FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:

Forum

Téma: CD, videokazety, publikace, noty

03. 07. 2003 • CD, videokazety, publikace, noty FolklorWeb

Vážení příznivci folkloru,
toto Forum skýtá skvělou možnost informovat se navzájem jak o nově vydaných folklorních materiálech (zvukových, obrazových, textových, notových, ...), tak o zajímavých - třeba i starších titulech. Soubory, muziky, vydavatelé - nabízejte co máte, o čem víte, co je k mání. Ať si všichni ty své sbírky můžeme rozšiřovat a doplňovat. A prosíme, nezapomínejte uvádět kontakty, kam se můžeme pro nabízené tituly obracet.

ehled reakcí

03. 07. 2003 (16:09) • Písnička: CD Svítilo ně slunko
SVÍTILO NĚ SLUNKO
je název nového CD souboru Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, které vyšlo začátkem roku 2003. Dvě cimbálové muziky (mladší i ta starší s legendárním primášem Jaromírem Štruncem), mužský a ženský pěvecký sbor i sólisté nám od samého začátku dokazují, že se o lidovou kulturu na Valašsku nemusíme obávat. Objednat CD si můžete na adrese pisnicka@seznam.cz za cenu 230 Kč + poštovné.

14. 07. 2003 (13:57) • ÚLK ve Strážnici: Národopisná revue
Národopisná revue vznikla jako volné pokračování odborného časopisu Národopisné aktuality, který vycházel v letech 1964-1990. Zvláštní číslo Národopisné revue, která si už do svého názvu zakódovala pestrost a rozmanitost, vyšlo v roce 1990, první periodické číslo pak v roce 1991. Časopis splňuje nejen nároky odborníků, ale směřuje, hlavně v otázkách folklorismu, i do řad zájemců z folklorního hnutí. Je tak jediným populárně-vědným periodikem v oblasti etnologie v České republice. Čtenáři se nabízí problematika jak z tematiky tradiční lidové kultury (stavitelství, řemesla, oděv, hudba, tanec, píseň aj.), tak z výzkumů současné společnosti, které se dotýkají i mezioborových témat (etnická studia, člověk a město, člověk a ekosystém, folklorismus). Jde o příspěvky teoretické i materiálové, které se snaží postihnout plastický obraz současné etnologie vyvíjející se v návaznosti na podrobná zkoumání tradiční lidové kultury především v českých zemích a na Slovensku. Uveřejňovány jsou rovněž tematické fotografické přílohy, které dokumentují národopisnou fotografii posledního století. Rozsáhlou část tvoří zprávy a informace o českých i zahraničních folklorních festivalech, aktivitách s folklorní tematikou, recenze knih, hudebních nosičů apod., neopomíjena zůstávají též připomenutí významných osob spjatých s oborem. Součástí Národopisné revue jsou také samostatně vydávané personální bibliografie mapující díla význačných vědeckých osobností, která obohatila etnologii jako vědu.

roč.XII. 1-4/2002 + příloha, cena ročníku 200,- Kč + poštovné
Předplatné na rok 2003 činí: 230,-Kč + poštovné
Časopis vychází čtvrtletně a objednat si můžete i starší ročníky na adrese:

Ústav lidové kultury
zámek 672
696 62 Strážnice

tel.: 518 332 092
fax: 518 332 101
23. 09. 2003 (13:29) • Vladan Jílek: Rebelové proti všednosti
Nakladatelství Ottobre 12 na Velehradě vydalo knížku Rebelové proti všednosti, která zaujme všechny přátele a příznivce folkloru. Publikace je výborem z národopisných reportáží novináře a publicisty Jiřího Jilíka, doplněná barevnými ilustracemi autorova kamaráda a souputníka, rodáka z Bretaně, Moarcha Evena... Více se o publikaci dozvíte na těchto stránkách v sekci Články.

13. 04. 2004 (14:16) • František Sušil: Re: CD, videokazety, publikace, noty
Ahoj ,
chrěla bych se jen zeptat kde bych mohla sehnat sbírku od Fr.Sušila,moc děkuji,Jana

18. 06. 2004 (12:25) • Národné osvetové centrum: Kultúrnohistorický kalendár roka 2004
Kultúrnohistorický kalendár roka 2004 (Slovensko)

zachováva štruktúru i osvedčaný model predchádzajúcich ročníkov, najma ročníka 2003. S ním ho spája jednak absencia osobitných medailónov vybraných osobností, ktorú však nahrádza nebývalou šírkou spracovania hesiel kalendária, ako aj snaha priniesť čo najúplnejšie a najaktuálnejšie údaje, ktoré by sme márne hľadali v encyklopédiách publikovaných v minulých desaťročiach.

Objednávka: http://www.nocka.sk/noc/kalendarium/objednavka

14. 07. 2004 (08:53) • Vladan Jílek: Rytmus a čas v etnické hudbě
Rytmus a čas v etnické hudbě je název titulu známého skladatele, etnomuzikologa, pedagoga a multiinstrumentalisty Vlastislava Matouška. Tato zajímavá publikace je mezioborovou prací na rozmezí hudební teorie a etnomuzikologie a jde o první titul tohoto zaměření a rozsahu v české muzikologické literatuře. Součástí knihy jsou 2 zvukové CD s celkem 64 nahrávkami.

Více informací o tomto zajímavém titulu včetně zvukových ukázek(i o titulech dalších - Dějiny hudby, Hudební nástroje, Živá hudba atd.) s možností objednání si titulů najdete na adrese www.togga.cz.

16. 08. 2004 (09:53) • Irena Stolářová: CD Za pěsničkú do Mezříča
Za pěsničkú do Mezříča
to je název CD Valašského souboru písní a tanců Bača z Valašského Meziříčí a cimbálové muziky Kotár z Rožnova pod Radhoštěm, vydaného koncem roku 2002. Toto další valašské CD jen potvrzuje kvalitu valašských cimbálových muzik, sólistů a pěveckých sborů. Posuďte sami. CD si můžete objednat na adrese irena.stolar@volny.cz za 220 Kč + poštovné.

08. 09. 2004 (10:51) • Vladan Jílek: Dějiny Slezska v datech
Pro všechny, kteří se zajímají o Slezsko

- v nakladatelství Libri vyšla nová publikace "Dějiny Slezska v datech" od Rudolfa Žáčka. Kniha na 546 stranách seznamuje čtenáře např. s počátky Slezska, přechodem Slezska do svazku českého státu, Slezskem v období husitských válek, v období vlády Jagellonců, v obd. předbělohorském atd. až po současnost. Najdeme zde slezská knížata, správní členění Slezska, rejstřík osobností atd. Publikace je doplněna mnoha obrázky a fotkami (mapky, erby, mince, pečeti, veduty, autografy, portréty aj.).

Chronologicky řazený text je napsaný čtivě. Doporučuji všem, kteří se problematikou Slezska zabývají.


27. 09. 2004 (11:05) • Milan Škoch: Festival Kovářov 2004 na VHS a CD-R
IX. jihočeský folklorní festival Kovářov 2004 proběhl ve dnech 28. - 30. května v obci Kovářov na Písecku. Stejně jako v minulých letech pořadatelé zajistili natáčení všech tří festivalových dnů. V průběhu uplynulých měsíců probíhaly práce potřebné pro vytvoření dokumentu tohoto jedinečného projektu svého zaměření v Jihočeském kraji.

Byly vybrány a sestříhány nejzajímavější okamžiky festivalu jak z prvního dne, kde probíhala vystoupení dětských folklorních souborů, řemeslné dílny, divadelní představení pro děti, zábavné odpolednea také zajímavé večerní nokturno na hradě Zvíkově. Dále sobotní program hlavního festivalového dne dospělých folklorních souborů i doprovodných programů - jarmark, ukázky řemesel či divadlo. Nachybí ani záběry z nedalekého Kostelce nad Vltavou, kde vystoupily kovářovské folklorní soubory v rámci III. ročníku Zíbrtova Kostelce. Dokument obsahuje stejně jako v minulém roce i záběry z balónu, jehož vzlety byly také součástí doprovodných festivalových programů. Celá kazeta VHS obsahuje samozřejmě nezbytné titulky, komentář, zajímavou doprovodnou hudbu a její délka je 55 minut.

