FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Na zbojstvo se oddali

Články

20/09/2005 • Na zbojstvo se oddali
zaslal Vít Trachtulec

"...Morava leží za Dunajem, na východ od ní mají své království Uhři a Poláci, oddělení řekou Moravou, která dala zemi jméno. Na západě Čechy, jižně leží Rakousy, na severu Slezsko. Země je bohatá vínem a obilím, lid je zvyklý loupit a umožní bezpečně cestovat pouze ozbrojenému a silnějšímu..."
(Enea Silvio - Historie česká).


Majetková kriminalita je stará jako lidstvo samo. Patří mezi nejstarší odvětví lidské činnosti vůbec. Setkáváme se s ní ve všech historických epochách, ve všech typech společenských zřízení. Tresty za krádeže a loupeže se objevují již v nejstarším dochovaném Chammurapiho zákoníku. Těžce nashromážděný majetek byl jedním ze základních prostředků, jak vlastnímu rodu zajistit další, relativně bezproblémovou, existenci. Sáhnutí na majetek proto bylo už od nejstarších dob pokládáno za těžký zločin, často těžší než usmrcení člověka v širším slova smyslu.

Vývoj organizované formy majetkové kriminality na Moravě tvoří ústřední námět výstavy Na zbojstvo se oddali - Loupežníci a zbojníci v dějinách Moravy, kterou je od 15.8.2005 možno navštívit v prostorách Městského muzea ve Veselí nad Moravou. Výstava je rozdělena do několika vzájemně propojených okruhů (Loupežnictví, Bojové družiny, Janáčovo tovaryšstvo, Zbojnictví, Lump neboli grázl,…) a postihuje období od přelomu 14. a 15. století až do počátku 19. století. Výstava potrvá do 13.11.2005.

Kontakt:
PhDr. Vít Trachtulec
Městské muzeum ve Veselí nad Moravou
Bartolomějské nám. 41, Veselí nad Moravou 698 01
tel.: +420 518 322 412

poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2017 by Folklorum || || RSS