na Slovensku mi zaslal Tibor Kučera. Protože vždy ji stálo zato vidět, dovoluji si ji předat i Vám:

19. apríl 2007, DK Ružinov, 19:00
20. apríl 2007, Opera SND, 19:00
V šiestom ročníku Oživených tancov sme pre vás pripravili tanečnú show, v ktorej účinkujú najprestížnejšie tanečné súbory zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Predstavíme vám ich v podobe, v akej ste ich dosiaľ nevideli. Jedinečný slovenský ľudový tanec, hip-hop, klasický balet, tanečné divadlo - to je len zlomok toho, čo budete mať možnosť vidieť a predovšetkým zažiť. Sľubujeme vám mimoriadny umelecký zážitok. V rámci programu uvedieme medailón osobnosti, ktorou je v tomto ročníku Prof. Štefan Nosáľ, legenda slovenského tanečného umenia.
Účinkujú: Lúčnica/SK, SĽUK/SK, Partia/SK, Ondráš/CZ, Budapešť/HU, tanečné konzervatórium Praha/CZ, Laci Strike & Street Dance Academy/SK, TD Bralen, Vienok,
PROGRAM
19. apríla 2007 – DK Ružinov - 19:00–21:00
Oživené tance 07 - galaprogram VI. ročníka festivalu Oživené tance
Autorská hudobno-tanečná show, v ktorej účinkujú najprestížnejšie tanečné súbory zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Predstavia sa vám v podobe v akej ste ich doposiaľ nevideli.
Program je vlastne predpremiérou Galaprogramu, uvádzaného nasledujúci deň v SND
21:00 – 22:30/ foyer
TANEČNÝ DOM – vyučovanie ľudových tancov pre širokú laickú verejnosť.
22:30 – 02:30 / foyer
TANEČNÁ ZÁBAVA - pri ľudovej hudbe Muzička a ďalších ĽH.
20. apríla 2007 – Opera SND - 19:00–21:00
Oživené tance 07 - galaprogram VI. ročníka festivalu Oživené tance
Autorská hudobno-tanečná show, v ktorej účinkujú najprestížnejšie tanečné súbory zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Spojenia rôznych tanečných žánrov dávajú tejto tanečnej show nový, nevídaný rozmer. Jedinečný slovenský ľudový tanec, hip-hop, akrobatická show, a či balet - to je len zlomok toho, čo budete mať možnosť vidieť a predovšetkým zažiť. V rámci programu uvedieme medailón Prof. Štefana Nosáľa.

29. 03. 2007 (16:42) • Jiří T.: Oživené tance.........
Kdo nevěří ať tam běží.Neviděl jsem sice úplně všechny,ale ty co jsem viděl mě vždy naprosto uchvátily.

19. 04. 2007 (11:12) • PVM: Cimbálovka v Ústí nad Labem
Pokud jsem dobře slyšel, co si větve několika stromů na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem mezi sebou šustily, má být ve středu 16.5.07 v klubu Circus večer cimbálovka... Tak kdyby tam někdo šel,tak napište, ať tam nejdu sám. ;-)

29. 05. 2007 (10:54) • Zuzana Gregorovičová: Superaktuálně na Hanou
Všichni muzikanti hrající Hanou,
FS Haná z Přerova hledá hanáckou muziku na zájezd do Bardějova v termínu 24.-26. srpna 2007. Hanácká muzika by doprovázela dvě taneční pásma v trvání 30 minut celkem, zbytek dle domluvy.
Informce na telefonu Libor Chmelař 737 317 609
Děkuji.

25. 06. 2007 (10:50) • Zuzana Gregorovičová: Rodinné zpívání a muzicírování Laureátem MFF Stráž
Pánům Vlastíku Ondrovi a Jurovi Pavlicovi (a muzikantům z Hradišťanu, bezprostředním dětem, bábkárovi, rodičům a všem v publiku) veliké díky za nezapomenutelný zážitek z pořadu Rodinné zpívání a muzicírování. Věřím, že nový typ programu nakopne tak jako zmiňovaná motyčka všechny ještě hlínou zasypané:-).
Zuzana

12. 07. 2007 (12:34) • Dana Svobodová: Rodinné zpívání
Ze Strážnice jsem přijela úplně nadšená. Váš pořad byl skvělý. Nejlepší, co jsem letos ve strážnici viděla. Moc Vám fandím a přeju spoustu dalších, tak bezvadných nápadů. Dana

30. 11. 2007 (08:42) • Jiří Petrů: Ještě jeden pořad
Pořadatelé akce "60 let s muzikou Jury Petrů" (sobota 1.12. DK Kyjov) se pro velký zájem veřejnosti rozhodli udělat ještě jeden pořad. Budou tedy dva - jeden v 15 hodin a druhý v 18 hodin. Na ten v 15 hodin jsou ještě lístky a je možné si je objednat na tel: 518 614 624 nebo osobně odebrat denně od 10 do 16,30 na MKS Kyjov.

15. 01. 2008 (12:01) • Vili Dekan: Zajímavá pozvánka ze Slovenska
Milí kolegovia. Dovoľujeme si pozvať Vás na odborný seminár o tradičných ľudových nástrojoch a muzikantských zoskupeniach, ktorý sme pripravili na sobotu 19. januára v Čadci. Podrobnejšie informácie sa dozviete v priloženom liste. Ak by ste si našli čas a prišli, budeme veľmi radi. S pozdravom Tomáš Mikolaj, Kysucké osvetové stredisko v Čadci, metodik pre folklór

Podrobnosti:
Čadca, 11. 1. 2008
03/08-TM
KYSUCKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Moyzesova 1770, 022 01 Čadca
Tel.: 041/433 12 51
Fax: 041/433 12 50
E-mail: osvetaca@stonline.sk, web: www.kultura.e-kysuce.sk
Vážení priatelia folklóru.

Nech Vás v novom roku sprevádzajú zdravie, radosť, láska Vaša i Vašich blízkych a nech máte na Vašu prácu dostatok sily.

Spolu s vinšom k Vám prichádzame aj s jedným folkloristickým pozvaním – v sobotu 19. januára 2008 o 9.00 hod. sa v Dome kultúry v Čadci uskutoční odborný folkloristický seminár na tému „Tradičné ľudové hudobné nástroje a muzikantské zoskupenia na Slovensku a na Kysuciach“. Táto akcia voľne nadväzuje na minuloročný úspešný seminár o ľudovej piesni a tancoch na Kysuciach a opäť sa uskutoční pod odborným patronátom kysuckého folkloristu Pavla Kužmu. Spolu s ním sa ako prednášajúci predstaví prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., profesor na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, popredný odborník na slovenské ľudové hudobné nástroje a tiež aktívny hráč a výrobca. Jeho prednáška bude zameraná na tradičné slovenské ľudové hudobné nástroje a ich regionálny výskyt, na muzikantské zoskupenia v jednotlivých regiónoch Slovenska a takisto bude hovoriť o inovácii tradície v oblasti ľudových hudobných nástrojov a zoskupení. Mgr. Pavol Kužma sa zameria na tradičné ľudové hudobné nástroje a muzikantské zoskupenia na Kysuciach a ich využitie v tvorbe folklórnych súborov a v pedagogickej práci. Čerpať bude zo svojich dlhoročných skúseností folkloristu, pedagóga a vedúceho DFS Kelčovan. Prednášku Pavla Kužmu spestria vystúpenia živých kysuckých muzík, ktoré z prvej ruky predstavia jednotlivé muzikantské zoskupenia známe na Kysuciach (vrchárska, goralská, cimbalová muzika).

Po skončení seminára sa účastníci presunú na jedinečnú tematickú výstavu tradičných ľudových hudobných nástrojov na Kysuciach v Kaštieli v Oščadnici. Prezentované budú výrobky majstra výrobcu Bartolomeja Gernáta z Turzovky za jeho osobnej účasti, ako aj nástroje starších kysuckých výrobcov zo zbierok manželov Kužmovcov. Pred Domom kultúry bude po skončení seminára pristavený autobus do Oščadnice.

Vstup na podujatie je voľný. Na občerstvenie budú pripravené káva, čaj, minerálka. Seminár sa začína sa o 9.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Čadci, návšteva výstavy je plánovaná na cca 13.00 hod. Tí, ktorí máte záujem, príďte, prosím, a podporte našu snahu. Môžeme spolu zažiť pekné chvíle. Ostávame so srdečným pozdravom.

Katarína Šulganová,

riaditeľka KOS

Vybavuje: Tomáš Mikolaj, metodik pre folklór (041/433 12 51, 0915 601 924, mikolaj.kos@vuczilina.sk)

19. 01. 2008 (15:20) • Pepa: Ples Slováckého krúžku v Brně 2.2.2008
Rok s rokem se sešel a my, fašanek nefašanek, máme tradiční (snad už 58.) krojovaný ples Slováckého krúžku v Brně. Bližsí info na : http://www.kruzek.cz/index1.htm . Vitajte všici, Pepa

20. 01. 2008 (22:36) • Tým Talent Awards: Pozvánka na soutěž!
Vážení,

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na 1.ročník jednoho z největších soutěžních mezinárodních projektů na území ČR. Talent Awards je soutěž hledající a podporující talenty z oblasti sportu, tance, fotografů, barmanů, umělců aj. Samostatně pro amatéry a samostatně pro profesionály! Pro všechny věkové kategorie rozděleno do věkových odvětví.

Propagujeme vás - školy, centra, lektory, choreografy a soutěžící. Profesionálům nabídneme zviditelnění v dané profesi a nové pracovní možnosti. Amatérům nabízíme zviditelnění, upozornění na vás a nabízení vzdělávacích projektů pro vaše uplatnění. Všichni vítězové krom výše uvedených výhod, obdrží upomínkové předměty a dary poskytnuté sponzory soutěže!

Pořadatel soutěže jako umělecký garant se nesmí zúčastnit soutěže včetně týmu a členů školy pořadatele. Mnoho štěstí a úspěchů v soutěži přeje tým Talent Awards - The International Competition - mezinárodní soutěž. Info a nejasnosti na: talentawards@talentawards.eu

Podrobnosti soutěže včetně stanov a přihlášek: www.talentawards.eu

23. 01. 2008 (17:26) • Vili Dekan: Jubilea slovenských souborů
Od přítele Tibora Kučery ze Zvolena jsem dostal následující přehled jubilejí známých slovenských folklorních souborů v tomto roce. Třeba to někoho bude zajímat, třeba i to, že ne všechny dosud existují, nebo si zachovaly původní jméno. To je prostě život.

Výročia folklórnych suborov v roku 2008:

60 rokov = Lúčnica, Bratislava
Dimitrovec, Bratislava *
55 rokov = Technik, Bratislava
Vršatec, Dubnica nad Váhom
50 rokov = Partizán, Slovenská Ľupča
45 rokov = Dargov, Košice *
40 rokov = Vranovčan, Vranov nad Topľou
35 rokov = Vychodniar, Košice *
20 rokov = Skorušina, Liesek
10 rokov = Karpaty, Bratislava
5 rokov = Paloc Tancmuhely, Fiľakovo

* daný súbor už bohužiaľ neexistuje, zanikol, nevývija činnost, resp. sa pretransformoval na iné teleso

23. 01. 2008 (20:36) • Tonda Vrba: Horňácký ples v Brně bez místa!!!
Opakuju na folklorwebu podruhéj, že II. reprezentační ples Horňácka v Brně je zaplněn do posledního místečka. Vstup do hotelu Voroněž v sobotu 26. ledna bude večer určen púze luďom se vstupenkama!!! Co je nemáte, nezúfajte. Na stejném místě už máme bloklý termín na príští rok-24.ledna. Tož neváhajte jak letos a s dostatkem času si rezervujte místa na www.hornackyples.cz

02. 04. 2008 (21:30) • Vili Dekan: Festival IGF v Itálii
Ve dnech 19–21. září se v Pesaru (Marche) na jadranském pobřeží uskuteční dva mezinárodní folklorní festivaly IGF – dětský Děti dospívají folklorem a dospělý Velká cena folkloru – Udržujte tradice živé. Délka programu pro děti i dospělé pro vystoupení ve dvou dnech je 8 minut, děti by pak měly mít připraveny i tradiční hry svého regionu pro další mimofestivalová představení.
Jak ovšem bývá u festivalů IGF zvykem, platí se startovné – činí 89 Euro na osobu, za něž je poskytnuto ubytování a stravování. Dopravu si hradí každý soubor zvlášť. Přihlášky s příkazem na poukázání části startovného ve výši 30 % za soubor je třeba zaslat nejpozději do 30. května t. r.
Detailní kontaktní informace mohu zájemcům zaslat já, ale jistě je získáte i na FoS ČR.

17. 06. 2008 (19:11) • Vili Dekan: Jaké budou letošní 43. FSP DETVA?
Ve dnech 11. až 13. července 2008 se uskuteční 43. Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva. Zájemci o program této krásné akce se mohou podívat na stránky www.fspdetva.sk, ale také si přečíst článek, který festivalu věnovaly slovenské regionální noviny a jehož přepis zajistil Ing. Tibor Kučera.
NA JAVISKO AMFITEÁTRA NECHCÚ PUSTIŤ DIVÁKOV
Folklórne slávnosti v Detve sú v regióne najvýznamnejšou kultúrnou akciou. Tomuto sviatku folklóru je už tradične vyhradený druhý júlový víkend.
DETVA. Programová skladba je už tradičná. "Máme päť programových blokov. Začína sa v piatok večer uvítaním v Detve, ktoré bude v znamení 370. výročia založenia Detvy. Po uvítaní vystúpia folklórne súbory Vršatec a Partizán," povedal prednosta Detvy Pavel Lalík. V sobotu začínajú slávnosti už popoludní - programový blok je venovaný detským folklórnym súborom. Po ních, v programe Žriedla národnej kultúry, sa predstaví jeden región zo Stredného Slovenska. Sobota večer je už tradične najnavštevovanejšia časť slávnosti. Amfiteáter obyčajne praská vo švíkoch. "To je pravda, sobotňajšiemu večeru venujeme najvyššiu pozornosť. Lístky sú obyčajne beznádejne vypredané, niektorí sú potom nespokojní, že si kúpili lístok a sedia niekde na boku. Stalo sa nám, že ich aj vrátili. Na druhej strane, pri pokladni už čakali ďalší, čo si lístky s radosťou kúpili," dodal prednosta mesta. Tohtoročný večerný sobotňajší program je venovaný Milanovi Križovi. Ten sa celým svojím životom priznával k regiónu Podpoľania a je napokon aj čestným občanom Detvy. V ďalšej časti uvidia diváci Husľovačku. Pôjde o prierez tanečných štýlov celého Slovenska v podaní špičkových tanečníkov.  "Ich predstava bola taká, že sa do tanca postupne zapoja aj ľudia v amfiteátri a dokonca vojdu na javisko. Nemali sme však tu odvahu, nemuselo by to byť bezpečné. Navyše v štítoch sú rôzne zákutia a keby sa nám tam ľudia rozliezli ..." vysvetlil prednosta dôvody, prečo takúto novinku odmietli. Niekto by si tam mohol zapáliť cigaretku a bolo by po slávnostiach. Navyše zmätok, ktorý by v takom prípade vznikol, by mohol byt viacerým osudný. Husľovačka by preto mala pokračovať v Chudobienci, kde to bude predsa len bezpečnejšie. Do úvahy ešte prichádzal veľkokapacitný stan priamo pri amfiteátri, kde by mohla zábava plynulo pokračovať. Väčšiu kapacitu ma síce Dom kultúry A. Sládkoviča, ibaže ten je od amfiteátra dosť ďaleko. Aj v minulosti sa rátalo s tým, že zábava bude práve v DK AS, ibaže tí, čo sa chceli zabávať hneď, dolu na sídlisko ani neprišli. "Veľmi ťažko dostávame ľudí do domu kultúry. Program skončí v amfiteátri okolo polnoci, kým sa diváci dostanú do domu kultúry, sú aj dve hodiny nadránom, najmä ak si cestu skrátia cez stravovací areál. A tak je lepšia zábava práve v Chudobienci," doplnil prednosta. Nedeľné dopoludnie je, tak ako aj po minulé roky, venované zahraničným folklórnym súborom. Predstaví sa okolo tristo účinkujúcich z desiatky krajín. Popoludní začína galaprogram Sviatok na Detve, kde sa zasa predstaví to najlepšie z celých slávností.
Rovnako zaujímavou časťou sú aj sprievodné podujatia. Súťaž výrobcov hudobných nástrojov bude tento rok venovaná zvoncom a fujarám. Salaš na Detve nie je úplnou novinkou, vyskúšali ho už pred dvoma rokmi. "Tento rok by sme ho chceli postaviť priamo pri amfiteátri. Bude tam bača, ktorý predstaví výrobu syra, aj ďalšie činnosti okolo salaša," povedal prednosta Lalík. Už tradične sú počas slávností výstavy, spomenieme Bryndziarstvo na Podpoľaní.
Program je teda pripravený, zostáva už len dúfať, že k folklórnemu sviatku bude zhovievavé aj počasie. To už v minulosti vedelo urobiť poriadny škrt cez rozpočet.
(MS)
Převzato z MY Zvolensko-podpolianske noviny, 17. 6.–23. 6. 2008, číslo 24, strana 3.
Přepis článku : Ing.Tibor Kučera

25. 08. 2008 (11:33) • Vili Dekan: Pozvánka na zajímavou akci do Hriňové
Muziky pod Poľanou – festival ľudových hudieb z krajín Visegrádskej štvorky

Jako vždy ing. Tibor Kučera informuje o zajímavých akcích na Slovensku. Tentokrát o mezinárodním festivalu lidových hudeb zemí Visegrádské čtyřky. Koná se tento víkend, tedy přesněji v neděli 31. srpna, v Hriňové. Program čtěte níže:

Hriňová – 31. august 2008 (nedeľa)

10.00–11.00 hod. – slávnostná svätá omša (Rím. kat. kostol v Hriňovej)
11.00–11.50 hod. – Odišli s piesňou (Rím. kat. kostol v Hriňovej), pripravila Jana Kucbelova
12.00 hod. – Slávnostný sprievod hriňovských furmanov z Hriňovej na Raticov vrch
15.30–17.30 hod. – Hudobný galaprogram (Raticov vrch), pripravil Roman Malatinec a Milan Obrtal
Celkove účinkuje 26 muzík zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.
Sprievodné podujatia : Výstava fotografii Tibora Huszara a Výstava fotografii "Hrinova v maji"

23. 09. 2008 (17:24) • Pavel Petržela: soutěž O vracovský šátek
Chceme pro fotografy založit soutěžní tradici, spočívající ve vyhodnocení nejlepší fotografie z vracovských císařských hodů. Bližší informace na mém mailu petrzela.vracov@tiscali.cz

25. 10. 2008 (09:04) • Tonda Vrba: Předvánoční zpívání na Horňácku
Sedmé předvánoční setkání lidových sborů, muzik, sólistů z celé oblasti Slovácka se uskuteční v neděli 14. prosince 2008 ve Velké nad Veličkou od 15.00 hodin v Obecním kulturním domu. Letošní program bude zaměřen na vyprávění "o Vánocách" v různých "kůtoch" Slovácka. Do centra Horňácka jsou mimo jiné pozvání pamětníci i etnografové. Zároveň bude představena spisovatelem Jiřím Jilíkem jeho nová kniha Jdu Slováckem krásným

10. 11. 2008 (10:53) • Olga: Lidový klenot gruzínského národu
Dobrý den,

Dovoluji si Vás upozornit na unikátní vystoupení lidového klenotu gruzínského národu, Gruzínského národního baletu – Sukhishvili již 28. listopadu v pražském Kongresovém centru.
Sukhishvilův baletní soubor, známý pro svou hbitost, rychlost, ohebnost a lásku k vlasti, byl prvním folklorním tanečním souborem, který se publiku představil na slavném jevišti „La Scala“ Opera House v Miláně, kde překonal rekord známého tenora Enriqua Carusa a po jejich výstupu se opona zvedla čtrnáctkrát! Vystoupení na Brodwayi bylo největší senzací roku a samotný soubor byl pojmenován jako „Nejlepší baletní soubor, který kdy vystoupil na Brodwayi“.

Gruzínští tanečníci imponují divákům na celém světě svou ohromující choreografií, rychlými otočkami a skoky, působící závrať, temperamentem a šarmem.
Dvouhodinový program Národního Gruzínského baletu je souvislý příběh gruzínské duše a o zážitcích, který prožil gruzínský národ během posledních let. Tanečníci zhmotňují historii Gruzie, doprovázenou tragediemi a emocemi, ale také vtipem a temperamentem.

http://www.youtube.com/watch?v=hZxGDuz9qmU&eurl=http://www.makroconcert.com/cz.php/events/gruzijsk-nrodn-balet--sukhishvili/
Vstupenky: v pokladnách ticketpro.cz, ticketportal.cz, ticket-art.cz a ticketstream.cz.
Více informací: www.makroconcert.com/cz.php/events/gruznsk-nrodn-balet--sukhishvili/

16. 10. 2009 (21:59) • Josef K. ze Slovácka: Vzpomínka na Vaška Mlýnka
Nedávný pořad ve Velké nad Veličkou věnovaný "oživení" legendárního vypravěče Vaška Mlýnka z Kuželova měl vynikající úroveň. Hodně tomu pomohl i moderátor Jiří Miškeřík a všichni účinkujíci včetně mladé muziky Romana Sokola. Škoda, že spokojenost nemohla vyzařovat ze všech přítomných diváků. Hlavně těch, kteří se nemohli dostat z kapacitních důvodů do zdejšího kulturního domu. Příště si na to pane Vrba vyberte větší prostory a hlavně někde v přírodě. Nejlépe bych doporučoval areál větrného mlýna v Kuželově. Zároveň je to i rodiště Vaška Mlýnka. Myslím, že i samotná obec by vám v organizování vyšla vstříc a pomohla. Těším se už nyní na další ročník!

14. 03. 2012 (21:05) • Petr: Moravská beseda
Dobrý den.
Na základě domluvy členů NS Pálava Mikulov, bych rád touto cestou vyzval všechny folklorní soubory i krojové chasy, zda by se nezapojily do vytvoření rekordu v počtu koleček tancujících Moravskou besedu. Jde zatím jen o průzkum kdo by se této akce zúčastnil. Akce by se uskutečnila v rámci folklorního festivalu Sousedé v Mikulově 10. nebo 11.srpna 2012, schůdnější je asi 10.8.2012, ale záleží jen na domluvě. Jako ředitel festivalu nemůžu nikomu slíbit, že jim cokoliv proplatíme, jde jenom o dobrovolnost, vítání jsou všichni krojovaní. Chtěli bychom všem ukázat, že folkor je nádherný a že stojí za to zapojit se do těchto akcí, když ne pro peníze tak jen tak pro radost. Určitě by se jednalo o podvečerní dobu konání a následovala by folklorní zábava. Jakékoliv dotazy zodpovím na e-mailu: petr.sevca@atlas.cz. V případě, že bude alespoň 70. koleček po 4. párech tak se tato akce uskuteční.

04. 12. 2012 (11:16) • Tonda Vrba: správný termín z Velkéj
12. předvánoční setkání lidových sborů, sólistů a muzik ze Slovácka s názvem Došli sme k vám na koledu..., se uskuteční ve Velké nad Veličkou v neděli 16. prosince (někteří informátoři uváděli mylně 14.prosince) v místním kulturním domě od 15.00 hodin. Letošním dárkem bude uvedení nového a prvního cédé mladé Horňácké cimbálové muziky Kubici. V pořadu moderovaném známou folklorní osobností Horňácka, Jurkou Miškeříkem z Hrubé Vrbky, se představí na pódiu řada vynikajících sólistů mimo jiné i z Podluží jako je například Maruška Prajková z Lanžhota, či František Šulák. Oficiální plakát k akci zveřejním na Folklorwobu v polovině týdně.

24. 12. 2012 (13:58) • Tonda Vrba: Šeckým luďom dobré vůle preju KRÁSNÉ VÁNOCE!!!

24. 12. 2012 (13:59) • Tonda Vrba: Prání
Šeckým luďom dobré vůle preju KRÁSNÉ VÁNOCE!!!

27. 11. 2013 (17:36) • Tonda Vrba: Koledování na Horňácku-Velká n.Vel.-14.prosince
Agentura AV a Obec Velká nad Veličkou vás srdečně zvou na
12. předvánoční setkání lidových sborů, sólistů a muzik ze Slovácka
DOŠLI SME K VÁM NA KOLEDU…
Pořad je pod záštitou ministra pro místní rozvoj ČR Mgr.Františka Lukla,MPA a je věnován příznivci horňáckého kraje Josefovi Vaculíkovi
Sobota 14. prosince 2013 v 16.00 hodin
Kulturní dům Velká nad Veličkou
Účinkují:
ženské sbory: z Hroznové Lhoty a Kněždubu, Děvčice z Vonice-Zlín
mužské sbory: Bratříčci s Vladanem Nejezchlebou, Vavřineček z Bojkovic, Kúcani z Kútů (SR), z Hrubé Vrbky
muziky a sólisté: CM s primášem Petrem Kubíkem, gajdoš Jan Huňař s hudci z Břeclavi, Jana Horáková ze Staré Břeclavi, Martin Hrbáč sen., Martin Hrbáč jun., Vojtíšek Hrbáč, HCM Romana Sokola, Horňácké umělecké muzikantské seskupení
moderují: Martin Kuchyňka a Tonda Vrba

Pořadatelé děkují Mateřské škole z Velké nad Veličkou za výzdobu sálu

27. 11. 2013 (17:41) • Tonda Vrba: Koledování na Horňácku-Velká n.Vel.-14.prosince
Agentura AV a Obec Velká nad Veličkou vás srdečně zvou na
12. předvánoční setkání lidových sborů, sólistů a muzik ze Slovácka
DOŠLI SME K VÁM NA KOLEDU…
Pořad je pod záštitou ministra pro místní rozvoj ČR Mgr.Františka Lukla,MPA a je věnován příznivci horňáckého kraje Josefovi Vaculíkovi
Sobota 14. prosince 2013 v 16.00 hodin
Kulturní dům Velká nad Veličkou
Účinkují:
ženské sbory: z Hroznové Lhoty a Kněždubu, Děvčice z Vonice-Zlín, z Hrubé Vrbky
mužské sbory: Bratříčci s Vladanem Nejezchlebou, Vavřineček z Bojkovic, Kúcani z Kútů (SR)
muziky a sólisté: CM s primášem Petrem Kubíkem, gajdoš Jan Huňař s hudci z Břeclavi, Jana Horáková ze Staré Břeclavi, Martin Hrbáč sen., Martin Hrbáč jun., Vojtíšek Hrbáč, HCM Romana Sokola, Horňácké umělecké muzikantské seskupení
moderují: Martin Kuchyňka a Tonda Vrba

Pořadatelé děkují Mateřské škole z Velké nad Veličkou za výzdobu sálu

24. 02. 2014 (21:06) • Tonda Vrba: Horňácký zpěváček 2014 a výběrové kolo
Vážení ředitelé škol, učitelé, vedoucí folklorních souborů, přátelé a příznivci lidové kultury, blíží se výběrové kolo pěvecké přehlídky Horňácký zpěváček, proto si dovoluji upřesnit čas a místo jeho konání. Prosím o předání této informace žákům Vašich základních a mateřských škol.
Výběrové kolo bude probíhat V PÁTEK 28.2.2014 od 16 hodin NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE VELKÉ NAD VELIČKOU.
Vybraní zpěváčci vystoupí na slavnostním koncertě v neděli 16.3.2014. Zkoušky s cimbálovou muzikou Velické Trnečky budou upřesněny.
Prosím o zaslání seznamu přihlášených dětí na emailovou adresu hornacky.zpevacek@centrum.cz
Za organizátory soutěže (Obec Velká nad Veličkou a Agentura AV) děkuje
Antonín Vrba

22. 12. 2014 (15:24) • Tým Talent Awards: Pozvánka na 8.ročník mezinárodní soutěže talentů
VIII.ročník mezinárodní soutěže talentů TALENT AWARDS 2015 – taneční, soutěže, určené pro profesionály a pro amatéry je vyhlášen! Zveme všechny milovníky soutěží, tance, hudby a zábavy. Propozice, seznam oborů a přihlášky naleznete na www.talentawards.eu
Termíny k přihlášení - Zahájení: 01.01.2015
Termíny k přihlášení - Ukončení: 30.01.2015
Termíny konkurzů: Březen 2015
Finále - slavnostní galavečer: 25.4.2015 Praha
Tým Talent Awards

8.Year of the International competition of talents is announced - Talent Awards.
Filling the forms from 1.1-30.1.2015.
Castings: March 2015
Final gala show: 25.4.2015 Prague Czech Republic.
The rules and forms are on: www.talentawards.eu
You are welcomed!
Team Talent Awards

01. 03. 2015 (15:00) • Tonda Vrba: Zpěváček Slovácka
se uskuteční v neděli 26. dubna odpoledne ve Vacenovicích na Kyjovsku

11. 08. 2015 (20:37) • mandarinka:
Je tu nekdo kdo by mi mohl zapujcit kroj a ke komu bych se mohla pripojit na dozinkovy pruvod v Kromerizi 22.8. ? Dekuji za odpovedi. :)

Číst vše Přidat názor


FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS || Účetní uzávěrky