Pořadatelům se také podařilo připravit ještě další festivalový nosič a to CD-R, které nabízí zajímavé kreativní menu. V nabídce menu jsou základní informace o pořadatelích, sponzorech, dokumenty jednotlivých festivalových dnů a nechybí ani fotogalerie se spoustou fotografií dokumentující průběh festivalu.

Věříme, že tyto nosiče přispějí k prezentaci Jihočeského folklorního festivalu Kovářov, který se snaží udržovat a rozvíjet jihočeské lidové tradice. Neméně důležitou funkci bude plnit jistě i z hlediska dokumentárního a stane se dokladem usilovné práce členů folklorních souborů, kteří lidové tradice svých oblastí oživují a uvádějí do života.

ředitel Jihočeského folklorního festivalu Kovářov

Milan Škoch

01. 10. 2004 (09:58) • Luboš Štancl: CD Hudci z Kyjova
V pořadí již třetí hudební nosič Cimbálové muziky Hudci z Kyjova nabízí posluchačům 15 hudebních čísel v úpravách známých a zkušených interpretů, členů muziky, jako jsou např. Aleš Smutný, Miroslav Kolacia či Marek Gajda. Členové muziky také figurují na nahrávce jako zpěváci a protikladem k jejich mužskému zpěvu je vynikající zpěvačka Ludmila Malhocká.

12. 10. 2004 (19:50) • Pavel Rokyta: Písně z Lašska
František Lýsek: Písně z Lašska, Etnologický ústav AV ČR, k vydání připravila Marta Toncrová, Brno 2004

Tak už je na světě! Dlouho "očekávaná" sbírka Františka Lýska: Písně z Lašska, byla veřejně prezentována za účasti autorů 9.10. na Staroveské podzimní slavnosti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Název je z "puntičkářského" hlediska lehce nepřesný, neb mimo (převážné) většiny písní z Lašska obsahuje i zápisy z oblasti Opavského Slezska (Lýskovy zápisy z Těšínského Slezska nejsou do tohoto výběru vůbec zařazeny). Z mého laického pohledu "praktikujícího" folkloristy, který měl možnost pracovat i s nekorigovanými podklady, se jedná o (první) nekritické vydání, které však bez výhrad naplňuje záměr vydavatele - zpřístupnit Lýskovy sběry (tj. výběr) co nejširšímu okruhu příznivců.

Sbírka je díky důkladnosti F.Lýska věrným reflektorem repertoiru zpěvnosti lidu na Ostravsku, a v jeho okolí, v cca polovině min. století.

26. 10. 2004 (08:58) • MVondrackova: CD Až pojedu kolem Radyně...
Soubor písní a tanců JISKRA z Plzně vydal CD a MC nazvané "Až pojedu kolem Radyně...".
Obsahuje lidové písně z jihozápadních Čech (včetně ukázky písní zimních a koled).

Nosiče lze objednávat na adrese:
Jan Čmelák - jcmelak@quick.cz, mobil: 604 855 837
(MC - 100,-kč, CD - 200,-kč)

Více o CD - včetně ukázek v MP3 na: http://souborjiskra.hyperlink.cz

20. 11. 2004 (18:01) • Viola Altová: Re: CD, videokazety, publikace, noty
Chtěla bych jako dárek věnovat CD vánoční lidovou valašskou nebo lašskou hudbou. nevíte někdo, zda bylo takové CD vydáno a kde by se dalo koupit. Děkuji.

14. 12. 2004 (12:31) • Milan a Pavla Škochovi: CD Pospěšme k Betlému
V pátek 10. prosince se v Kovářově sešli členové folklorního souboru Kovářovan při předvánočním posezení, na kterém proběhl křest nového souborového vánočního CD s názvem Pospěšme k Betlému. Nahrávka se uskutečnila v červenci, v kostele Všech svatých v Kovářově, u příležitosti 20. výročí založení souboru Kovářovan. Jsou zde zachyceny písně v podání zpěváků souboru Kovářovan a také členů dětského souboru Malý Kovářovan.

05. 01. 2005 (12:25) • Milan Škoch: Kalendář akcí 2005
Kalendář akcí 2005
Jihočeské folklorní sdružení

Jihočeské folklorní sdružení vydalo v závěru uplynulého roku nový celobarevný Kalendář akcí 2005. Tento prezentační a propagační materiál podává základní informace o členských folklorních souborech s fotografiemi a kontakty. Kalendář obsahuje seznam akcí, které v průběhu letošního roku jednotlivé soubory či sdružení pořádají.

Nedílnou součástí prezentačního materiálu jsou informace o majoritní akci, členských a spolupracujících folklorních festivalech a slavnostech. Dále jsou zde uvedena loga partnerů, kteří pomáhají Jihočeskému folklornímu sdružení v jeho úsilí o udržení a rozvoj lidových tradic kraje. Propagační materiál obsahuje také informace o hlavním projektu sdružení s názvem "Jihočeský folklor 2005". Projekt je podporovaný Nadací Vltava, se kterou je možné seznámit se na stránkách této propagace.

Kalendář akcí 2005 byl rozeslán Informačním střediskům Jihočeského kraje, Folklornímu sdružení ČR, Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici, Jihočeskému kraji a dalším partnerům. Případní zájemci se mohou obrátit přímo na Jihočeské folklorní sdružení.

06. 02. 2005 (19:04) • Simona z Plzně: Re: CD, videokazety, publikace, noty
kdo daruje (za postovne) nebo proda zpěvníky moravských lidovek - hlavne z oblasti jižní moravy. diky tez za kazkou informaci o tom, kde mohu takove zpevniky koupit. u nas v plzni je nabidka dost uboha.

10. 02. 2005 (11:23) • Roman: Jubilejní číslo Folkloru
Pane Dekane, vaše informace, že vyjde jubilejní číslo Folkloru je skvělá! Nedávno se ke mně dostaly informace z fosu, že pro velkou názorovou otevřenost příspěvků snad toto číslo neprošlo cenzurou vedení a jubilejní Folklor nevyjde. Jsem tedy rád, že to není pravda a těším se na toto speciální číslo.

02. 03. 2005 (12:56) • Ondra: Velikonoční zvyky
Dobry den,zdravim vsechny!Chtel bych zdejsi ctenare o neco pozadat..Pracuji na bakalarske prace na tema velikonocni zvyky.Zdrojovou literaturu jsem hledal v mestske knihovne i v knihovne plzenske statni vedecke a bohuzel jsem nasel jen ne moc obsahle knihy..napriklad Liturgicky rok, Adolf Adam-Cirkevni rok, Vlatimil Vondruska-Svatky svetovych nabozenstvi, Kirste, Schultze, Tworuschka-Kalendář, osobní jména křesťanské svátky, Salajka-Velikonoce v české lidové kultuře, Věra Frolcová
Toufar,Velikonoce..V pristim roce by mela vyjit kniha mala encyklopedie velikonoc,ale to uz bude bohuzel pozde..Prosim vas jestli vite o nejake dobre knize o velikonocnich zvycich,prosimvas odepiste na muj mail..dekuji a mejte se krasne.

04. 04. 2005 (16:35) • Zdeněk Skála: Re: CD, videokazety, publikace, noty
Dost o Velikonocích lze nalézt v čerstvé publikaci V. Vondrušky Církevní rok a lidové obyčeje (nakl. Dona).

09. 04. 2005 (21:08) • Vlada: Re: CD, videokazety, publikace, noty
Ve Strážnici jsem viděl prodávat videokazety se záznamem Horňáckých slavností, jako vydavatel byl myslím uveden Mgr. Ondra. Nevíte o tom něco bližšího? Děkuji Vláďa

12. 04. 2005 (10:18) • Folklorum: Re: CD, videokazety, publikace, noty
Vlado,

videokazety nahrává a zpracovává pan Mgr. Vojtěch Ondra z Uherského Hradiště. Pokud se na něco chceš zeptat přímo jeho, zkus mu zavolat na tel. č.: 572 562 666. (Na tvoji otázku: "Nevíte něco o tom?" nedokážu lépe odpovědět.)

19. 06. 2005 (19:28) • Jan Mička: Re: CD, videokazety, publikace, noty
Publikace Josefa Režného o historii dud je jistě záslužná, ale není jediným souhrnným materiálem k tomuto nástroji. Jako příležitostný gajdoš vím, že současným fenoménem - tedy především bezkonkurenčním výrobcem dud, gajd, a všech historicky se vyvíjejících předchůdců současných nástrojů je Pavel Číp ze Zubří, jehož znalosti historie dud jsou bezmezné. Jeho ruce a uši coby výrobce - bez konkurence. Přestože mám tři nástroje, k mé lítosti ani jeden není z jeho rukou, i když z nutnosti - aby vůbec hrály -je musel do svých rukou naštěstí vzít. A souhrnné materiály k tomuto nástroji najde každý zájemce na www.gajdy.cz, včetně odkazů na další zajímavé linky. Zajímavou souhrnnou publikací však byla již v roce 1962 vydaná publikace "Česká dudácká hudba" od Jaroslava Markla s mnoha partiturami terénních zápisů i úprav Ludvíkem Kubou v obsahu 235 stran. Moravský zájemce o gajdošskou muziku se neobejde bez publikace, vydané v roce 1964 ve Strážnici. Zásluhou Ladislava Rutteho máme k dispozici velmi zajímavý a vyčerpávající souhrn gajdošské muziky z poloviny dvacátého století. Název publikace je Gajdy a gajdošská tradice na Valašsku a Slovácku. Má 50 stran.

07. 12. 2005 (10:46) • Ivan Nedělka: Zvaní k jesličkám
Vánoční zpívání a muzicírování má v Javorníku svou dlouholetou tradici.. V roce 1968 se uskutečnil první ucelený koncert pro veřejnost. Ale již v dalším roce z politických důvodů bylo vánočním zpívání na dlouho odzvoněno.Obnovení vánočních pořadů se podařilo až po částečném uvolnění politického klimatu v roce 1987. První koncert se konal v brněnském Domě umění po názvem „Ten vánoční čas“ a od té doby na různých místech Brna probíhá každoročně. Za tu dobu vznikla řada hudebních čísel, z nichž některá chceme zachovat na tomto CD. První část vás provede dobou mateřství Panny Marie a narozením Ježíška (2 – 12), druhá část pak putováním do Betléma a pastýřským obdarováním (13 – 17), následují lidové koledy světské (18 – 27), koledy milostné (28 – 30) a koledy spadající již do nového roku (31 – 33).
Náš dík patří hostům, kteří přijali pozvání na natáčení – Dušanu Holému, Františku Múčkovi,
Ladislavu Lakomému, dík patří i všem muzikantům a zpěvákům Javorníku a dětskému souboru Javorníček. Zvláštní dík in memoriam patří hudebnímu režisérovi Jaroslavu Juráškovi, pro něhož to byla akce poslední a pokřtění CD se již nedožil.


