FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Na Rochusu vyroste muzeum v přírodě

Články

09/04/2010 • Na Rochusu vyroste muzeum v přírodě
autor článku: Antonín Vrba


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti bylo městem Uherské Hradiště, Holdingem Synot a Zlínským krajem přizváno ke spolupráci na ojedinělém a výjimečném projektu Park Rochus, komponovaná krajina. Muzeum se v jeho rámci podílí na přípravě ideového záměru a kompoziční studie Muzea v přírodě Rochus. Cílem tohoto odvážného projektu je zkulturnění krajiny na svazích Černé hory, bývalém vojenském cvičišti nad Mařaticemi v ideové návaznosti na Vinohradnickou ulici se sklepy a vinohrady a v sousedství s přírodně chráněnou lokalitou Natura 2000.„Předpokládá se vybudování přírodovědných expozic – stromových alejí, expozicí starých odrůd apod., sportovních ploch, ekostatku, environmentálního centra a dalších možností využití této lokality s nádhernými a širokými výhledy do krajiny hradišťského Pomoraví se sídelními jednotkami místních vesnic a městeček a hornatým panoramatem pohoří Chřiby s dominantou hradu Buchtova“, říká ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.
Nejvýraznější expozici v lokalitě Rochus bude představovat muzeum v přírodě, na jehož přípravě se Slovácké muzeum podílí zásadní měrou. Muzeum bude koncipované jako model vinařské vesnice na Uherskohradišťsku ve všech jejich funkčních a krajinotvorných souvislostech. „Zastoupeny budou obytné jednotky z období konce 19. až poloviny 20. století různých sociálních vrstev vesnického společenství – velké i menší zemědělské usedlosti, domkářská stavení, nadsklepní domy vinohradníků, hospodářské stavby – stodoly, seníky, sušírny ovoce, vinohradnické stavby, veřejné objekty – škola, hospoda apod., a technické stavby – kovárna, větrný mlýn atd., sakrální – kapličky, kříže, boží muka, a jiné drobnější objekty – např. včelíny, úly, studny apod., které dotvářely charakteristický kolorit tradičních sídel. Nebudou chybět ani agrikulturní expozice – vinice, louky, pole apod. V samostatném areálu bude vymezeno zázemí muzea, kde budou soustředěny všechny služby pro návštěvníky i objekty pro technicko-správní a odborné zabezpečení jeho provozu. Součástí se stane i přírodní amfiteátr pro pořádání různých vystoupení a programů, jejichž vrcholem se pravděpodobně stanou Slovácké slavnosti vína a památek,“ dodává Ivo Frolec.
Diskuze ke článku


14. 04. 2010 (22:59) • irena: Rochus
Kopec není Rochos, ale Rochus.

15. 04. 2010 (06:50) • AV:
Díky.Opravíme

Číst vše Přidat názor


poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS