FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Uprkovské zamyšlení

Články

16/08/2005 • Uprkovské zamyšlení
zaslal Jiří Jilík

„Jan Uprka 1870“ hlásá nápis na trámě v rodném domě rodiny, která dala naší kultuře dva významné umělce – malíře Jožu a sochaře Frantu Uprkovi. Je s podivem a hodno velikého ocenění, že se zdevastované stavení podařilo zachránit a prohlásit je za památku. Památkáři i lidé z obecního úřadu v Kněždubě vědí, na jaké nepochopení ze strany posledních majitelů, byť byli z Uprkova rodu, naráželi při snaze dům vykoupit a zrestaurovat. Stavení, ponechané dlouhá desetiletí jeho majiteli bez základní péče, konečně získalo novou tvář a postavení, jaké mu v soustavě kulturních a národních hodnot právem náleží. Bylo to právě dílo Jože Uprky, které poprvé přineslo do „velkého“ umění svědectví o kraji, kterému se říká Slovácko, respektive v Uprkově době moravské Slovensko. Uprkovo dílo má svou nezpochybnitelnou uměleckou hodnotu. Umělecky hodnotných děl však známe mnoho a jistě bychom našli v národní kultuře díla, která po výtvarné stránce předstihují obrazy kněždubského rodáka. Uprkovo dílo má však v sobě zakódované poselství o – do té doby neznámé – části Moravy, o jejich obyvatelích a hodnotách, které tito lidé uznávají a současně vytvářejí.

Morava je jiná než Čechy a Slovácko je esencí Moravy. Uprka to věděl a dokázal sáhnout hluboko do nitra moravské duše. Možná i proto se tolikrát setkával s nepochopením u akademické pražské společnosti, protože z jeho obrazů až přiliš vystupovala odlišnost, či přesněji řečeno jinakost. Ta jinakost prostupuje z obrazů prostřednictvím témat a je to jinakost nejen kulturní, ale zejména mravní. Vím, že se dnes o morálce v souvislosti s uměním moc nehovoří, neboť se má za to, že morálka je omezením svobody. Dějiny lidské kultury a umění jsou však současně dějinami (ne)morálky, která vždy měla zásadní vliv na směřování lidského rodu. Nejen pro krásu krojů a dokumentaci života na Slovácku mají lidé v tomto kraji Uprkovo dílo ve veliké úctě a vážnosti, ale zejména proto, že on, umělec a vzdělaný člověk potvrdil, že jejich životní pouť, tak často přetěžká a namáhavá, se ubírá správným směrem, že jejich venkovský a nevzdělaný duch je duchem ušlechtilým a krásným, který vytváří nadčasové hodnoty...

Doba, v níž žijeme, nám sice dala supermarkety se zbožím všeho druhu, ale mnohem víc nám vzala – schopnost duchovně prožívat a vnímat svět. Jestliže má být svoboda i svobodou šlapat po troskách toho, co vytvářely předešlé generace, je to svoboda zavádějící a zavrženíhodná. V takové by Joža Uprka mohl sice žít, ale nemohl malovat.

Vždy, když jedu přes Kněždub, nezapomenu se aspoň na chvilku zastavit na slováckém Slavíně u hrobu bratří Uprků a Antoše Frolky. Rád k tomuto zastavení přidám i malé muzeum v rodném domě umělců, které bylo v sobotu 9. července slavnostně otevřeno. Je v něm velká reprodukce pouti u sv. Anonínka. Při pohledu na obraz si znovu uvědomím, proč miluji tento kraj, a proč se ho budu držet do té poslední chvíle, pokud budu schopen sevřít dlaň v pěst.poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2017 by Folklorum || || RSS