16. 01. 2006 (17:49) • Alexandr Lužný: CD Cimbálové muziky ŠMYTEC z Brna
Zřejmě není úplně od věci vybrat si k založení cimbálové muziky zapamatovatelný letopočet a my jsme tak v roce 2000 opravdu učinili. Po snadném počítání je jasné, že naše pětileté muzicírování by si zasloužilo poněkud trvalejšího počinu. I proto jsme se rozhodli k natočení první profilové nahrávky, disku, který se Vám dostává do rukou. Na úplném začátku se v Brně po studiích sešlo několik muzikantů z různých folklorních koutů Moravy a začali spolu hrávat. Z této doby se pro srovnání se současností na disku objevuje sada hanáckoslováckých skočných se zpěvem Jary Kováříka z Kobylí (13) .Postupem času se osazenstvo obměnilo, kapela získala zkušenosti, sehrála se a dozrála až do dnešní podoby. Uherskobrodsko, Hanácké Slovácko, Podluží, Zálesí, Valašsko, Brněnsko, Lašsko. Ze všech těchto folklorních oblastí pocházejí současní muzikanti Šmytce. Všichni se snažíme přenést do kapely něco ze své domoviny, a tak je
náš záběr opravdu veliký. V poslední době však nacházíme naši podstatu stále více na Moravsko - Slovenském pomezí a hlavně na Hanáckém Slovácku. Tady působí i folklorní soubor "Zavádka z Čejkovic", se kterým spolupracujeme a jenž je pro nás muzikanty vpravdě "srdeční záležitostí". Z Čejkovic respektive nedaleké Vrbice pochází i naši sólisti Jana Trávníčková a Michal Janošek, kteří k muzice neodmyslitelně patří od počátku. Každý z nás má jiné folklorní kořeny, národopisné zázemí. Za celo dobu fungování muziky se však snažíme najít společnou muzikantskou řeč, vzájemně se inspirovat a užívat si hudby. A jestli se nám to daří? To nechť posoudí laskavý posluchač sám.

muzikanti

02. 02. 2006 (20:33) • Antonín Bogar: Bartoš, Sušil
Vážení diskutující na této adrese http://albert.osu.cz/~xhaluza/pisne/
byla celá kompletní písňová sbírka Františka Bartoše a Františka Sušila dnes jsem se chtěl na ty stránky mrknout ale prostě zmizeli . Nevíte náhodou jestli jsou jenom někam přesunuty , nebo kdyby byl kontakt na autora třeba ICQ tak já byc se sním už nějak domluvil.
Dík za každou odpověď Antonín

03. 02. 2006 (18:57) • Hans: Noty
Nevíte někdo,jestli se na internetu dají stáhnout noty lidových moravských písní?Zpěvníků mám doma plno,ale na webu jsem zatím nic nenašel.Kdyby byl zájem,rád bych je někde naskenoval a zveřejnil.Ovšem nevím jak je to s autorskými právy....děkuji za připomínky.

28. 04. 2006 (19:32) • Radek Velký: Nové CD cimbálové muziky Vojtek z Ostravy
Zdravím příznivce folklóru,
rád bych Vás informoval o novém folklórním CD. Je jím prvotina CM Vojtek - hrátky s Vojtkem. Kdo by měl zájem o toto CD mapující oblast horského Lašska a Kysuc, nechť mne, prosím, kontaktuje.

08. 08. 2006 (15:22) • Blanka Petráková: Dotisk Luhačovského Zálesí
Poslední možnost získat dotisk vyprodaného nákladu reedice ojedinělého díla Antonína Václavíka Luhačovské Zálesí. Zájemci o dotisk se mohou objednat na aderese luhainfo@mesto.luhacovice.cz nebo telefonicky na čísle 577133980.

10. 08. 2006 (21:10) • darej: zpěvník horňáckých sedláckých
Sháním Horňácký zpěvník sedláckých od J.Miškeříka z roku 1994. Nevíte, kde by se ještě nyní dal koupit?Děkuji. mail:darej@tiscali.cz

12. 08. 2006 (08:10) • Zbyněk Žůrek: Nebojte se inzerovat
Občas se v této rubrice objeví, že někdo něco nabízí nebo naopak shání. Člověk by mohl nabýt dojmu, že na tyto výzvy nikdo nereaguje, protože jen občas se objeví na FolklorWebu odpovědi. Ve skutečnosti je to ale jinak. Odpověď dostane pisatel většinou přímo na svoji e-mailovou adresu, protože proč by se ti dva měli na dalším domlouvat na těchto stránkách?
Stejně tak jsem i já před časem sháněl "Sušila" a do dvou týdnů jsem ho už měl doma. Věnoval mi ho pan Vladimír Kovářík z Pražského dudáckého sdružení. Ještě jednou mu touto cestou děkuji.

29. 08. 2006 (22:51) • Petr Novotný: Sbírky moravských písné národních
http://tyfoza.no-ip.com/pisne/

18. 02. 2007 (17:43) • sonicka:
Nějak to tu vázne!!!

23. 02. 2007 (17:59) • rochellena: hanácká beseda??
dobrý den zdravím všechny a prosím o radu. V naší dědině se stalo tradicí každý rok o pouti nacvičovat nějakou besedu. letos jsme se rozhodli pro hanáckou ale bohužel máme problém se sehnáním nahrávky a videokazety podle které bychom mohli opravovat detaily.Taneční prvky sice máme napsané na papíře ale víte jak to je není nad to se podívat jak to tančí jiní a podle toho se zařídit aby z besedy nevzniklo něco co nemá. Prosím poraďte už nevím na koho se obrátit. Děkuji moc

06. 05. 2007 (10:14) • Klára Blažková: CD Laštověnka lítá
Laštověnka lítá, to je název prvního sólového profilového CD mladé talentované zpěvačky valašských lidových písní ze Vsetína, Kláry Blažkové ve spolupráci s její kmenovou CM Kotár z Rožnova pod Radhoštěm. Kompakt obsahuje 15 pěsniček převážně z oblasti Moravského Valašska s výjimkou úvodní instrumentálky z Bacau a třech východoslovenských kariček ve velmi pěkných a nápaditých aranžích Jana Maliny a Petra Zetka. Vydáno bylo v dubnu roku 2007. Kmotrou nosiče se stala paní Jarmila Šuláková. Myslím si, že toto CD je velmi zajímavé a stojí určitě za pozornost. Můžete si jej objednat na adrese claire.b@email.cz nebo na tel.čísle: 777673634 za 200 Kč + poštovné.

13. 06. 2007 (16:10) • Pavel Petržela: CD souboru Marýnka Vracov
jedná se o celkem 4 CD nosiče, vždy tak hodinové délky, tři z nich jsou autentický folklór Vracova a Kyjovska, čtvrtý pod názvem Vinšujem večer veselý obsahuje vánoční zpěvy, lidové chorály a část Vavřineckého koncertu. (nahrávka je živá z vracovského kostela)

01. 10. 2007 (12:36) • Jiří Petrů: 60 let s muzikou Jury Petrů (dvojalbum)
Historický přehled a výběr písní (téměř 2 hodiny poslechu z období r.1979 - 2007)z archivu Cimbálové muziky Jury Petrů. Cena 270,-Kč + poštovné. Objednávky na 777 841 344.

30. 11. 2007 (15:29) • Lucie:
ahoj...chtěly bych se optat jestli existuje nějaký zpěvník horňáckých písni a popřípadě kde ho sehnat...

17. 12. 2007 (23:40) • Jan: Ostali sme dvá
Kdo mi odpoví kde seženu tuto písničku - Ostali sme dvá, kamarád a já ... - zpívají ji ve čtvrtém díle "Slovácko sa nesúdí - Hody" já bych chtěl ještě vědět kdo to zpívá. Děkuji.

01. 08. 2008 (17:24) • Charlie: Valašská královna
Prosím existuje nějaký ucelenější soubor písniček naší Valašské královny Jarunky I. Šulákové? V příštím roce bude slavit životní jubileum, tak by nebylo špatné zmapovat její repertoár. Děkuji

21. 12. 2008 (18:03) • Daryana: Invitation to folk bands
Cultural fund “Scythian Horn” from Siberia looking for ethnic, folk bands from Slavonic countries for releasing new compilation.
Results of last sociological test in Russian schools were dangerous. One question asked: “Which Slavonic countries except/besides native Russia do you know?” Answers were: Ukraine and Belarus only. One girl remembered Bulgaria.
After that we decided to release non-commercial ethno/folk/acoustic compilation with bands from: Bulgaria, Belarus, Serbia, Ukraine, Slovenia, Montenegro, Croatia, Poland, Czech Republic, Slovakia, Bosnia and Herzegovina, Republic of Macedonia. It will be spread and distributed around of Siberian libraries, schools, universities and Moscow festivals. One bands presents their country with one – two songs.
We don’t write contacts for our compilation – this is principle position. If you have official label, we can add it’s website and name to the booklet.
Compilation will involve booklet with information about every country and band with photos.
Plus good promotion in Russian folk magazines and sites. We will send to bands 10 copies only.

Bands which want to take part in this compilation , please, send information about you, links, sites to this address to Alexander:
scythianhorn@gmail.com
Will be happy to cooperate with you!
Daryana Antipova
From Vedan Kolod band.
www.myspace.com/naryshkiny

15. 09. 2009 (12:23) • Tůmová Jaroslava: Okolo Nymburka, Náš Johanes
Prosila bych Vás, zda nemáte nebo nevíte kde sehnat CD nebo MP3 s nahrávkou těchto písní - Okolo Nymburka a Náš Johanes.
Děkuji za sdělení
Tůmová - tel. 776873792

30. 09. 2009 (14:18) • Pavel Trčka: Gajdošský zpěvník
Vážení přátelé,

S radostí oznamuji, že je na světě Gajdošský zpěvník od Pavla Čípa.
Najdete v něm 464 lidových písní a koled z Moravy a Slezska.
Sborník vychází vstříc všem zájemcům o moravské gajdošské melodie,
kteří by si je rádi sami zahráli a zazpívali, nebo se s nimi alespoň
blíže seznámili. Vydalo Hudební nakladatelství Salve Regina, Brno 2009.
Cena je 290,- a můžete ji koupit zde :

Brno - Barvič&Novotný, Česká 13
Praha - Knihkupectví Talacko, Rybná 29
přímo u vydavatele - f.maly@volny.cz

Dále bych rád připomenul krásnou knihu od stejného nakladatelství, která je k dostání
a to : Pavel Číp, Rudolf Klapka : Dudy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Historie, dokumentace, výroba, škola hry a CD s nahrávkami souborů - vše za 399,-

S přáním hezkého dne
Pavel Trčka

19. 05. 2011 (13:22) • Marika: tato nahrávka na CD či v MP3 - věděl by někdo??? N
Ahojte, prosím Vás, nevěděl by někdo, kde sehnat tuto nahrávku, kterou je možno vidět na You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=pbocAId-iaE
moravian dance.MOV
www.youtube.com
Moravian folk dance on old town square, Prague

Vím, že je to líbivá slátanina, ale nutně to sháním zdroj - CD či MP3, příp. někoho, kdo by to zahrál a zazpíval a nahrál do 20.6.2011. Je to pro moji kamarádku na svatbu!!! Moc děkuji za jakékoliv tipy a odpovědi či cenové nabídky!

20. 09. 2011 (18:14) • Dušan: Text písně Koně moje, koně vrané
Dobrý den,
nemáte, prosím, někdo text písně "Koně moje, koně vrané", kterou zpívá Karel Sháněl na CD Karel Sháněl a přátelé. Na tomto CD je to píseň č.3. Je moc krásná, ale v některých pasážích nejde přesně rozumět text. Tak pokud tuto písničku někdo znáte, pošlete mi, prosím, její text na můj e-mail osni@seznam.cz. Děkuji moc.

04. 12. 2011 (09:24) • Kamila: Kyjovsko
Prosím o radu- ctěla bych si koupit velkou knihu Kyjovsko, nedávno vydanou. Poradí někdo, kde se dá koupit? Děkuji

05. 04. 2016 (19:33) • Vladan Jílek: Pomozte na svět novému CD
Staňte se součástí ojedinělého projektu cimbálové muziky Pramínky a herců Divadla Pod věží. Pomozte na svět novému CD a získejte některou z mnoha úžasných odměn.

05. 04. 2016 (19:35) • Vladan Jílek: Pomozte na svět novému CD (kontakt)
Více o projektu se dovíte na www.cmpraminky.cz

Číst vše Přidat názor


FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS || Účetní uzávěrky