FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | V Polešovicích sepsali knihu o hodech

Články

30/11/2005 • V Polešovicích sepsali knihu o hodech
zaslal Jiří Jilík

Po Huštěnovicích i Polešovice přistoupily letos k vytvoření publikace o místních hodech /Hodové slavnosti v Polešovicích, vydalo Folklorní sdružení Polešovice 2005/. Textově nejde o knihu nijak rozsáhlou. Na patnácti stranách je věcně popsán průběh místních hodových zvyklostí. Úvodní pojednání je o době hodů, následují kapitoly Organizování a příprava na hody, Hlavní postavy hodů, Hodové znaky, Průběh hodů – první hodový den, Druhý hodový den, Dozvuky hodů, následuje pojednání o hudební a taneční stránce hodů. Pozornost je věnována oblékání účastníků hodů, a to nejen chasy a stárků, ale i všech ostatních účastníků včetně dětí. Přílohou je soupis stárků. Paměť polešovického lidu sahá do roku 1911, kdy jsou vzpomínáni dva stárci se stárkami (Bartošík, Františka Rajnohová, Dobeš, Filoména Horáková). Neúplný seznam sahá do roku 1948, od roku 1950 je úplný a představuje kolem čtyř set padesáti jmen. Hlavní těžiště publikace klade vydavatel do obrazové přílohy. Členkám polešovického Folklorního sdružení se podařilo soustředit na dvě stě fotografií, dokumentující polešovické hody v časovém rozmezí od roku 1911 (nejstarší fotografie stárků se starším typem práva) až do současnosti; na fotografiích lze pak sledovat vývoj hodových práv, krojového oblečení i dalších typických prvků. Knížka je kolektivním dílem místních autorek Ludmily Drobilové, Dobromily Krysové a Marie Ingerové, kterým sekundovaly etnografky Slováckého muzea PhDr. Romana Habartová, mimochodem polešovická rodačka, a PhDr. Ludmila Tarcalová (autorsky zpracovala kapitolu o kroji).

Autorky v úvodním oslovení přisuzují knížce pouze úkol pouhého památníčku, nad kterým si místní občané a rodáci zavzpomínají na vlastní stárkování na průběh hodů v obci. Je to skromnost nepatřičná, neboť ona knížka má – byť to nebylo prvořadým záměrem – významnější ambice. Stala se dokumentem, jehož význam ocení budoucnost, ale zejména se může stát potřebným normativem.

S rozpadem, či lépe řečenou proměnou tradic asi moc nenaděláme a míra liberalizace poroste s časem, s tím, jak bude ubývat pamětníků „selského stavu“. Co však můžeme je jedno – dokumentovat paměť obce. Obrovský kus práce v tomto směru učinil Ústav lidové kultury ve Strážnici známým projektem videozáznamů lidových tanců. A bude záslužné, když si i každá obec udělá svoji dokumentaci. Hody ze Slovácka nezmizí, ale budou nabývat podoby a povahy, kterou dnešní generace neodmítne. Knížka, jakou vydali v Polešovicích, může být v nastávajícím chaosu významným orientačním bodem, oním normativem, suplujícím prarodiče a po čase neocenitelným dokumentem. Lidská paměť nesahá příliš hluboko do minulosti. Obraz hodových či jiných zvyklostí a tradic, uchovaných v lokálních publikacích a videozáznamech, nabude jednoho dne unikátní povahy, neboť se stane jedinou pamětí doby.

FOTO:
Hodový průvod ve Velkých Bílovicích (hanácké Slovácko).

Na článek volně navazuje příspěvek téhož autora Je čas dokumentovat tradice.


Diskuze ke článku


30. 11. 2005 (19:28) • Synek František: Blahopřeji k vydání
Blahopřeji obci i autorskému týmu k vydání této publikace. Děkuji Jiřímu Jilíkovi za zprávu o knize. Kéž by námět byl podnětem pro další obce na Slovácku (či jinde) ku zpracování podobných dokumentů o místních tradicích.

Číst vše Přidat názor


poslední aktualizace: 27/04/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS