FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Rodinné cifry - Jílkovi

Články

21/06/2005 • Jílkovi - Rodinné cifry 2005
autor: Iva Jílková

Iva Jílková (roz. Rokosová)
Při povídání o mých dětech a vnoučcích slyším často větu: „Vždyť oni mají tu muziku v krvi.“ Když tak nad tím přemýšlím, lidé, kteří to říkají, mají asi pravdu. Vyrůstala jsem a později i mé tři děti ve vícegenerační rodině. Děti spolu s rodiči a prarodiči a dokonce i s prababičkou (*1888). Ta pocházela z lašského Brušperku. Spolu se svými dvěma sestrami Hubrovými patřily svými soprány mezi nejlepší brušperské zpěvačky. Snad i proto se prababička Anežka zalíbila v mládí svému hudby milovnému učiteli Čeňku Rokosovi, kterého jsem znala už jako svého dědečka (*1874). Hrával na housle, violu, doma měl harmonium, v kostele varhany.

Můj otec Jaromír Rokos (*1910), učitel – jejich syn – byl nadán krásným barytonem a ve hře na housle. U nás v domě stávalo harmonium, měli jsme několikery housle, neboť i maminka Jarmila Rokosová (*1912, roz. Zlámalová) na ně hrála, a též velké křídlo zděděné po prapradědečkovi Martincovi, učiteli z Čech pod Kosířem, na které vyučovala své žáky. Já se pak učila od mládí na klavír, na housle – ale lákalo mě i něco jiného. Byl to cimbál, který mě upoutal za mých studií na Pedagogické škole v Ostravě. Vystoupení národopisných souborů bývalo pro mne svátkem. Ráda jsem zpívala a poslouchala lidové písně, obdivovala krásu lidových tanců. Vyrůstala jsem s hudbou a naše děti také. U nás doma jsme já i manžel, houslista Emil Jílek (*1942), muzicírovali s dětmi i s přáteli z cimbálové muziky. Cimbál se mi zalíbil natolik, že jsem se (díky panu Fabrigerovi z Hukvald) na něj naučila hrát. Na cimbál jsem pak hrála v hukvaldské cimbálové muzice (pod taktovkou primáše Radima Hořínka) a také pro děti z národopisného souboru Lašánek, který jsme na ZŠ Hukvaldy založily s Alenou Polochovou a společně vedly 16 let.

zleva: Pavla Jílková (roz. Bystřičanová), David Krompolc
Nyní už delší čas převzal paličky náš nejstarší syn Vladan (*1965). Již před 20 lety založil a stále vede hukvaldskou cimbálovou muziku Gajdušek. V ní hraje na cimbál. Současně se studiem na Pedagogické fakultě vystudoval i hru na kontrabas na Lidové konzervatoři v Ostravě. Na něj pak hrál několik let v cimbálové muzice Hukvaldy, později i v cimbálové muzice Valašský vojvoda z Kozlovic a v hudecké muzice Špica z Ostravy. Spoustu svého času věnuje dětem, a to jak doma, tak na Základní umělecké škole Z. Buriana v Kopřivnici, kde vede dětskou cimbálovou muzičku. V devadesátých letech minulého století založil folklorní hudební vydavatelství Písnička, které se již řadu let zabývá natáčením a vydáváním CD cimbálových a hudeckých muzik. Spolu s dalšími dvěma vydavateli - Jirkou Plockem a Zbyňkem Žůrkem – založil i občanské sdružení Folklorum, sloužící podpoře kulturního dědictví. Toto sdružení je také provozovatelem webových stránek o lidové kultuře na Moravě www.FolklorWeb.cz. Je členem redakční rady časopisu Folklor, úzce spolupracuje s Folklorním sdružením České republiky a dalšími organizacemi v oblasti folkloru. Je autorem projektu Úspěšné děti, který se zaměřuje na pomoc rodičům a jejich dětem. Za svou ženu si vzal Pavlu Bystřičanovou, houslistku a zpěvačku z cimbálové muziky Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí (také ona vyrůstala v hudební rodině - její tatínek hrál na dechové nástroje a dnes hraje na housličky v cimbálové muzice ZUŠ Brušperk její synovec Tomáš Jarolím). Pavla později působila jako zpěvačka v cimbálové muzice Gajdušek i jako vedoucí dívčího pěveckého sboru této muziky. Jejich dcera a naše vnučka Gabriela Jílková (*1994) studuje hru na cimbál u p. uč. R. Děcké na ZUŠ ve Valašském Meziříčí. Je cimbalistkou v dětské cimbálové muzičce při ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici a ve svých 11 letech má za sebou již několik natáčení v České televizi i v Českém rozhlase. Úspěšně se také zúčastňuje různých soutěží ve hře na cimbál.

