FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Nejsvětější Trojice

Články

10/06/2005 • Nejsvětější Trojice
zaslalo Slovácké muzeum

Korunovace Panny Marie
Slovácké muzeum připravilo národopisnou výstavu s názvem Nejsvětější Trojice, kterou inspirovala doposud nevystavená díla zpodobňující Trojjedinného Boha na plátnech, obrázcích na skle, plastikách, keramice nebo starých tiscích. Devoční obrazy, sochy, reliéfy specifických ikonografických typů tzv. zázračné a milostné - byly uctívány v poutních kostelech a kaplích nebo svatyních zasvěcených Nejsvětější Trojici, navštěvovaných o svátku Nejsvětější Trojice - první neděli po Svatém Duchu. Trojiční ikonografii nejčastěji reprezentuje historická zobrazení - Svatá Trojice Andělská, Trojí Bůh, Trojhlavý Bůh, Bůh tří tváří, Svatá Trojice Boží milosrdenství, Svatá Trojice trůn milosti, Starý Dnů ve Svaté Trojici, Svatá Trojice ve slávě a Svatá Trojice korunující Pannu Marii.

Zobrazování Nejsvětější Trojice patří k nejobtížnějším oborům estetiky sakrálního umění, stejně jako učení o Bohu v Trojici je náročným oborem teologie.

Výstava probíhá ve dnech od 18.5.2005 - 30.10.2005 v Hlavní budově Slováckého muzea, Smetanovy sady 179 - malý sál, Uherské Hradiště.

poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2017 by Folklorum || || RSS