FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Expozice pálení ve Slováckém muzeu

Články

20/05/2005 • Expozice pálení ve Slováckém muzeu
zaslalo Slovácké muzeum

„...když nám teho letos Pánbu požehnal,
tož co s tým, mosíme to vypít.“


Těmito slovy omlouval kdysi slovácký hospodář spotřebu 5 věder (280 l) napálené slivovice, která se v našem kraji pálí od nepaměti. Podle lidové pověsti zjevil tajemství pálení slivovice zdejšímu lidu Pán Bůh odměnou za pracovitost, skromnost a zbožnost. Archeologické nálezy potvrdily, že postup výroby destilátů byl znám již v neolitu, historické prameny dokládají používání destilátů od 14. století. Původně se zřejmě destilovalo jen víno, brzy však začalo být využíváno ovoce a mezi ním na prvním místě švestky. Pravý rozmach pálení slivovice nastal od 1. poloviny 19. století, kdy bylo v roce 1835 císařským patentem povoleno rolníkům svobodně pálit daně prostou kořalku z vlastního ovoce a pro vlastní potřebu do objemu 1 vědra (56 l). Pálení přežilo i rok 2000 a rozhodným krokem vstoupilo do 3. tisíciletí. Stačí se jen projít po obcích právě v tomto ročním období - nezaměnitelnou vůni kvasu i vypálené slivovice jistě ucítíte.

Podomácká výroba slivovice patří neodmyslitelně k našemu kraji, stejně jako její požívání je součástí každodenního života zdejších obyvatel. Slivovice je pro nás reprezentativním nápojem, bez nadsázky lze říci, že je symbolem a fenoménem stejně jako lidový kroj, lidová muzika a tanec. Slouží nejen k reprezentaci majitele, ale i celého regionu, plní funkci „rituálního nápoje“, doprovázejícího významné okamžiky a mezníky v životě.

Není jistě zapotřebí podávat další argumenty o jejím významu, všem je nám to jasné. Zarážející však je, že tento fenomén se dosud nedočkal svého důstojného stánku v podobě expozice, která by podávala přehled o historii a nejrůznějších způsobech její výroby. Máme-li v našich muzeích expozice lidového oděvu, lidového umění a lidové kultury vůbec, neměli bychom mít i expozici pálení? Odpověď zní ano! Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se rozhodlo takovou expozici vybudovat, proto se obracíme na širokou veřejnost s výzvou: odkoupíme do svých sbírek starší funkční i nefunkční zařízení a doplňky pálenic, včetně těch podomácku vyrobených - destilační přístroje, staré láhve a nádoby k uchovávání pálenky, viněty, reklamy, fotografie, recepty aj. Nabídněte nám je, pomůžete tím vybudovat expozici, která bude reprezentovat lidovou kulturu našeho regionu. Informace na tel. č. 602 935 496.poslední aktualizace: 15/02/2011

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2018 by Folklorum || || RSS