Naše dcera Blanka (*1968), nyní Krompolcová, se učila hrát 10 let na klavír u paní učitelky Marty Oblukové. Kromě lásky k hudbě a zpěvu zdědila i lásku k lidové tvorbě - zejména k lidové výšivce. Vzorem jí byla vzácná žena paní Jiřina Králová z Těšína, pod jejímž vedením absolvovala kurz slezské výšivky. Účastnila se i výroby krojů pro soubor Lašánek. Její synové David (*1992) a Martin (*1995) jsou rovněž muzikanty. Hrají na violončelo a klavír, pěkně zpívají. A proto už naše pianino stojí v jejich dětském pokoji. David Krompolc, jehož učitelem na violončelo je Petr David, je také členem dětské cimbálové muziky ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici.

zleva: Aleš Jílek a Vladan Jílek (bratři), Tomáš Jarolím (syn sestry Pavly Jílkové)
Náš druhý syn Aleš (*1973) chtěl být od ranného dětství houslistou, jako malý trávil na našich zkouškách, většinou pod cimbálem, spoustu času. Začínali jsme spolu, já na cimbál a on na housličky, na které jej začala učit prof. Vlasta Šlosarová v Příboře. Již v mladém věku primášoval dětskou cimbálovou muziku souboru Lašánek na Hukvaldech, kterou později s bratrem přejmenovali na CM Gajdušek. Ve Frýdku-Místku založil spolu s prof. Karlem Skotnicou CM při ZUŠ. Krátce rovněž působil v CM Valašský vojvoda z Kozlovic. Během studií v Praze působil v CM slovenského souboru Limbora. V tomto období jeho housle doprovázeli přátelé-cimbalisté jako Ota Tesařík, Michal Horsák, Luděk Nezbeda, Jiří Hubálek, Pavol Lambert či rómský cimbalista Tibor Gunár. Dnes působí v cimbálové muzice Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí, kde převzal pomyslnou primášskou štafetu od Štěpána Kotka, dlouholetého primáše, vedoucího a duše muziky. Aktivně zároveň spolupracuje s cimbálistou Tomášem Kaclerem z Rožnova pod Radhoštěm. Jeho láska k lidovým uměleckým projevům je jeho prostřednictvím vyjadřována jak v hudbě, tak i v architektuře. Jeho žena Ľubica roz. Bencúrová, která jako pedagog tance a aktivní tanečnice má k lidovému umění rovněž velmi blízko, pracovala v mnoha slovenských folklorních souborech jako např. Mladosť z Dubnice nad Váhom, Hron z Banské Bystice nebo Vagonár a Kriváň z Popradu, naposledy pak v pražské Limboře. Jejich děti Markéta (*1999) a Matyáš (*2004) proto v prostředí lidové písně vyrůstají, jejich vztah k folkloru se teprve vytváří, ale jeho přítomnost je v rodině součástí každodenního života. Markéta ráda zpívá, tančí a pěkně hraje na flétničku, sama či s tatínkem, který ji doprovází na housličky nebo klavír. První působení v dětském souboru Četynka na Čeladné už má za sebou. No a Matyášek, ten zatím jenom hezky z kočárku poslouchá a snad... uvidíme.

zleva: Aleš Jílek (housle), Vladan Jílek (kontrabas), Tomáš Jarolím (housle), Gabriela Jílková (cimbál), Markéta Jílková (flétna), Iva Jílková (zpěv), Pavla Jílková (housle), David Krompolc (violončelo)

A co říci závěrem? Možná to, že u nás doma se vždycky hodně hrálo a zpívalo. Láska k lidové písni se v naší rodině předává z generace na generaci – a to již nejméně pět pokolení. Rodiče mi dali do vínku krédo, které já předávám dál: „Zpívej krásné lidové písně, zpívej je často a s láskou – zpívej je tak, aby je rády zpívaly i tvé děti.“


Tobě...
Iva Jílková

Nezapomeň, synku a děvuško z Hukvald,
že jsi potomkem těch,
kteří stejně jako Ty
vnímali a milovali svůj kraj,
že jsi potomkem těch,
kteří byli srostlí s intimitou této krajiny,
protože jim srdce
rozechvívaly písně domova.
Tobě,
který vnímáš každoroční proměny
břehů potoků a Ondřejnice,
který jsi v dětství
skotačil po kobercích voňavé trávy
Fojtových vrchů,
Tobě,
který jsi každoročně putoval
po zarostlém chodníčku Janáčkova kopce,
chci jen připomenout,
že i v Tobě
někde v podvědomí zpívá rodný kraj.
Nebraň se, naslouchej tomu hlasu a zpívej!
Zpívej tak, aby písně domova zpívaly
ještě i v Tvých dětech.

(Básnička věnována dětem Základní školy Leoše Janáčka na Hukvaldech)

zleva: Markétka Jílková, Iva Jílková, Gábinka Jílková (babička s vnučkama)


Sepsala Iva Jílková
učitelka, klavíristka, cimbalistka v CM Hukvaldy
v letech 1981-1997 vedoucí dětského národopisného souboru Lašánek
739 46 Rychaltice 152
tel.: 731 222 860

FOTO
1. Iva Jílková (roz. Rokosová)
2. zleva: Pavla Jílková (roz. Bystřičanová), David Krompolc
3. zleva: Aleš Jílek a Vladan Jílek (bratři), Tomáš Jarolím (syn sestry Pavly Jílkové)
4. zleva: Aleš Jílek (housle), Vladan Jílek (kontrabas), Tomáš Jarolím (housle), Gabriela Jílková (cimbál), Markéta Jílková (flétna), Iva Jílková (zpěv, dříve cimbál), Pavla Jílková (housle), David Krompolc (violončelo)
5. zleva: Markétka Jílková, Iva Jílková, Gábinka Jílková (babička s vnučkama)


Externí odkaz:
Cimbalistka Gabriela Jílková - www.cimbalistka.czposlední aktualizace: 24/03/2013

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS