FolklorWeb.cz | folklor a lidová kultura na Moravě O projektu | Kontakt | Hledat:
FolklorWeb.cz | Články | Jura Petrů

Články

21/01/2005 • Jura Petrů
zaslal Zbyněk Žůrek

* 21. 1. 1922 Borský Sv. Jur // + 6. 12. 1984 Kyjov

Od pěti do devíti let bydlel s rodiči ve Starém Městě u Uherského Hradiště, potom až do 17 let opět na Slovensku, tentokrát v Brodském. Školu však navštěvoval v Břeclavi a Hodoníně.

V rodině Petrů se vždy hodně zpívalo a muzicírovalo. Matka, která pocházela z Moravy, znala spoustu lidových písní. Oba starší bratři, Antonín a František, hráli na housle. František později i na violoncello. Také sestra Helena byla muzikální. Navštěvovala měšťanskou školu ve Skalici, kde vyučoval zpěv Hynek Bím, známý sběratel lidových písní. V Brodském se Jura Petrů poprvé seznámil s cimbálovou muzikou Arpáda Fanty, ve které hráli oba jeho bratři. Ti občas brali mladšího s sebou. Jura dostal základní hudební vzdělání v hudební škole v Břeclavi a od té doby se housle staly jeho osudem na celý život. Když byla rodina Petrů vypovězena ze Slovenského štátu, přestěhovala se do Bzence. Zde se také Jura Petrů hned přihlásil do cimbálové muziky Slováckého krúžku, který vedl učitel Antonín Pojeta. V letech 1943-44 byl také kontrášem a spolu s Vilémem Zahradníkem i primášem Slováckého krúžku v Uherském Hradišti.

V roce 1946 nastoupil zaměstnání ve Státním výzkumném ústavu zelinářském v Brně. Profesor Úlehla, který Juru znal již z Bzence, jej hned získal pro svůj Moravský taneční a pěvecký sbor. Po smrti prof. Úlehly (1947) vytvořil dr. Antoš Frolka (syn známého malíře) rozhlasový soubor, který byl svým způsobem předchůdcem BROLNu. Pro Juru Petrů, jako ostatně pro mnoho dalších, byl Antoš Frolka „nejvyšší zákonodárce“ a jeho soubor vysokou školou, kam chodil s nadšením. Petrů primoval a zpíval v jeho muzice a současně byl primášem brněnského Slováckého krúžku, kde se setkal mj. s muzikanty Slávkem Volavým, Jaromírem Běhunkem, Janem Sladkým nebo zpěvákem Karlem Bimkou. Poznal zde i řadu vysokoškoláků z Kyjova, se kterými založil cimbálovou muziku, již pak v Kyjově primoval až do roku 1984 (CM Jury Petrů). Svým odlišným pojetím a hudebním chápáním hry měl Frolka na Juru Petrů největší vliv. Spolu s ním a Klimentem Navrátilem určil Jura Petrů hudební styl doprovodu ke kyjovskému točivému tanci „skočná“.

Neocenitelná je jistě jeho muzikantská činnost na slováckém Dolňácku, zejména na Kyjovsku. Kromě primášování vlastní muziky se po odchodu Klimenta Navrátila nějakou dobu věnoval i mužskému sboru v Kyjově. V Ježově založil v roce 1954 dětskou cimbálovou muziku, ve které působil dalších pět let jako cimbalista. V letech 1963-65 byl primášem Bimkovy cimbálové muziky ve Svatobořicích, dojížděl hrávat do souboru Dubina v Hodoníně a v roce 1965 založil v Kyjově další mladou cimbálovou muziku. V řadě obcí na Kyjovsku vypomáhal často jako muzikant a znalec místních lidových písní. Jeho práce pro národopis byla oceňována nejen veřejností, ale všemi odborníky z oboru etnografie, folkloristiky a muzikologie. Také množství nahrávek, které nahrál pro Čs. rozhlas v Brně svědčí o jeho muzikantské vyzrálosti a fundovanosti. Ty také zůstanou jeho živým památníkem.

Jura Petrů - Slávek Volavý - Jaroslav Staněk. Ta jména značí epochu poválečného folklorismu na jihovýchodní Moravě. Všichni tři se narodili v roce 1922. Tvoří trio osobitých muzikantů, k nimž se váží vývojové vrcholy cimbálových kapel na Kyjovsku, Strážnicku a Uherskohradišťsku. Všichni tři vtiskli svým muzikám styl charakteristický pro daný region.

poslední aktualizace: 23/07/2012

FolklorWeb.cz || Copyright © 2002 - 2017 by Folklorum || || RSS